Engelse Osho Boeken 9


In Alfabetische VolgordeOsho-Handtekening17

korte informatie met ‘lees meer’ mogelijkheid

The Search

Engelse Osho Boeken 9Het boek bevat de lezingen over de tien Stieren van Zen. De tien schilderingen van de boer die op zoek is de stier die hij kwijt is staan voor de zoektocht naar Verlichting. Osho geeft hier speels en sprankelend commentaar op. Osho zegt in dit kader: Ik ben totaal voor het leven en voor alles wat daarin te genieten is. En ik ben tegen alle religies die mensen leren om serieus en somber te zijn. lees meer

The Secrets of the Secrets

Engelse Osho Boeken 9Osho zegt in The Secret of the Secrets: “De waarheid is altijd iets dat groeit. Waarheid is iets dat beweegt. Zij is niet statisch. Zij is dynamisch, ze is als een dans.”En hij heeft het dan over het geheim van de Golden Flower. Het belangrijkst kenmerk van de Gouden Bloem is, dat je door haar steeds weer de poort tot het goddelijke kunt vinden. lees meer

Seeds of Wisdom

Engelse Osho Boeken 9Dit boek bevat een reeks brieven die Osho in vroegere tijd aan zijn discipel ma Anandmayee heeft geschreven.
Hij maakte toen reizen door heel India om meditatiekampen te leiden en zijn mensen te vinden. In het Nederlands zijn deze brieven verschenen onder de titel: Brieven van de Overkant. Osho gebruikt voorvallen uit zijn dagelijks leven als startpunt of ter herinnering aan oude leerzame verhalen. lees meer

Sermons in Stones

sermonsinstones_largeOsho voorziet niet in een code of moraal om naar te leven. Dit boek bevat geen discipline over hoe je je leven moet leiden. Het demonstreert dat als de mens de gevoeligheid en de intelligentie waarmee hij geboren wordt terugwint, hij niemand anders nodig heeft om hem de weg te vertellen. Hij kan het leven zelf zijn meester laten zijn: beschikbaar voor het bestaan en zelfs voor de stille prediking in de stenen. Verder: mensenrechten voor de Nieuwe Mens. lees meer

Sex Matters

Engelse Osho Boeken 9In Sex Matters komt uitgebreid ter sprake, dat we door religie en beschaving steeds meer van seks afgehouden worden. Hoe beschaafder en/ of religieuzer iemand is, des te onnatuurlijker gaat hij met seks om. En het gevolg is, dat er in deze zogenaamde ontwikkelde mensen in feite minder liefde is dan ooit. Zo komt het dus, dat na vijf of zesduizend jaar er nog steeds geen mensheid is die vervuld is van liefde, dat er nog steeds geen sprake is van liefde tussen mensen die stroomt als een rivier. lees meer

Showering without Clouds

Engelse Osho Boeken 9The Poems and Path of a Woman Mystic. Het is Osho zo vaak gevraagd: er wordt altijd over verlichte mannen gesproken. Zijn er ook vrouwen die tot verlichting zijn gekomen?In het boek “Showering without clouds'”gaat Osho het hebben over Sahajo, een verlichte vrouw. Is er dan zoveel verschil tussen verlichte vrouwen en verlichte mannen? lees meer

Silence, the message of your Being

Engelse Osho Boeken 9The Message of your Being. Dit boek is pas in laat stadium uit ’t Hindi vertaald, Shunya Ka Nav. Eerder ontbrak het daarvoor aan tijd. Het betreft daarom een compleet nieuwe lezingenserie. De lezingen zijn door Osho gehouden tijdens een meditatie camp en het gaat dus uiteindelijk ook om pure stilte. De manier waarop Osho dit bij de ‘alsmaar pratende’ mens weet te bereiken, is door humor en aanstekelijke verhalen. lees meer

Socrates Poisoned again after 25 Centuries

Terwijl de bisschop van de Grieks-orthodoxe kerk van Kreta de lokale burgers aanspoort om hem met geweld de villa te verlaten waar hij verblijft, brengt Osho de geest van Zorba nieuw tot leven in een serie levendige gesprekken met zijn discipelen en met bezoekende journalisten. Een grote variëteit aan actuele topics komt aan bod. lees meer 

The Song of Ecstasy

Engelse Osho Boeken 9Osho geeft in The Song of Ecstasy commentaar bij de woorden van Adi Shankaracharya, een verlichte uit de 18e eeuw. En hoewel Shankaracharya eigenlijk een topgeleerde is, drukt hij zich in dit boek uit in liederen. Want diep van binnen is Shankarachrya een man van het hart, het pad om zichzelf te realiseren loopt bij hem via het hart. lees meer

Speak to Us of Love

Engelse Osho Boeken 9Reflections on Kahlil Gibran’s The Prophet. Alleen het horen van de naam “Kahlil Gibran” brengt bij veel mensen al vreugde teweeg. Hij is onvergelijkbaar met wie dan ook. Zijn boodschap is dichterlijk en schijnt niet van deze wereld te zijn. Osho zegt: De Libanese Kahlil Gibran is puur muziek, puur mysterie. In dit werk staat ‘Liefde’ centraal. lees meer

Sufi’s The People of the Path

Engelse Osho Boeken 9Wat kunnen we in dat opzicht veel van de soefi’s leren? De soefi’s zijn echte in hier en nu levende mensen. Ze zeggen: “Laat je niet lam leggen door wat er eerder in je leven gebeurd is en ook niet door wat er eventueel nog kan gebeuren. Dit moment is zo kostbaar. Verspil geen energie aan het denken over vroeger of later. Het leven is nu en laat dat een moment van absolute vreugde zijn.” lees meer

Tao the Three Treasures, 4 delen in box

“Wen you try to understand Lao Tzu he zigzags. Sometimes you see him going towards the east and sometimes towards the west, because he says east is west and west is east, they are together, they are one. He believes in the unity of the opposites. And that is how life is. lees meer

The Sun Rises in the Evening

Engelse Osho Boeken 9Er wordt verteld over de komst van Yoka Daishi bij Huineng. En de grote Zenmeester wil deze discipel goed op de proef stellen. Is het een nieuwsgierig persoon en bekijkt hij de wereld vanuit zijn mind?Of: is het een persoon met inzicht en wil hij desondanks ook nog het nodige aan extra wijsheid opdoen. Het is vermakelijk om te lezen hoe ‘bijdehand’ deze Yoka is. lees meer

The Supreme Doctrine

The Supreme DoctrineDit boek, the Supreme Doctrine, gaat over de Kenopanishad. Om de wijsheid van de Upanishads te kunnen ontvangen, moet je bescheiden zijn, je dient bereid te zijn om NIETS te zijn.  Tussen de uiteenzettingen door staan vragen van sannyasins. Zo is er de volgende vraag: Waarom is het zo moeilijk om tot de ultieme ervaring te komen, want er lijken wel eeuwen voor nodig te zijn, voordat de mens zover is? lees meer

The Sword and the Lotus

The Sword and the LotusDit boek is de neerslag van een bliksembezoek van Osho aan Nepal, de geboorteplaats van Boeddha. Hij beantwoordde vragen van zijn sannyasins en gaf ook elke dag persconferenties.  Osho beantwoordt vragen als: wat zijn boodschap aan de boeddhisten in Nepal is, wat hij de paus te zeggen heeft die India bezoekt en wat hij van de ‘new age beweging’ vindt. lees meer

Take it Easy

Engelse Osho Boeken 9Talks on Zen Buddhism. Zen gelooft eenvoudigweg nergens in, want alles is een.Of het nou om het goddelijke gaat of om een hond, om Boeddha of om niet-Boeddha, de onwetende of de wijze, de zondaar of de heilige, het is allemaal een. Het lijkt zo simpel, zoals dit hier weergegeven wordt. Maar helemaal nergens in geloven, komt toch weinig voor in het leven. lees meer

Tao The Golden Gate

Engelse Osho Boeken 9Dit boek bevat commentaren op de verhandelingen van Ko Hsuan die de titel “Classic of Purity” hebben. Over Ko Hsuan is alleen bekend, dat hij een geleerde was en Verlicht. Hij is afkomstig uit de stroming Tao. En hij is van hetzelfde kaliber als de bekende Tao Meester Lao Tzu.
Tao is de unieke stroming, aldus Osho, die het leven als een Geheel opvat. lees meer

Tantra Experience and Tantric Transformation

Engelse Osho Boeken 9 Engelse Osho Boeken 9De twee Tantra delen van de oorspronkelijke Tantra Visie zijn opnieuw uitgekomen.
Tantra betekent jezelf uitbreiden, uitgroeien naar het Ultieme. Osho benadrukt in Tantric Experience de eenheid van ons wezen. Tradities als het Christendom en het Jodendom maken een onderscheid tussen ziel en lichaam en tussen hoger en lager. Dit heeft de mens zijn kracht ontnomen, aldus Osho. lees meer

Tantra The Supreme Unterstanding

Engelse Osho Boeken 9 Veel mystici hebben na hun ervaring van het allerhoogste alleen maar gedanst, ze konden niet anders. Ze zeiden niets, maar drukten het geluk, de extase, de gelukzaligheid met hun hele wezen uit. Iets van het onbekende was doorgedrongen in hun aardse leven. Je kunt het niet uitspreken, maar je kunt het alleen maar zingen of dansen. Het is het lied van Mahamudra. lees meer

That Art Thou

Engelse Osho Boeken 9Een absolute klassieker van Osho is dit boek. Het is een serie lezingen tijdens een meditatie camp in de bergen van Navala. In deze vroege meditatie camps nam ook zijn eigen familie deel.
Er was een sfeer van grote intimiteit. Door adembenemende foto’s word je deelgenoot van Osho’s introductie van de Tratak, een zeer krachtige meditatie. lees meer

Tao the Pathless Path

Engelse Osho Boeken 9Osho noemt Tao the Pathless Path, dus ‘het pad dat eigenlijk geen pad is’ , zo, vanwege het volgende.
Hij zegt: Tao is een pad, maar het is niet zoals andere paden. Het heeft een andere kwaliteit – de kwaliteit van vrijheid, de kwaliteit van anarchie, de kwaliteit van chaos. Tao zegt, dat als je jezelf een bepaalde discipline oplegt dat je dan een slaaf wordt. lees meer

Tarot in the Spirit of Zen

Engelse Osho Boeken 9Dit is het Handboek Osho Zen Tarot in de Engelse versie, Tarot in the Spirit of Zen. Het geeft een dieper inzicht in de Osho Zen Tarot. Er zit een overzicht in waarin de Zen Tarot kaarten worden vergeleken met andere Tarotdecks als Crowley en Rider Waite. Achterin zitten in klein formaat de 22 kaarten van de Grote Arcana die eruit gehaald kunnen worden. lees meer

3 Steps to Awakening

3 steps to Awakening“3 Steps to Awakening” is een boek dat in 2016 geheel nieuw uitgebracht is. Het is onlangs vanuit het Hindi in het Engels vertaald en betreft een van de vroege werken van Osho die nu voor het eerst voor 3 Steps to Awakening een groter publiek toegankelijk is. “Er zijn maar drie stappen: vrijheid van bewustzijn, eenvoud van denken en een lege mind. Degene die zijn vrijheid aanscherpt, zijn eenvoud en zijn leegte, zal verlichting bereiken.”  lees meer

The Transmission of the Lamp

The Transmission of the LampHet boek “The Transmission of the Lamp” is de de derde serie lezingen die Osho In Uruguay gegeven heeft. Osho reisde daar met een klein groepje discipelen. De thema’s betroffen vooral de esoterische kant van de spirituele zoektocht. Hij legt uit over ‘getuige zijn’ of ‘waarnemen’ als een 24uurs techniek die overal en altijd toegepast kan worden. lees meer