Innocence Knowledge and Wonder


What Happened to the Sense of Wonder I felt as a Child?

“When there is no possibilty of knowing, your energy does not move in that direction anymore. When you have realized that there is no possibilty of knowing, that the mystery is going to remain a mystery, that it cannot be demystified, your energy starts moving in a new direction – the direction of the heart. Thats why I say love is related to wonder and awe, to childlike innocence. When you are not obsessed with knowledge you become loving.” Osho

Returning to Paradise

Innocence, Knowledge and Wonder looks to each person’s last state of innocence – childhood – to recover the capacity to approach life with a sense of wonder and spontaneous joy. Rather than with the cynicism and sense of hopelessness that afflict so many adults. Every religion contains the idea of returning to paradise, to the simplicity we once knew.

Innocence Knowledge and Wonder

What Happened to the Sense of wonder I felt as a Child?

In het boek, inclusief Osho talk on DVD,  Innocence Knowledge and Wonder staat de Onschuld van mensen centraal.
Als volwassen mens de pluisjes van een gewezen paardebloem wegblazen, tegen jezelf praten of intens genieten van de lichtjes in je tuin die als het donker wordt spontaan aangaan doordat ze overdag door de zon opgeladen zijn, je voelt je bijna betrapt als een andere persoon je zo bezig ziet.
Het is iets voor jonge kinderen of als je spijtig genoeg in de fase van kindsheid beland bent, maar zoiets doet Innocence Knowledge and Wondereen volgroeid mens met gezond verstand nu eenmaal niet. En je doet je best om snel weer gewoon aangepast gedrag te vertonen, mocht een jou onbekende getuige zijn van jouw kinderlijke gedrag in deze.

De Visie van Jezus

Toch heeft Jezus er al op gewezen, dat “alleen zij die als kleine kinderen zijn het koninkrijk Gods binnen zullen gaan.” En wat we heden ten dage ook van een instantie als het koninkrijk Gods mogen denken, de boodschap is nog altijd wel duidelijk. Een jong kind heeft onschuld, maar dat wordt al snel overdekt door grote hoeveelheden kennis en informatie. Osho heeft het erover in het boek “Innocence, Knowledge and Wonder”,
dat een kind van een simpele fool tot een complexe fool wordt. Dit ligt nu eenmaal in de aard der dingen. En de honger naar kennis is groot. Vandaar dat Adam en Eva ook niet van de vruchten van de boom die hiernaar verwees, af konden blijven.

Terugkeren naar Onschuld

Terugkeren naar onschuld impliceert daarom veel dingen afleren. We kunnen weer onschuldig worden als we ons dat onszelf toestaan wat de reactie van de omgeving ook moge zijn. En after all zijn we meestal zelf ons eigen grootste criticasters. Verder is het loslaten van kennis en informatie een absolute must omdat die verstikkend werken op 
het verwonderd in het leven staan.

Het boek Innocence Knowledge and Wonder is verkrijgbaar in de Boekhandel.

Impressie van Innocence Knowledge and Wonder

The Osho Life Essentials series focuses on the most important questions in the life of the individual. Each volume contains timeless and always-contemporary investigations and discussions into questions vital to our personal search for meaning and purpose. The Osho Life Essentials series focuses on questions specific to our inner life and quality of existence. For example: Is it possible to have an authentic spirituality without a belief in God? What is meditation and how does it work? What can I do as an individual to make the world a better place?

Osho Life Essentials

The third title in this dynamic and exciting series, Innocence, Knowledge, and Wonder, looks to each person’s last state of innocence–childhood–to recover the ability to truly be curious. Osho discusses why it is important to look to our “inner child” and how it can help you understand the person you have become.

Each title in the Osho Life Essential series is accompanied by a DVD of Osho speaking about the questions addressed in the book. This visual component enables the reader to experience the direct wisdom and humor of Osho straight from the source. Each book and DVD in the OSHO Life Essentials series offers truly unique and transformative responses to essential and timeless questions that we can use as stepping stones to a greater understanding of who we are and why we are here.