Emoties vrij van angst, woede en jaloezie


Vrij van Angst, Woede en Jaloezie

In onze Emoties zet de basispolariteit – van man en vrouw, van yin en yang – zich voort. Woede is mannelijk en verdriet is vrouwelijk. Het is belangrijk om de emotie naar buiten toe uit te leven en die niet alleen maar in jezelf te laten exploderen. Want dan ben je weer op het passieve gericht en als je teveel op het passieve Emoties gericht bent, komt er dus eerder verdriet dan kwaadheid boven.
Dus: breng het naar buiten. Zelf als het onzinnig lijkt! Wees een clown in je eigen ogen, maar breng het naar buiten.
Als je een verdrietig mens kwaad kunt maken, zal zijn verdriet onmiddellijk verdwijnen. Voor iemand die kwaad is, is het erg moeilijk om verdrietig te zijn.
En als jij je kunt laten drijven tussen kwaadheid en verdriet, worden beide even licht. Je zult transcendentie ervaren en je dan zul je in staat zijn tot gadeslaan. Maar eerst moet je jij je gemakkelijk gaan bewegen tussen deze twee, tussen kwaadheid en verdriet. Want anders neig je naar verdriet en als je zwaarmoedig bent, is transcendentie moeilijk.

Het boek Emoties is verkrijgbaar bij de Boekhandel.

Review van Emoties

De kleurige signature schilderingen van Osho staan borg voor een unieke en vrolijke omslag. En dan heb ik het over de omslag van het nieuwste boekje van Osho. Dit boekje heet “Emoties” en het is een nieuwe, in het Nederlands vertaalde uitgave.
Emoties kunnen ons volledig overspoelen. We raken erin verstrikt. Dit boekje geeft ons sleutels om met bepaalde emoties verder te komen in ons proces. Het is geen boekje van: zo moet het. Dat niet! En een dergelijk boek past ook niet in Osho’s visie. Hij kan ons de werking ervan tonen en dan is het aan ons om er mee aan de slag te gaan.
Zelf heb ik er veel aan gehad om talloze lezingen van Osho live mee te maken. Toen heb ik gezien dat hij de uitspraken die hij deed, ook zelf waar maakte.
Zo werd er toen bijvoorbeeld de volgende vraag gesteld: ” Osho, u ziet er altijd zo opgewekt uit. Het lijkt wel of u nooit bedroefd bent. Hoe is dat in vredesnaam mogelijk?”
Hierop begon Osho breed lachend aan zijn antwoord. Hij zei: ” Ik moet je bekennen, dat ik gewoon de strategie om verdrietig te zijn vergeten ben.”

En zo’n gezegde werpt dan zoveel relativering op het zware gevoel van verdriet dat je kunt hebben, ik schoot alsmaar in de lach, als ik weer aan Osho’s humoristische antwoord dacht. En dan wordt het verdriet al heel snel lichter.
Wat zegt Osho in het boekje “Emoties” bijvoorbeeld over verdriet?
Hij zegt: “Verdriet is passieve kwaadheid en kwaadheid is actief verdriet. Verdriet lijkt gemakkelijker om te uiten, omdat het niet zo moeilijk boven komt als kwaadheid.

In onze emoties zet de basispolariteit: van man en vrouw, van yang en yin zich voort. Woede is mannelijk en verdriet is vrouwelijk. Het is belangrijk om de emotie naar buiten toe uit te leven en die niet alleen maar in jezelf te laten exploderen. Want dan ben je weer op het passieve gericht en als je teveel op het passieve gericht bent, komt er dus eerder verdriet dan kwaadheid boven.
Dus: breng het naar buiten. Zelf als het onzinnig lijkt! Wees een clown in je eigen ogen, maar breng het naar buiten.
Als je een verdrietig mens kwaad kunt maken, zal zijn verdriet onmiddellijk verdwijnen. Voor iemand die kwaad is, is het erg moeilijk om verdrietig te zijn.

En als jij je kunt laten drijven tussen kwaadheid en verdriet, worden beide even licht. Je zult transcendentie ervaren en je dan zul je in staat zijn tot gadeslaan. Maar eerst moet je jij je gemakkelijk gaan bewegen tussen deze twee, tussen kwaadheid en verdriet. Want anders neig je naar verdriet en als je zwaarmoedig bent, is transcendentie moeilijk.

Dit is een van de grondbeginselen van innerlijke krachten: laat altijd tegengestelde polariteiten tot evenwicht komen, dan ben je in staat om er uit te glijden. Het is als wanneer twee mensen aan het vechten zijn en dan zo met elkaar bezig zijn, dat jij je uit de voeten kunt maken.”
En Osho’s advies bij dit alles is: “Ga hierbij niet teveel nadenken. Ga er gewoon op oefenen. Je kunt er zelfs je dagelijkse oefening van maken.”
Ik moet zeggen, dat er weer een wereld voor me opengaat, als ik dit lees. Het uitleven van je emoties is natuurlijk niet nieuw, maar dit laveren tussen twee polariteiten, waarschijnlijk heb ik het Osho wel eens eerder horen zeggen. Maar het komt nu meer dan ooit bij me op om dit gewoon uit te proberen en zo verder te komen met emoties, er op meer spirituele wijze mee om te gaan.
Dit boekje is op het juiste moment beschikbaar voor mij en ik ervaar het als een geschenk. Want hoewel ik dacht, dat ik niet meer zo in de ban zou raken van heftige emoties, zijn er de afgelopen weken toch weer dingen gebeurd die me er bijna in lieten verzuipen, af en toe.
Als je het boekje zo oppervlakkig doorbladert, denk je: oh, dat heb ik zo uit! Niets is minder waar. Elk fragment doet je even stilstaan bij wat hier wezenlijk bedoeld wordt en hoe je dat voor jou zelf opgaat.
Ik denk ook, dat ik dit boekje vaak zal pakken als ik met bepaalde telkens terug kerende gevoelens geen raad weet. Wat gebeurt er met me? Welke suggesties heeft Osho hiervoor en wat voor oefeningen kan ik doen. Er zit namelijk een heel katern oefeningen aan het einde van het boek. En die zijn niet bedoeld als gemakkelijke oplossing, maar als mogelijkheid om je emoties en de werking ervan te exploreren.

Waartoe leidt het onderdrukken van emoties?
Tot het volgende.”De mensheid schijnt niet zonder oorlog voeren te kunnen!

Maar dieren zul je nooit ten strijde zien trekken.
Natuurlijk vechten ze wel eens, maar dat zijn individuele gevechten, geen wereldoorlogen waarbij alle kraaien uit het oosten gaan vechten met de kraaien uit het Westen.
Zo stom zijn dieren niet.

Ja, soms vechten ze met elkaar en daar is niets verkeerd aan. Als hun vrijheid wordt aangetast vechten ze, maar hun strijd is individueel. Het is geen wereldoorlog. En wat hebben jullie gedaan? Jullie hebben de mensheid onderdrukt en individuen hun vrijheid ontnomen om zo nu en dan kwaad te zijn – wat heel natuurlijk is.”
En als we zelf niet denken, dat er is iets mis is, dan probeert een ander ons dat wel aan te praten. Dat maakt de volgende grap ook duidelijk.
De ster van een succesnummer op Broadway was op bezoek bij vrienden, toen zoals gewoonlijk het gesprek op de psychiatrie kwam. “Ik moet zeggen, “zei de gastvrouw “dat ik vind dat mijn psychiater de beste in de wereld is! Je kunt je niet voorstellen wat hij voor mij heeft gedaan. Jij zou hem ook eens moeten proberen.”
“Maar ik heb geen analyse nodig, ” zei de ster. “Ik ben zo normaal als wat. Er is niets mis met mij.” “Hij is werkelijk fantastisch” drong haar vriendin aan. “Hij zal zeker iets vinden dat niet goed zit.”
“Er zijn mensen die er een gewoonte van maken iets verkeerds bij je te vinden. En als je niet uitkijkt, zullen zij er voor zorgen, dat jij in je eigen beleving waardeloos wordt. Dit kan in jou alle gevoel van vrijheid teniet doen, zodat je maar iemands volgeling gaat worden.
Acceptatie is een van de sleutels. Accepteer je emoties, probeer niet om er vanaf te komen. Je zult ermee moeten leven. Het zijn juist de omstandigheden waarin het leven moet groeien en integreren. Het zijn de uitdagingen van het leven. Het zijn verhulde zegeningen. Als je er vanaf probeert te komen, zul je er nooit gericht naar gaan kijken.
Zo heeft bijvoorbeeld pure woede schoonheid, omdat het totaliteit heeft. Dat gebeurde met Jezus. Toen hij de hoofdtempel binnenging en de geldwisselaars met hun tafels in de tempel zag, kwam hij tot razernij. Hij werd woedend. – dezelfde woede die uit compassie en liefde voortkomt.
Geheel alleen, verdreef hij alle geldwisselaars uit de tempel en gooide hun tafels omver. Hij moet werkelijk vreselijk kwaad geweest zijn, omdat het geen eenvoudige zaak is om in je eentje alle geldwisselaars uit de tempel te verdrijven.
Hij moet pure woede geweest zijn!
Indiase mensen zijn daar kwaad over. Ze kunnen niet geloven, dat Jezus verlicht is – juist vanwege dit gebeuren. Mensen hebben hun vooroordelen, hun denkbeelden. In plaats van naar de werkelijkheid te kijken, in plaats van naar een verlicht iemand te kijken, staan ze klaar met een heleboel meningen en tenzij hij daar in past, is hij niet verlicht.”
“En laat ik je zeggen” zegt Osho “dat geen enkele verlichte in jouw onverlichte denkbeelden zal passen; dat is onmogelijk.”
Dit waren een paar onthullingen uit Emoties. Je zult zeker benieuwd zijn naar alle andere blessings in dit boek! Oneindig veel genoegen wens ik je daarbij toe.