The Dhammapada


The Way of the Buddha

Het is een 12-delige serie die omvat wordt door een box. Hierdoor is het een waar sieraad in je boekenkast.
De boekenserie The Dhammapada is een van Osho’s commentaren op de werken van Boeddha.
The DhammapadaDhammapada betekent: de Weg naar de Uiteindelijke, de Ultieme waarheid.
Wij zitten als onverlicht mens in verschillende rond draaiende cirkels, bijvoorbeeld the wheel of live and death. Dat draait alsmaar door, als we ons niet ontwikkelen, niet groeien, want dan sterven we in onbewuste staat en worden we steeds weer opnieuw geboren. Een Meester kan ons helpen de staat van Verlichting te bereiken, maar uiteraard is het iets wat we in laatste instantie zelf in handen hebben.

De serie boeken van the Dhammapada is niet gemakkelijk te verkrijgen. Mogelijk tweedehands bij de Boekhandel if via internet.

Review van The Dhammapada the Way of the Buddha

Bovenstaande boekenserie The Dhammapada is een van Osho’s commentaren op de werken van Boeddha. Dhammapada betekent: de Weg naar de Uiteindelijke, de Ultieme waarheid.

Midden in het plaatje staan de woorden: Osho’s commentaries on these sutra’s set the Wheel of Dharma in motion again.

En met “the Wheel”, het wiel, wordt het volgende bedoeld.

Wij zitten als onverlicht mens in verschillende rond draaiende cirkels, bijvoorbeeld the wheel of live and death. Dat draait alsmaar door, als we ons niet ontwikkelen, niet groeien, want dan sterven we in onbewuste staat en worden we steeds weer opnieuw geboren.

Een Meester kan ons helpen de staat van Verlichting te bereiken, maar uiteraard is het iets wat we in laatste instantie zelf in handen hebben.
Het pad van meditatie en opdoen van inzichten dienen we zelf te gaan. Maar de Meester kan ertoe bijdragen om ons zover te krijgen, dat we uit the wheel of live and death stappen.

Ook in het wiel van ware kennis en inzicht (het woord Dharma wordt naast Dhamma gebruikt) zitten we; we draaien erin mee, maar we horen de waarheid niet, al vele eeuwen lang. The Dhammapada
We vangen flarden ervan op en in ons hart zitten de zaadjes die tot echte wijsheid kunnen uitgroeien.
Maar die hebben we tot nu toe niet kunnen realiseren, terwijl the Wheel of Dharma maar door draaide.

Het wiel van de Dharma, van de ware wijsheid, gaat elke eeuw langzamer draaien. Ieder eeuw gaat er een stukje van de draaisnelheid af. En een Verlicht Meester kan dit wiel opnieuw een zetje geven, omdat hij over verse inzichten beschikt en die met de mensheid kan delen.

Als er ergens een Boeddha geboren wordt, komt het Wheel helemaal tot stilstand.

En deze boeddha, een levende Meester, kan dat wiel opnieuw in beweging brengen. Dat gebeurt zelden; er wordt gezegd, dat het slechts eenmaal in de 2500 jaar gebeurt. Maar als de Meester het wiel draait, dan gebeurt er iets essentieels. Dan krijgt de ware wijsheid een nieuw kans om de mens in de huidige tijd te bereiken.
En de mens krijgt weer de gelegenheid om de Dharma tot zich te nemen, om de zaadjes nu werkelijk uit te laten groeien. Osho’s commentaries on these sutra’s set the Wheel of Dharma in motion again betekent dus het volgende.

Osho heeft lezingen gegeven over de Dhammapada van Boeddha, hij geeft commentaar op de eeuwenoude soetra’s, de bondige uitspraken van Boeddha.
Die commentaren zijn verzameld in een twaalfdelige boekenserie, die in een box passen. Dit geeft de fraaie set die op het plaatje staat afgebeeld.

Over de boeken heen, loopt van links naar rechts de karakteristieke handtekening van Osho die door iedereen onmiddellijk herkend wordt. Osho zegt hierover: “My signature is not my name, it is a flow of energy.”

Met deze serie boeken van The Dhammapada  in box wordt door Osho dus een zetje aan het wiel van de Ultieme Waarheid gegeven.