The Dhammapada


This is the Path to the Ultimate Truth

The Way of the Buddha

“When things are going smooth and easy, trust is easy – but it is worthless. When things become difficult, arduous, impossible and you can still trust, when it becomes absolutely illogical to trust and you can still trust, only such a trust becomes a transforming force.” Osho

Gautama the Buddha

More than 2,500 years ago, Gautama the Buddha walked the earth, teaching to all who would listen. Buddhist lore has it that shortly after he passed away, his disciples met to recall all that they were able of the truths that Buddha had spoken. These sayings were complied into The Dhammapada, an anthology of 423 verses containing the essence of his principles. 

Osho about Buddha

Osho is one of the most provocative mystics of our time, who inspires millions of people worldwide in their individual search for meditation and transformation. Through his talks on the teachings of Buddha, Osho creates a bridge from the highest peaks of human consciousness to the everyday challenges of contemporary life.

Osho about the New Man

In Volume 1, Osho’s focus is on a very modern-day concern: the survival of man. He describes how a Western approach to life results in a denial of the soul, reducing man to a machine, whilst the Eastern way nourishes the spiritual dimension. However, the rejection of science and of objective reality in the East has led to millions living in poverty. 

Up until now, man has been divided, the qualities of the scientist, the artist, and the man of religion seemingly incompatible. Osho speaks of the possibility, the necessity, of the creation of the new man, giving practical keys as to how this transformation can be brought about.

The Way of the Buddha

Het is een 12-delige serie die omvat wordt door een box. Hierdoor is het een waar sieraad in je boekenkast.
De boekenserie The Dhammapada is een van Osho’s commentaren op de werken van Boeddha.
The DhammapadaDhammapada betekent: de Weg naar de Uiteindelijke, de Ultieme waarheid.
Wij zitten als onverlicht mens in verschillende rond draaiende cirkels, bijvoorbeeld the wheel of live and death. Dat draait alsmaar door, als we ons niet ontwikkelen, niet groeien, want dan sterven we in onbewuste staat en worden we steeds weer opnieuw geboren. Een Meester kan ons helpen de staat van Verlichting te bereiken, maar uiteraard is het iets wat we in laatste instantie zelf in handen hebben.

De serie boeken van the Dhammapada is niet gemakkelijk te verkrijgen. Mogelijk tweedehands bij de Boekhandel if via internet.

Review van The Dhammapada the Way of the Buddha

Bovenstaande boekenserie The Dhammapada is een van Osho’s commentaren op de werken van Boeddha. Dhammapada betekent: de Weg naar de Uiteindelijke, de Ultieme waarheid.

Midden in het plaatje staan de woorden: Osho’s commentaries on these sutra’s set the Wheel of Dharma in motion again.

En met “the Wheel”, het wiel, wordt het volgende bedoeld.

Onverlichte Mensen

Wij zitten als onverlicht mens in verschillende rond draaiende cirkels, bijvoorbeeld the wheel of live and death. Dat draait alsmaar door, als we ons niet ontwikkelen, niet groeien, want dan sterven we in onbewuste staat en worden we steeds weer opnieuw geboren.

Een Meester kan ons helpen de staat van Verlichting te bereiken, maar uiteraard is het iets wat we in laatste instantie zelf in handen hebben.
Het pad van meditatie en opdoen van inzichten dienen we zelf te gaan. Maar de Meester kan ertoe bijdragen om ons zover te krijgen, dat we uit the wheel of live and death stappen.

Ook in het wiel van ware kennis en inzicht (het woord Dharma wordt naast Dhamma gebruikt) zitten we; we draaien erin mee, maar we horen de waarheid niet, al vele eeuwen lang. The Dhammapada
We vangen flarden ervan op en in ons hart zitten de zaadjes die tot echte wijsheid kunnen uitgroeien.
Maar die hebben we tot nu toe niet kunnen realiseren, terwijl the Wheel of Dharma maar door draaide.

Wiel van de Dharma

Het wiel van de Dharma, van de ware wijsheid, gaat elke eeuw langzamer draaien. Ieder eeuw gaat er een stukje van de draaisnelheid af. En een Verlicht Meester kan dit wiel opnieuw een zetje geven, omdat hij over verse inzichten beschikt en die met de mensheid kan delen.

Als er ergens een Boeddha geboren wordt, komt het Wheel helemaal tot stilstand. En deze boeddha, een levende Meester, kan dat wiel opnieuw in beweging brengen. Dat gebeurt zelden; er wordt gezegd, dat het slechts eenmaal in de 2500 jaar gebeurt. Maar als de Meester het wiel draait, dan gebeurt er iets essentieels. Dan krijgt de ware wijsheid een nieuw kans om de mens in de huidige tijd te bereiken.
En de mens krijgt weer de gelegenheid om de Dharma tot zich te nemen, om de zaadjes nu werkelijk uit te laten groeien. Osho’s commentaries on these sutra’s set the Wheel of Dharma in motion again betekent dus het volgende.

Twaalfdelige Serie

Osho heeft lezingen gegeven over de Dhammapada van Boeddha, hij geeft commentaar op de eeuwenoude soetra’s, de bondige uitspraken van Boeddha.
Die commentaren zijn verzameld in een twaalfdelige boekenserie, die in een box passen. Dit geeft de fraaie set die op het plaatje staat afgebeeld.

Over de boeken heen, loopt van links naar rechts de karakteristieke handtekening van Osho die door iedereen onmiddellijk herkend wordt. Osho zegt hierover: “My signature is not my name, it is a flow of energy.”

Met deze serie boeken van The Dhammapada  in box wordt door Osho dus een zetje aan het wiel van de Ultieme Waarheid gegeven. 

Impression of The Dhammapada

It is like you can ask Edmund Hillary or Tensing how they reached the highest peak of the Himalayas, Gourishankar. They can give you the whole map of how they reached the peak. But if you ask them what they felt when they reached, they will only shrug their shoulders. The freedom that they must have known is unspeakable; the beauty, the benediction, the vast sky, the height, and the colorful clouds, and the sun and the unpolluted air, and the virgin snow on which nobody had ever traveled before… All that is impossible to convey. One has to reach those sunlit peaks to know it.

Chaireveti Chaireveti – move on, move on

Pada means path, pada also means step, foot, foundation. All these meanings are significant. You have to move from where you are. You have to become a great process, a growth. People have become stagnant pools; they have to become rivers, because only rivers reach the ocean. And it also means foundation, because it is the fundamental truth of life. Without dhamma, without relating in some way to the ultimate truth, your life has no foundation, no meaning, no significance, it cannot have any glory. It will be an exercise in utter futility. If you are not bridged with the total you cannot have any significance of your own. You will remain a piece of driftwood: at the mercy of the winds, not knowing where you are going and not knowing who you are. The search for truth, the passionate search for truth, creates the bridge, gives you a foundation.

Understanding Existentially

These sutras that are compiled as The Dhammapada are to be understood not intellectually but existentially. Become like sponges: let it soak, let it sink into you. Don’t be sitting there judging; otherwise you will miss the Buddha. Don’t sit there constantly chattering in your mind about whether it is right or wrong – you will miss the point. Don’t be bothered whether it is right or wrong.

The first, the most primary thing, is to understand what it is – what Buddha is saying, what Buddha is trying to say. There is no need to judge right now. The first, basic need is to understand exactly what he means. And the beauty of it is that if you understand exactly what it means, you will be convinced of its truth, you will know its truth. Truth has its own ways of convincing people; it needs no other proofs. Truth never argues: it is a song, not a syllogism.