Satyam Shivam Sundaram


Home

TRUTH GODLINESS BEAUTY

“The mystic is the greatest flowering of human consciousness. His ultimate vision can be described in three beautiful words that have been used for thousands of years, and there has not been any improvement on them. They are three words from the ancient-most sources: satyam shivam sundaram.

“Truth is the experience, shivam is the action that comes out of the experience, and beauty is the flowering of consciousness of the man who has experienced truth. These three are the ultimate reality for those who are on the mystical path.” Osho

Satyam Shivam Sundaram

Truth Godliness Beauty

“Ik ben absoluut voor het individu”, geeft Osho in dit boek ‘Satyam Shivam Sundaram’ aan. “Ik kan iedere maatschappij, iedere religie, iedere beschaving, de hele geschiedenis van de mensheid, opofferen voor een enkel individu. Het individu is het meest waardevolle gebeuren, omdat het individu deel is van het bestaan.
Satyam Shivam SundaramJe zult je angst moeten laten vallen.
Zij is je opgelegd, zij is niet natuurlijk. Kijk naar elk klein kind: hij accepteert zichzelf volkomen; er is geen veroordeling, er is geen verlangen om iemand anders te zijn. Maar ieder raakt als hij opgroeit het spoor bijster. Je moet moed verzamelen om weer bij jezelf terug te keren. De hele maatschappij wil je ervan weerhouden; je zult veracht worden.
Maar het is veel beter om door de hele wereld veroordeeld te worden dan ongelukkig te blijven, onecht en vals en het leven van iemand anders te leiden.”

Het boek ‘Satyam Shivam Sundaram’ is niet gemakkelijk meer te verkrijgen, mogelijk wel tweedehands via de Boekhandel of via internet. Verder is een deel ervan als audiobook verkrijgbaar.

Intro Satyam Shivam Sundaram

Om de paar duizend jaar verschijnt er een persoon die de wereld om hem heen onherroepelijk verandert op een manier die nooit onmiddellijk duidelijk wordt, behalve voor de meest opmerkzame.
Osho is een dergelijk individu: zijn gesproken woorden zullen gedurende de komende eeuwen resoneren.
Al deze woorden zijn opgenomen en omgezet in boeken zoals dit boek Satyam Shivam Sundaram, geschreven woorden die een transformerende boodschap kunnen bevatten
voor de lezer. Satyam Shivam Sundaram

Voor Osho is alle verandering individueel. Er is geen ‘maatschappij’ om te veranderen – het kan alleen gebeuren met een ieder van ons, één voor één. Dus, ongeacht het onderwerp van het boek, is de draad die door al Osho’s woorden loopt als een liefdeslied dat we plotseling, op mysterieuze wijze, horen, precies op het juiste moment. En vreemd genoeg, het maakt niet uit waarnaar de woorden lijken te verwijzen, ze verwijzen werkelijk naar ons.
En dit is geen gewoon liefdeslied: het is meer een uitnodiging om ons hart te openen om iets voorbij de woorden, voorbij het hart te horen…. een stilte voorbij alle begrip. Daar waar we allen behoren.

Review van ‘Satyam Shivam Sundaram’

Na zijn World Tour, arriveerde Osho weer in India. Hij verbleef toen eerst in Bombay (Mumbai) en gaf daar lezingen voor een groeiend publiek.
Omdat er zoveel bezoekers waren, ontstond de behoefte aan een meer geschikte ruimte om deze te ontvangen.
En ook was het beter voor Osho’s gezondheid om uit het vervuilde en massale Bombay te vertrekken.
Daarom besloot hij om naar het Centrum in Poona terug te keren. En hij gaf nu zijn lezingen weer in Chuang Tzu Auditorium, de zaal met de leuke steentjes-vloer.
Een van de series die daar aan bod kwam, was ‘SATYAM SHIVAM SUNDARAM’, Waarheid Deugd Schoonheid uit de Mantra series.

In dit boek worden vragen van sannyasins behandeld. Zo lang had men de antwoorden van de Meester moeten missen, tijdens de World Tour. Nu was de gelegenheid er weer om de zaken waarop je tijdens je zoektocht stuit aan Osho voor te leggen.

En: Hoe gretig men is naar Osho’s antwoorden, blijkt uit het feit,

dat er in 2004, al weer een geheel vernieuwde druk van dit boek verschenen is.

“Waarom ben ik zo bang om mezelf te accepteren zoals ik ben?” vraagt een sannyasin.

Osho antwoordt: “Dit is in alle voorbije eeuwen van de mensheid aangekweekt en de manier waarop elk kind en elk menselijk wezen geconditioneerd is.
De strategie is eenvoudig maar gevaarlijk.
De werkwijze is om jou te veroordelen en je idealen te geven zodat je steeds probeert om iemand anders te worden.’Satyam Shivam Sundaram’

De christen probeert Jezus te worden, de Boeddhist probeert Boeddha te worden en het schijnt zo’n knappe methode te zijn om jou bij jezelf vandaan te trekken, dat misschien de mensen die dat gedaan hebben, zich erShivam Satyam Sunderam niet van bewust zijn.

Elke vader en elke moeder, iedere leraar, elke priester en iedere moralist, de mensen die de cultuur, de maatschappij en de beschaving runnen, die ieder individu op een bepaalde manier proberen te vormen, doet hier aan mee.
Misschien weten zij ook niet waar ze mee bezig zijn.
Misschien denken ze dat ze alles voor jouw bestwil doen. Ik koester geen verdenking jegens hen, maar ik wil beslist, dat jullie je ervan bewust zijn dat zij niet weten wat ze doen, het zijn onbewuste mensen.”

Osho gaat dan verder met zijn uitleg: “En om jou van jezelf vandaan te halen, moet je absoluut in een ding geconditioneerd worden: dat je waardeloos bent, dat je het niet verdient te bestaan en dat je zoals je bent nergens toe dient. Natuurlijk kun je respect verdienen, waardig worden, als je de regels en regelingen volgt die anderen je gegeven hebben. Als je er in slaagt om een hypocriet te worden, zul je een burger met prestige in de maatschappij worden.’Satyam Shivam Sundaram’

Maar als je er op aandringt om oprecht te zijn, eerlijk, authentiek, jezelf, zul je door iedereen veracht worden en er is geweldig veel moed voor nodig om door iedereen veroordeeld te worden.

Er is een mens met een ruggengraat van staal voor nodig om op jezelf te kunnen staan en te verklaren: “Ik wil niemand anders zijn dan mezelf, goed of slecht, acceptabel of niet acceptabel, met prestige of zonder prestige.
Een ding is zeker, dat ik alleen mezelf kan zijn en niet iemand anders.”

En hij geeft dan aan hoe je hiermee aan de slag moet gaan in je leven.
“Hiervoor is een geweldig revolutionaire benadering van het leven nodig. Dit is het fundamentele verzet dat ieder individu nodig heeft om ooit uit de vicieuze cirkel van ellende te komen.”

Echter als je dit doet, dan merk je het volgende: als je je verzet, zul je niet langer gerespecteerd worden.
“En natuurlijk kiest de meerderheid respectabiliteit, maar met respectabiliteit komen er allerlei soorten angst en vrees, gevoel van zinloosheid, een leven als een woestijn waar niets groeit, waar niets groen is en waar nooit een bloem bloeit, waar je eindeloos ver loopt en nooit een oase zult vinden.
Sannyas is een verzet tegen alle maatschappijen en alle culturen, om de eenvoudige reden dat deze tegen het individu zijn.’Satyam Shivam Sundaram’

De Existentie, het Bestaan houdt er niet van om mensen te herhalen. Zij is zo creatief dat zij altijd iets nieuws in elke individu brengt, een nieuw potentieel, een nieuwe mogelijkheid, een nieuw niveau, een nieuwe dimensie en een nieuwe piek.

Ik ben absoluut voor het individu. Ik kan iedere maatschappij, iedere religie, iedere beschaving, de hele geschiedenis van de mensheid, opofferen voor een enkel individu. Het individu is het meest waardevolle gebeuren, omdat het individu deel is van het bestaan.
Je zult je angst moeten laten vallen.
Zij is je opgelegd, zij is niet natuurlijk. Kijk naar elke klein kind: hij accepteert zichzelf volkomen; er is geen veroordeling, er is geen verlangen om iemand anders te zijn. Maar ieder
raakt als hij opgroeit het spoor bijster. Je moet moed verzamelen om weer bij jezelf terug te keren. De hele maatschappij wil je ervan weerhouden; je zult veracht worden.
Maar het is veel beter om door de hele wereld veroordeeld te worden dan ongelukkig te blijven, onecht en vals en het leven van iemand anders te leiden.

Je kunt een gelukkig leven hebben. En er is maar een manier, geen twee: dat is gewoon jezelf zijn wat je ook bent.”
Het klinkt eenvoudig en het klinkt bekend, maar ga er maar aanstaan. Jezelf worden en zijn, door dik en dun, met het risico dat velen jou voor gek verklaren en je niet meer accepteren. Het is af en toe een struggle en je loopt wonden op, maar je hebt wel vrede in je hart en een hoofd waarin het rustig is. En die laatste twee zijn van onschatbare waarde. Je realiseert je dat alleen als je deze toestand enigszins bereikt hebt. Vergelijk die met de verwarde denkwereld waarin je eerst verkeerde en het onrustige hart dat je voordien had, en je zult overstromen van dankbaarheid.

De maatschappij zal jou niet respecteren, maar dat doe jij wel ten opzichte van jezelf.
Dom zijn, is niet moeilijk. Je sluit gewoon je ogen en je doet wat anderen zeggen.

En dan gebeuren er dingen als het volgende.

Paddy was kort geleden lid geworden van de plaatselijke club voor parachute springen en hij was naar boven gegaan voor zijn eerste sprong. Alles verliep prima totdat het Paddy’s beurt was om te springen.
“Wacht even” schreeuwde de instructeur, “je hebt geen parachute!”
“Oh, dat geeft niets,” antwoordde Paddy “we zijn alleen maar aan het oefenen, nietwaar?”

Wees niet dom en slaafs en jezelf, maar rebels, dat is de boodschap.

Impression of Satyam Shivam Sundaram

“The mystic is the greatest flowering of human consciousness. His ultimate vision can be described in three beautiful words that have been used for thousands of years, and there has not been any improvement on them. They are three words from the ancient-most sources: satyam shivam sundaram.

Satyam means Truth

Satyam means the truth – not what you think about it, but what it is; not your idea about it, but its reality. To know this truth you have to be utterly absent. Your very presence will distort the vision – because your presence means the presence of your mind, your prejudices, your conditionings. You are nothing else but a bundle of all that has been forced upon you by the religions, by the society, by the so-called leaders of humanity. 

“Your absence means the absence of all prejudices, of all borrowed knowledge: absence of the Christian, absence of the Hindu, absence of the Mohammedan….just a pure sky, a pure being. I am using the word absence to deny all that is not you. 

“But don’t misunderstand me: this absence of you is your real presence. Only the prejudices are absent. The ego is absent, your knowledgeability is absent but your being shows in its utter purity. You disappear as a personality and there remains only a pure presence. So on one side it is absence of all that is false in you, and on the other side it is presence of all that is real in you. In this state you don’t think, you simply see. 

“This seeing of existence is the first experience of the mystic contained in the word satyam. Satyam means the truth: not any conception about it, but truth itself. 

Shivam means Virtue

“The second word, shivam, means virtue – all that is good, all that is valuable, all that is the most precious in you: the ultimate good. The man who comes to experience the truth starts living the truth immediately. There is no other alternative. His living the truth is shivam. Shivam means truth in action, truth in your life, truth in your love, truth in your friendship, truth in your eyes and truth in your heart. Shivam is the action of truth. Truth itself is the center of the cyclone, but if you experience the truth, the cyclone around you becomes shivam. It becomes pure godliness.” Osho

<previous> <next>