The Journey of Being Human


Is it Possible to find Real Happiness in Ordinary Life?

Osho Boeken kopen

Man is a bridge, says Osho, between the animal and the divine – and our awareness of this dual aspect of our nature is what makes us human. It is also what makes us restless, full of conflict, so often at the crossroads of selfishness and generosity, of love and hate, frailty and strength, hope and despair.
The Journey of Being Human looks into how we might embrace and accept these apparent contradictions, rather than trying to choose between them, as the key to transforming each twist and turn of life’s journey into a new discovery of who we are meant to be.

The Osho Life Essentials series focuses on the most important questions in the life of the individual. Each volume contains timeless and always-contemporary investigations and discussions into questions vital to our personal search for meaning and purpose. The Osho Life Essentials series focuses on questions specific to our inner life and quality of existence, for example: Is it possible to have an authentic spirituality without a belief in God? What is meditation and how does it work? What can I do as an individual to make the world a better place?

CHAPTER TITLES:
  #1: The Journey of Being Human   #2: From Cradle to Grave   #3: In Search of the Soul   #4: Suffering in a Dream   #5: Extraordinarily Ordinary   #Epilogue: The Mine of Your Treasures Is within You

The Journey of Being Human NEDERLANDS

Is it Possible to find Real Happiness in Ordinary Life?

Dit schattig ogende thematische boek ‘The Journey of Being Human’ van Osho, The Journey of Being Human hoort bij de serie Life Essentials, waarin allerlei thema’s zijn opgenomen. De boeken daarin handelen over de belangrijkste vraagstukken in het leven van iedere mens. Elk deel in deze reeks bevat het eeuwige tijdloze onderzoek naar en de bespreking van kwesties die zich voordoen bij ons persoonlijke zoektocht naar zin en betekenis. Daarbij wordt het accent gelegd op specifieke vragen die er zijn met betrekking tot ons innerlijk en The Journey of Being Humande kwaliteit van leven.
De subtitel die gepresenteerd wordt, spreekt boekdelen. Want is dat het niet wat de meeste mensen willen: een gevoel van oprecht geluk in je gewone dagelijkse leven? Er hoeven geen buitengewone dingen te gebeuren, als er maar een prettige manier van bestaan mogelijk is. En hoe komt het dat dit zo simpel lijkende gegeven ons toch vaak niet lukt?
Osho geeft aan, dat we allerlei ongemakken en pijn ervaren, maar dat die niet wezenlijk bij ons horen. Ze komen en ze gaan weer en als je de oorzaak weg kunt nemen, verdwijnen ze vaak helemaal. Als ze werkelijk een deel van ons waren zouden ze niet zo vluchtig zijn. Ook is het regelmatig zo, dat we deze onaangename dingen in ons leven zelf scheppen door de manier waarop we met zaken omgaan.

The ‘Journey of Being Human’ is verkrijgbaar in de Boekhandel.

Review van ‘The Journey of Being Human’

Het boek hoort bij de serie Life Essentials, waarin allerlei thema’s zijn opgenomen. De boeken daarin handelen over de belangrijkste vraagstukken in het leven van iedere mens. Elk deel in deze reeks bevat het eeuwige tijdloze onderzoek naar en de bespreking van kwesties die zich voordoen bij ons persoonlijke zoektocht naar zin en betekenis. Daarbij wordt het accent gelegd op specifieke vragen die er zijn met betrekking tot ons innerlijk en de kwaliteit van leven.

De subtitel die gepresenteerd wordt, spreekt boekdelen. Want is dat het niet wat de meeste mensen willen: een gevoel van oprecht geluk in je gewone dagelijkse leven? Er hoeven geen buitengewone dingen te gebeuren, als er maar een prettige manier van bestaan mogelijk is. En hoe komt het dat dit zo simpel lijkende gegeven ons toch vaak niet lukt?
Osho geeft aan, dat we allerlei ongemakken en pijn ervaren, maar dat die niet wezenlijk bij ons horen. Ze komen en ze gaan weer en als je de oorzaak weg kunt nemen, verdwijnen ze vaak helemaal. Als ze werkelijk een deel van ons waren zouden ze niet zo vluchtig zijn.

Ook is het regelmatig zo, dat we deze onaangename dingen in ons leven zelf creëren door de manier waarop we met zaken omgaan.

De vlinders op het boek geven al aan, dat er geen sprake hoeft te zijn van zwaarwichtigheid, maar dat we wat meer dartelend in het leven kunnen staan.
Er is echter op dieper niveau een strijd gaande en die hoort wezenlijk bij ons. Sterker nog: wij zijn die strijd. Die heeft te maken met de verwachtingen die we hebben, met het afdwingen van zaken aan het bestaan en de natuur naar onze hand willen zetten. Dat soort van strijd zie je niet bij dieren. Die worden niet verscheurd door idealen en die ambiëren niet iets anders te zijn dat ze in wezen zijn. Ter illustratie staat er een mooi verhaal beschreven over een vos, maar die heeft meer de eigenschappen van een mens. Hij komt bedrogen uit door de enorme zelfoverschatting waar hij aan lijdt. Mensen hebben daar ook een handje van en zo komen ze in een voortdurende sfeer van strijd te zitten.
Osho legt uit, dat strijd en extase elkaars tegenstelling lijken te zijn, maar dat het er meer om gaat te begrijpen hoe wij het leven benaderen. Extase en strijd zijn twee kanten van dezelfde medaille. En het is raadzaam om beide te omarmen. Gangbare religies hebben eeuwenlang geadviseerd om van de strijd af te komen.

Maar het is beter, aldus Osho in The Journey of Being Human, om de chaos die ervaren wordt bij de combinatie van strijd en extase te accepteren en er positief tegenover te staan. Je kunt dan binnen die chaos beter tot je eigen centrum doordringen en dat is in feite het enige wat belangrijk is. Want jezelf vinden, betekent dat je ‘alles’ vindt.
Interessant is wat er in het boek gesteld wordt over welke positie de mind in ons leven heeft.
Op het moment is het zo, dat de mind de meester in ons leven is en dat wij ons als slaaf ervan gedragen. De mind is een mooi instrument en je kunt er volop gebruik van maken, waar je je ook bevindt.

Maar het is raadzaam om je niet door de mind te laten gebruiken. De mind werkt als een machine en het is The Journey of Being Humanhandig als jij daarbij als slaaf functioneert. Een machine moet echter geen meester zijn, maar aan het bewustzijn dient prioriteit gegeven te worden. Om dit te realiseren heeft Osho zijn revolutionaire (actieve) meditaties gecreëerd. Want voor alles legt hij telkens weer de nadruk op meditatie.
“Meditation makes you a master and the mind becomes a slave.”

Van een zeer actueel element in het boek The Journey of Being Human  is sprake als Osho het over de inenting tegen pokken heeft. Zijn familie deed daar niet aan en het gevolg was dat een zusje van hem eraan stierf. Hij was heel boos op zijn ouders omdat ze zich aan hun ‘geloof in het natuurlijke’ ophingen en daarom geen inenting toepasten. Er moest maar op de godin moeder vertrouwd worden en het was belangrijk om haar niet te provoceren.
Uiteindelijk werden kinderen die niet ingeënt waren ziek en dan ging men ertoe over om medicijnen te geven. Osho vertelt hoe hij op zijn eigen provocatieve manier de mensen erop wijst dat ze schijnheilig bezig zijn. Aan de ene kant vertrouwen ze op de godin moeder en aan de andere kant gebruiken ze medicijnen. Hij daagt hen uit: “Wees dan tenminste zo oprecht om een van de twee te kiezen.” Het is zeer lezenswaardig hoe hij de mensen van repliek dient en bewust probeert te maken. Dat is temeer zo, omdat het wel of niet inenten vandaag de dag in Nederland ook weer actueel is.
Kortom: het boek staat boordevol uitleg en illustratieve verhalen om ons op de weg naar een ‘steeds menselijker wezen worden’ te begeleiden. We kunnen lezen hoe echt geluk in het gewone dagelijkse leven gevonden kan worden. En ook aan humor ontbreekt het niet in The Journey of Being Human.

Moella Nasroeddin is in gesprek met een vriend. Ze worden vertrouwelijk over hun beider echtgenotes. Moella vraagt zijn vriend of zijn vrouw ook zo dik aan het worden is de laatste tijd. “Nou nee, niet echt” geeft de vriend als antwoord “haar figuur mag er best zijn.”
Dan begint Moella over de rommel die zijn vrouw ‘s nachts op haar gezicht doet en dat hij het onsmakelijk vindt om zo naast haar te liggen. Ook daar heeft de vriend niet mee te kampen bij zijn vrouw. ”Zij heeft al die troep niet nodig” zegt de vriend. “Wel” zegt Moella bedachtzaam, maar dringend: “Hoe komt het dan dat jij achter mijn vrouw aanzit?” The Journey of Being Human