Als de Schoen past


De Essentie van Tao

Het boek ‘Als de Schoen past’ gaat over Tswang Tse die de stroming Tao vertegenwoordigt. “Tswang Tse’ is een zeldzame bloem”, zegt Osho. Tswang Tse is er voor om geen inspanning te doen.
Veel kan tot stand gebracht worden door inspanning, maar nog meer zonder inspanning. En veel kan bereikt worden door de wAls de Schoen pastil, maar er kan nog meer bereikt worden zonder wil.Wat je door de wil tot stand brengt, zal je altijd belasten. Het zal een conflict in je brengen, een innerlijke spanning veroorzaken, omdat je het elke moment kunt verliez
en. Je moet het continue zien te handhaven en dat kost je veel energie, het gaat ten kost van jezelf. Alleen dat wat je zonder inspanning hebt verkregen, zal je nooit belasten en alleen dat wat geen last voor je betekent, kan eeuwig blijven bestaan. Want slechts datgene wat op geen enkele manier onnatuurlijk is, kan voor eeuwig en altijd blijven. In prachtige leerverhalen worden we ons bewust gemaakt van onze conditioneringen, ISBN 978-90-5980-118-9, verkrijgbaar bij de Boekhandel

Over Tswang Tse

“Tswang Tse is een van de zeldzaamste bloemen,
nog zeldzamer dan Boeddha of Jezus.
Want bij Boeddha en Jezus ligt de nadruk op inspanning,
en bij Tswang Tse ligt de nadruk op ontspanning.
De essentie van tao zegt: wat ontspannen gaat, is goed.”
Deze handleiding neemt je mee te ontdekken wat hier precies mee bedoeld wordt, en hoe je deze levenswijsheid in je leven verwerkelijken kan.
De titel van het boek komt uit het eerste verhaal, waar Tswang Tse zegt:
‘Zo voel je, als de schoen past, je voet niet;
als de riem past, je buik niet.
En als het hart op de goede plaats zit,
denk je niet aan voor of tegen.’
Osho’s commentaar op dit en volgende leerverhalen van de beroemde taomeester Tswang Tse, biedt geen intellectuele verhandeling over principiële zaken, maar meer een inzicht in onze actuele situatie hier-en-nu vanuit een perspectief van tweeduizendvijfhonderd jaar geleden.
Groot is zijn affiniteit met Tswang Tse, als hij diens leerverhalen gebruikt als middel om de conditioneringen van onze westerse mind te beschrijven, en die al doende te transcenderen. En daarbij worden die woorden tot een handleiding, die je mee kunt nemen op je eigen individuele weg, en zo hun wijsheid te verwerkelijken in het eigen leven.
“Het lijkt wel of tao de enige levensvisie is die totaal is: het ontkent het aardse niet, het ontkent het hemelse niet. Het aanvaardt beide, het aanvaardt de eenheid van beide. Het geheel te vertrouwen is de enige manier heilig te worden, en door het geheel te vertrouwen wordt je ge-heeld. En als je leven heel is, is het leven een zegen, is het leven een feest.” Osho