Compassie is Revolutie op zich

Compassion is Revolution

Voorbij: Compassie en Revolutie

Compassie ziet Osho als een revolutie op zich. Op verzoek spreekt hij over “Compassion and Revolution”.
Maar hij geeft meteen aan, dat deze combinatie hem niet echt aanspreekt. Wat hem betreft, is het namelijk zo: Compassie is Revolutie.

Compassie is Revolutie“In de geschiedenis is geen enkele revolutie ooit geslaagd”, geeft Osho aan. Mensen hebben erg hun best gedaan om een betere wereld te scheppen, maar al die pogingen zijn vergeefs geweest.
De reden is, dat al deze revoluties uit woede ontstaan zijn en daardoor niet kunnen creëren, want zij brengen de mens eerder tot destructie. Revoluties die op basis van boosheid plaatsvinden, kunnen niet diep genoeg doordringen tot waar de pijn van de mensheid zit.
Ze werken een beetje aan de oppervlakte en ze kunnen een paar dode takken verwijderen, maar ze bereiken de wortels niet. En in feite is er al weer een weelde aan bladeren ontstaan voordat de basis aangepakt is. Zeer beeldend is Osho’s beschrijving hiervan, want je ziet het proces duidelijk voor je.

Compassie is Revolutie

Compassie kan wel diep genoeg en tot de wortels van ongeluk doordringen. Bij compassie is men voorbij het ego gegaan. Er is een medegevoel met de armen, maar ook met de rijken.
Het concept dat Osho liever hanteert, is Rebellie. De Rebel legt anderen niet op om te veranderen. Hij/zij werkt aan de eigen verandering en als dat op anderen afstraalt, is dat meegenomen. Is dat niet het geval, danCompassie is Revolutie deert dat de Rebel niet. Hij/zij gaat gewoon zelf door op het pad van doorgaande transformatie, want dat is zijn/haar grote passie.
Op de website Donna Rebel4you is veel informatie te vinden over onder andere:

  • Wat houdt Rebel zijn in
  • de Noodzaak van de Rebel in deze wereld
  • Rebel zijn in de Praktijk

Het boek ‘Compassion and Revolution’ is te bestellen bij de Boekhandel of via internet.

Compassion and Revolution: lees meer