Fear


 Understanding and Accepting the Insecurities of Life

In het Boek Fear gaat het over: Wat is angst eigenlijk? Osho geeft aan, dat angst geen substantie heeft, maar dat het zoiets is als een schaduw. Het lijkt dus een fenomeen van niet zo grote invloed te zijn, maar dat is het vaak wel. Als je alleen door een lange donkere gang loopt, kan het geluid van de vloer of van tegen elkaar schurende kleding je in extreme mate doen schrikken.

Angst op zichzelf boezemt mensen angst in. Mensen zijn banger voor angst dan voor wat dan ook, geeft Osho aan. Want een onverwachte hele harde klap of een struik die in het donker tot leven lijkt te komen, doet Fearje schudden op je grondvesten. En dat is nog niet alles, want je houdt er vaak nog een kater aan over ook. Het is een ware nachtmerrie die je doormaakt met alles wat daarbij hoort zoals rillingen, hevige transpiratie en veranderingen in je ademhaling.
En dit gevoel blijft je bij, net zoals nachtmerries vaak levendig voor je blijven. Waar komt zo’n sterk gebeuren als angst vandaan, wat ligt er aan te grondslag? De basis van alle angst, zegt Osho is dat we bevreesd zijn dat we niet bestaan, dat er binnenin ons niets is.
De basale angst is die voor de dood, alle andere angsten zijn een reflectie van deze.
Het mooie van dit alles is, dat de dood net zo min bestaat als het ego. Tussen deze niet bestaande fenomenen, het ego en de dood, bevindt zich de angst: dat is de brug.
De inzichten die Osho hier geeft, vind ik niet alleen uitermate boeiend ze doen me veel. Hij biedt mij gewoon de ene eye-opener na de andere. En ik zal het wellicht eerder tegengekomen zijn, maar zoals het hier staat, raakt het me enorm. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de levenssituatie waarin je verkeert. En tegelijkertijd is het een thema dat voor ieder speelt.
Op zich heeft angst geen potentie, legt Osho uit, het heeft geen macht over je. Het is alleen maar zo, dat je erin wilt geloven. Je bent gewoon niet bereid om in je innerlijke diepte te gaan en je eigen leegte onder ogen te zien.

Het Boek Fear is verkrijgbaar in de Boekhandel en via internet.

Review van het boek Fear

Er komen regelmatig compilaties uit van Osho waarin een bepaald thema centraal staat.
Ik vind het zeer interessant om te lezen, omdat er tenslotte zoveel verspreid staat in de meer dan 700 Fearvan zijn boeken, dat je vaak maar een hap en een snap kunt oplepelen als het over een zeker fenomeen in het leven gaat.Hier gaat het over de compilatie ‘Fear’, ontleend aan Osho’ boeken.

Wat is Angst

Wanneer je op een donker traject fietst, ben je extra alert en een bosje dat je in de verte ontwaart, kan dan op een mens lijken. En vooral als de wind opsteekt en de struik in beweging komt, kan er ware paniek ontstaan. Als je er eenmaal voorbij gefietst bent en je ziet dat het niets was om bang voor te zijn, kun je je opgelucht voelen en zelfs lachen om je onnozele vergissing.
Angst op zichzelf boezemt mensen angst in. Mensen zijn banger voor angst dan voor wat dan ook, geeft Osho aan. Want een onverwachte hele harde klap of een struik die in het donker tot leven lijkt te komen, doet je schudden op je grondvesten. En dat is nog niet alles, want je houdt er vaak nog een kater aan over ook. Het is een ware nachtmerrie die je doormaakt met alles wat daarbij hoort zoals rillingen, hevige transpiratie en veranderingen in je ademhaling.
En dit gevoel blijft je bij, net zoals nachtmerries vaak levendig voor je blijven.
Waar komt zo’n sterk gebeuren als angst vandaan, wat ligt er aan te grondslag?
De basis van alle angst, zegt Osho is dat we bevreesd zijn dat we niet bestaan, dat er binnenin ons niets is.

Angst en ego

En het klopt nog ook, want er is diep in ons geen ego, maar goddelijke energie, legt hij uit.
Daarom leven we vanuit de illusie van ‘ik ben’ en vermijden we het om naar binnen te kijken, op basis van de angst niets te zullen vinden.
Maar ervan uitgaan dat je ‘wel bestaat’ levert ook angst op, omdat het kunstmatig is en omdat deze staat elk moment vernietigd kan worden. Dat kan plaatsvinden door liefde, door een ernstige ziekte en op vele andere manieren, want het is een broze situatie.

Maar op en of andere manier spelen we het klaar en vermijden het om binnen in onszelf te kijken. We doen net als de vrouw die haar treinkaartje zoekt en niet in haar laatste zak kijkt, want dan kan zij de hoop houden dat het zich daar bevindt. Het echte naar binnen gaan dat plaatsvindt bij meditatie of zoals je dat kunt ervaren bij het opgaan in mooie muziek of en adembenemende zonsondergang, boezem angst in. Want je valse ego wordt aangetast en loopt de kans om te verdwijnen.

Angst is een van de grootste menselijke vraagstukken, zet Osho in ‘Fear’ uiteen en elke mens moet hier zelf doorheen gaan en mee in het reine zien te komen. Het ego bezorgt je de angst dat je er eenmaal niet meer zult zijn. En je ontkomt hier dan aan door je op het sterven van iemand anders te richten ener stilzwijgend vanuit te gaan dat het jou niet zal overkomen. De dood lijkt altijd iemand anders te treffen.

De angst wordt afgedekt met mooie woorden over de onsterfelijkheid van de ziel en het eeuwige leven. Maar dit is een geloven in en niet een zeker weten.
De echt religieuze mens weet eenvoudig: I am not. En wat er van dat ‘I’over is, daarvan weet hij/zij, dat het onsterfelijk is, maar dat dit niets met hem of haar te maken heeft. Het ‘I’ is alleen maar een tijdelijk verschijnsel wat door jezelf gefabriceerd is.
Angst is de schaduw van het ego en omdat het ego in de diepte nog altijd ergens aanwezig is, moet het in de dood verdwijnen.
De basale angst is die voor de dood, alle andere angsten zijn een reflectie van deze.
Het mooie van dit alles is, dat de dood net zo min bestaat als het ego. Tussen deze niet-existentiële fenomenen, het ego en de dood, bevindt zich de angst: dat is de brug.
De inzichten die Osho hier in ‘Fear’ geeft, vind ik niet alleen uitermate boeiend ze doen me veel. Hij biedt mij gewoon de ene eye-opener na de andere. En ik zal het wellicht eerder tegengekomen zijn, maar zoals het hier staat, raakt het me enorm. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de levenssituatie waarin je verkeert. En tegelijkertijd is het een thema dat voor ieder speelt.
Op zich heeft angst geen potentie, legt Osho uit, het heeft geen macht over je. Het is alleen maar zo, dat je erin wilt geloven. Je bent gewoon niet bereid om in je innerlijke diepte te gaan en je eigen leegte onder ogen te zien.

 Zen Verhaal

Hierover staat een heel mooi Zen verhaal aan het begin van het boek, over een man die uitgleed op een rotsachtig pad en zich nog net weet vast te grijpen aan een tak. De hele nacht worstelt hij met zijn angst omdat hij beneden zich een afgrond vermoedt. Het is een spannende situatie en in de ochtend volgt de ontknoping, absoluut het lezen waard. En dan is er Osho’s conclusie: angst is niet meer dan 6 centimeter diep.
Niets wordt ooit uit angst geboren. Liefde laat dingen geboren worden, is creatief. Angst niet, omdat het geen substantie heeft. Maar angst kan wel je hele leven vernielen, zij kan als een donkere wolk om je heen hangen en al je energie uitmergelen. Door angst word je afgehouden van enige ervaring die diepgaander is dan de oppervlakte. Je komt nooit tot het genieten van schoonheid, poëzie, liefde, vreugde en meditatie.
Ga naar binnen…en àls het daar leeg is, wat is daar erg aan?” ‘Fear’ van Osho

Impression of Fear

Understanding and Accepting the insecurities of Life
Only by bringing the light of understanding into fear’s dark corners, Osho says, airing out closets and opening windows, and looking under the bed to see if a monster is really living there, can we begin to venture outside the boundaries of our comfort zone and learn to live with, and even enjoy, the fundamental insecurity of being alive. Fear ends with a series of meditation experiments designed to help readers experience a new relationship with fear and to begin to see fears not as stumbling blocks, but as stepping stones to greater self-awareness and trust.