Sermons in Stones


After 2 Decennia a Reprint of Sermons in Stones

“If you have Eyes to see, you will find God everywhere, Good everywhere: Scriptures in Silence, Sermons in Stones.” Osho

“My mission certainly is to bring laughter to the whole of humanity – which has forgotten it. And when you forget laughter, you always forget songs, you forget love, you forget dance – it is not that you only forget laughter. Laughter has its own combination of qualities, just as seriousness has its own combination of qualities. Forget laughter and you will forget love.” Osho

“With a sad face, how to say to a woman “I love you”? You will have to smile a little bit. With a serious face you cannot say even the smallest thing.”

“People are taking everything so seriously that it becomes a burden on them.”

“Learn to laugh more. To me, laughter is as sacred as prayer.” Osho

Sermons in Stones: na 2 decennia herdrukt

Uit de serie Osho Vision

Het boek Sermons in Stones toont: Osho voorziet niet in een code of moraal om naar te leven. Dit boek bevat geen discipline over hoe je je leven moet leiden. Het demonstreert dat als de mens de gevoeligheid en de intelligentie waarmee hij geboren wordt terugwint, hij niemand anders nodig heeft om hem de weg te vertellen. Hij kan het leven zelf zijn Sermons in stonesmeester laten zijn: beschikbaar voor het bestaan en zelfs voor de stille prediking in de stenen.

Osho slaagt erin het woordloze in woorden om te zetten. Vanuit zijn mystieke gezichtspunt is zo’n helderheid voor iedereen mogelijk. Het is inderdaad het levensgegeven voor iedere mens, zodat hij vanuit dat bewustzijn kan gaan leven en niet een leven dat een imitatie is van dat van iemand anders, maar een leven met zijn eigen unieke geur.

In dit boek staan ook woorden die essentieel zijn voor het overleven van de moderne mens: Osho’s formulering van de mensenrechten voor een nieuwe mensheid. Het is een verkenning van de verantwoordelijkheid van het individu om de wereld waarin hij leeft te creëren.

“Ik wil dat je gewoon jezelf bent en je verborgen schatten naar de oppervlakte laat komen. Het zal een verrassing voor anderen zijn en het zal ook een verrassing voor jezelf zijn. En een van de meest betekenisvolle dingen is dat wat je ook maar in de wereld gebracht hebt, heeft niemand anders gebracht en zal ook niemand anders ooit brengen.” Osho

Het boek is verkrijgbaar via internet. Het is nu ook in Nederland te bestellen.

Osho wijst erop dat we ten onrechte serieus gemaakt zijn. Want dat zou noodzakelijk zijn en respectabel overkomen. Zo is iedereen serieus geworden. En dat is niet om een bepaalde reden, maar
omdat het gewoon een tweede natuur geworden is. Men is gewoon vergeten dat serieus zijn eenSermons in Stones ziekte is, het betekent dat je gevoel voor humor dood is.
“Echter het leven is overal zo vol van lachwekkende dingen. Als je gevoel voor humor hebt, zul je tot je verrassing ontdekken dat er geen tijd is om depressief te zijn – ieder moment gebeurt er wel ergens iets.” Osho

Excerpt Sermons in Stones, # 5

“If you cannot laugh, you will miss many things in life, you will miss many mysteries. Your laughter makes you a small innocent child, your laughter joins you with existence – with the roaring ocean, with the stars and their silence. Your laughter makes you the lonely part of the world which has become intelligent, because only intelligent people can laugh. That’s why animals cannot afford to laugh – they don’t have that much intelligence. You can try – you can tell a joke to your buffalo and see what happens.

“And because seriousness has always been taught to be almost necessary for respectability, it has made everybody serious. It is not that they are serious for any reason, but it has now become their second nature; they have forgotten completely that seriousness is a sickness, it means the sense of humor is dead in you.Sermons in Stones

“Otherwise the whole of life all around is so full of hilarious things. If you have a sense of humor, you will be surprised that there is no time to be sad – every moment something or other is happening everywhere.

“My mission certainly is to bring laughter to the whole of humanity – which has forgotten it. And when you forget laughter, you always forget songs, you forget love, you forget dance – it is not that you only forget laughter. Laughter has its own combination of qualities, just as seriousness has its own combination of qualities. Forget laughter and you will forget love.

“With a sad face, how to say to a woman “I love you”? You will have to smile a little bit. With a serious face you cannot say even the smallest thing.

“People are taking everything so seriously that it becomes a burden on them.

“Learn to laugh more. To me, laughter is as sacred as prayer.” Osho