The Power of Love


The Power of Love

The Book the Power of Love is from the series of Life Essentials.
The Osho Life Essentials series focuses on the most important questions in a person’s life. Each volume contains timeless and always contemporary investigations and discussions into questions vital to our personal search for meaning, purpose and quality of existence. For example: Is it possible to have an authentic spirituality without a belief in God? What is meditation and how does it work? What can I do as an individual to make the world a better place?

“To destroy is very easy. Any child can do it, any fool can do it, it needs no intelligence. But to create needs great intelligence. It can be done only by people who experience beauty, truth, love.”Osho

Life Essentials: The Power of Love

In the Power of Love lezen we: een van de belangrijkste levensgebeurtenissen is verliefd worden, toch lerenThe Power of Love we er op school niets over. Maatschappijen en religies persen ons in modellen en denkvormen die vaak lijnrecht tegenover een organisch model van liefde staan zoals die bijvoorbeeld geïnstitutionaliseerd worden door het huwelijk, religieuze binding en nationalisme. Dit resulteert in liefde die, voor de meeste mensen, in de ene vorm of de andere een The Power of Lovepijnlijke uitdaging is gedurende het leven. In deze moderne tijden, waarin de focus steeds meer naar het realiseren van het individuele potentieel van iemand gaat, helpt Osho ons om onze zoektocht naar liefde te richten op de verruiming van onze blik – waarbij hij toont dat liefde veel manifestaties kent en niet beperkt is tot de ‘ander’. Een manifestatie van liefde is meditatie, een leven-veranderende uitdaging die de bloei van echte liefde in ons zelf en ten opzichte van anderen laat gebeuren.

Bij de serie “Life Essentials” wordt de aandacht gericht op de belangrijkste aspecten in het leven van een individu. Elk deel bevat tijdloze en altijd actuele onderzoeken en discussies over vragen die essentieel zijn voor onze persoonlijke zoektocht naar de betekenis en bedoeling van ons leven, gericht op vragen specifiek voor ons innerlijke leven en kwaliteit van ons bestaan.

Uit het nieuwe boek “The Power of Love” van Osho.
“Vernietigen is heel gemakkelijk. Ieder kind kan het, iedere idioot kan het, er is geen intelligentie voor nodig. Maar voor creëren is intelligentie nodig. Het kan alleen gedaan worden door The Power of Lovemensen die schoonheid ervaren, waarheid en liefde.”

The Power of Love is verkrijgbaar bij de Boekhandel

De Kracht van Liefde

Meditatie zorgt ervoor dat we het delen van liefde niet beperken tot speciale personen, maar meer vanuit de kwaliteit liefde gaan leven. Het is niet zo dat liefde op raakt doordat we haar naar meer mensen toe uiten. Het tegendeel is het geval: juist door te delen, wordt je liefde rijker, krijgt zij meer schakeringen. ‘Share each part of your heart with somebody else.’ is de suggestie die Osho ons meegeeft.
Het ons opsluiten in instituties als het gezin, de kerk, het vaderland heeft tot een verarming en een verkilling van de maatschappij en de wereld geleid. In de eerste plaats wordt het klimaat killer als we onze liefde voor de rest van de samenleving ‘achterhouden’. Gebleken is dat er steeds meer groepen die buiten de instituties vallen of deze kwijtgeraakt zijn, zich eenzaam voelen. Onder jongeren wordt veel eenzaamheid gesignaleerd wanneer ze zich losmaken of los geraakt zijn van het gezin.
Maar ook WMO’ers, de mensen die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning komen over het voetlicht als een groep die zich in toenemende mate eenzaam voelt, vooral de ouderen. Ze missen de steun van hun directe omgeving van wie ze aandacht en liefde ontvingen. Nu krijgen ze professionele hulp, maar die is veelal zakelijk. Deze krachten, hoe goed ze hun werk ook doen, beperken hun uitingen van liefde ook meestal weer tot de instituties waartoe ze behoren.Want dit is het gangbare beeld dat bijvoorbeeld ook door de media wordt weergegeven. 
Meditatie leidt ons van ‘liefde vragen’ naar ‘liefde geven’ en uiteindelijk naar ‘liefde zijn’. Als we liefde zijn, kan die de hele wereld, iedereen met wie we in contact zijn, ten goede komen. Liefde heeft Kracht, zoals de titel van boek weergeeft. Zij is dé tegenkracht tegen eenzaamheid, welke maatschappelijke groep het ook betreft.

Impressie van The Power of Love

“Between life and death the most important thing that can happThe Power of Loveen to a man or to a woman is love. And love has many manifestations: meditation is one of the manifestations of love.”

The Book the Power of Love is from the series of Life Essentials.
The Osho Life Essentials series focuses on the most important questions in a person’s life. Each volume contains timeless and always contemporary investigations and discussions into questions vital to our personal search for meaning, purpose and quality of existence. For example: Is it possible to have an authentic spirituality without a belief in God? What is meditation and how does it work? What can I do as an individual to make the world a better place?

Most of the titles in the series are accompanied by a DVD of Osho speaking about the questions addressed in the book. This visual component enables the reader to experience the direct wisdom and humor of Osho straight from the source. Each book and DVD in the series offers truly unique and transformative responses to essential and timeless questions that we can use as stepping stones to a greater understanding of who we are and why we are here.