The New Man for the new millennium


The New man for the new millennium

Osho says it is imperative that we become new human beings as we enter the new millennium. He elucidates the seven essential qualities of the New Man and examines issues that have bedevilled generations: love, relationships, marriage, family, money, power, work, and morality. Showing us how to let go of our past, he invites us to wake up to our enlightenment.

A New Man, A New Humanity

I teach a new man, a new humanity, a new concept of being in the world. I proclaim homo novus. The old man is dying, and there is no need to help it survive any more. The old man is on the deathbed: don’t mourn for it – help it to die. Because only with the death of the old can the new be born. The cessation of the old is the beginning of the new.  My message to humanity is a new man. Less than that won’t do.

Utterly Discontinuous with the the Past

Not something modified, not something continuous with the past, but utterly discontinuous.  Man has lived up to now not truly, not authentically; man has lived a very pseudo life. Man has lived in great pathology, man has lived in great disease. And there is no need to live in this pathology – we can come out of the prison, because the prison is made by our own hands. We are in the prison because we have decided to be in the prison – because we have believed that the prison is not a prison but our home.  

Enough is Enough. Awake!

My message to humanity is: Enough is enough. Awake! See what man has done to man himself. In three thousand years man has fought five thousand wars. You cannot call this humanity healthy. And only once in a while has a Buddha bloomed. If in the garden only once in a while a plant brings a flower, and otherwise the whole garden remains without flowers, will you call it a garden? Something very basic has gone wrong. Each person is born to be a Buddha: less than that is not going to fulfill you.

The New Man for the New Millennium Nederlands

Centraal in Osho’s visie staat in het boek “The New Man” het concept de Nieuwe Mens. En dat wordt in dit boek helder uit de doeken gedaan. Op de cover begint het al.
Osho zegt daar: ‘Mijn werk is onzichtbaar; ik leer jullie rebellie en deze rebellie is multidimensionaal: waar jullie je The New Manook maar bevinden, dragen jullie deze met je mee.
Dus, overal zal deze rebellie zijn invloed hebben.’
De nieuwe mens is heel sterk, sterk als een leeuw en tegelijkertijd is hij heel onschuldig.
Hij heeft een onwrikbaar vertrouwen. En mocht hij belazerd worden, dan zal zijn vertrouwen daardoor niet tot nul gereduceerd worden. 

Het boek ‘The New Man’ is zeldzaam geworden. Mogelijk is het tweedehands verkrijgbaar via de Boekhandel.

Review van ‘The New Man’ for The New Millennium

Heel regelmatig komt er bij de welbekende uitgeverij Penguin een Osho-boek uit. Deze keer is dat een heel speciaal boek.
Het stond al geruime tijd aangekondigd. En daarna was het lang wachten. Want uiteraard is het dan pas later Nederland aangekomen, vanuit India.
En als er iets is waardoor ik totaal gegrepen ben dan is dat het concept ‘The New Man’ van Osho.

Ik heb er niet alleen interesse in als begrip, maar vooral ook in de realisering ervan.
Ik had de komst van het boek bijna opgegeven toen ik toch nog een e mailbericht kreeg, dat het boek alsnogThe New man for the new millennium gekomen was. Dit ontlokte een ware juichkreet aan mijn stembanden: Wow!

En ik ben geheel tevredengesteld, want op de cover begint het al.

Osho zegt daar: “Mijn werk is onzichtbaar….
ik leer jullie rebellie en deze rebellie is multidimensionaal: waar jullie je ook maar bevinden, dragen jullie deze met je mee.
Dus, overal zal deze rebellie zijn invloed hebben.”
De Nieuwe Mens is als het ware een soort van natuurlijke rebel.
Hij neemt niet alles voor zoete koek, omdat geloof of natie hem dat voorschrijven. Hij onderzoekt zelf en als hij op grond van meditatie iets als onwaarheid ervaart, zal hij hiertegen rebelleren.
De nieuwe mens is heel sterk, sterk als een leeuw en tegelijkertijd is hij heel onschuldig.
Hij heeft een onwrikbaar vertrouwen. En mocht hij belazerd worden, dan zal zijn vertrouwen daardoor niet tot nul gereduceerd worden.

Deze onschuld en dit onwankelbare vertrouwen zullen mensen ontwapenen, zal bij hen ook een houding van onschuld uitlokken.
Denk bijvoorbeeld eens aan de situatie, dat je in de trein zit.
Je hebt bagage bij je. Als je even naar het toilet moet, vraag je een wildvreemde om op die bagage te letten. Je vertrouwt hem zomaar.
En dat gebeurt omdat die ‘wildvreemde’ nooit iets met jouw bagage zal uithalen. Jouw vertrouwen ontwapent hem of haar volkomen.

En nu is het helaas zo, dat in de huidige maatschappij kinderen dit vertrouwen pijlsnel na hun geboorte wordt afgeleerd.
Als een kind bang is, beverig, dan is het veel gemakkelijker te beheersen. Want stel je voor, dat je een kind VRIJ zult laten, wat zal er dan niet allemaal kunnen gebeuren? Dan maar beter het bang te maken voor alles wat er in het leven is. En met dat aanwakkeren van angst door ouders, leraren en andere invloedrijke personen vernietigen zij dus het natuurlijke vertrouwen van een kind.

“Vernietig het vertrouwen van een kind”, zegt Osho en daarmee heb je hem gecastreerd.
Je hebt zijn kracht weggenomen: nu zal hij altijd krachteloos zijn en altijd de behoefte hebben dat er iemand is om hem te overheersen, hem te sturen en hem te commanderen.
Nu zal hij een goed soldaat zijn, een goede burger, een goede nationalist, een goede christen, een goede moslim, een goede hindoe. Dit alles zal hij zijn, maar hij zal niet een echt individu zijn. Hij zal wortels missen en dat zal ellende voor hem betekenen. Zonder wortels in het bestaan zal hij een leven zonder intelligentie leiden. Hij kan slagen in de wereld, hij kan beroemd worden, maar…..Lees het volgende verhaaltje maar eens.

Drie chirurgen hadden een ontmoeting met elkaar tijdens de vakantie.
Terwijl ze op het strand in de zon zaten, begonnen ze tegen elkaar op te scheppen.
De eerste zei: “Ik kwam een man tegen die zijn beide benen verloren had in de oorlog.
Ik heb hem een paar kunstbenen gegeven en er is gewoon een wonder gebeurd.
Nu is hij een van de grootste hardlopers van de wereld!
En hij zou zelfs op de Olympische Spelen wel eens kunnen winnen.”

De ander zei:”Dat is nog niets. Ik kwam een vrouw tegen die van een gebouw met dertig verdiepingen is gevallen: haar gezicht was helemaal geschonden.
Ik verrichtte een hele goede plastische chirurgie bij haar. En nu las ik in de krant dat zij tot schoonheidskoningin is uitgeroepen.

De derde chirurg was tamelijk nederig. De anderen keken hem aan.
En ze vroegen: “Wat heb jij de laatste tijd gedaan? Wat voor nieuws heb jij?”. De man zei: “Niet veel bijzonders en bovendien mag ik er niemand iets over vertellen.”
Daar werden de anderen alleen maar nieuwsgieriger van.
Ze beloofden om niets uit te laten lekken en toen zei de derde chirurg: “Okay dan, ik reken erop dat jullie zullen zwijgen.
Er werd een man bij me gebracht die zijn hoofd had verloren bij een auto-ongeluk.
Ik wist me geen raad wat te doen.
Ik liep mijn tuin in om na te denken en plotseling viel mijn oog op een bloemkool. Omdat ik niets anders kon vinden, heb ik de bloemkool op de plek van het hoofd getransplanteerd. En je raad het nooit: deze man is minister president geworden!”‘The New Man’

Je kunt het kind vernielen, maar hij kan nog steeds minister president worden.

Je kunt best succesvol zijn zonder intelligentie, zegt Osho. In feite is dat juist gemakkelijker voor iemand die niet intelligent is, want zo iemand strookt precies met de verwachtingen van de maatschappij.
Hij is voorspelbaar.
Hij is gemakkelijk te begrijpen.
Een genie daarentegen is veel moeilijker te doorgronden; dat kan jaren duren voordat men in de maatschappij de waarde van een genie vast kan stellen.
Meditatie kan je weer het vertrouwen van een kind teruggeven, hetzelfde vertrouwen geven als een Nieuwe Mens heeft. Osho zegt het zo: “Meditatie is gewoon een speciale chirurgische methode die alles van jou weghaalt wat niet van jou is en alleen datgene spaart wat jouw wezen is.
Het verbrandt al het andere en laat jou in je nakie staan, alleen in de zon en de wind. Het lijkt net alsof je de eerste mens op aarde bent, die niets weet en alles zelf moet ontdekken, die als het ware op pelgrimstocht moet gaan.”
Je zult dan onder andere ontdekken, dat de Nieuwe Mens van zichzelf houdt.
Als jij niet voor jezelf bent, wie zal er dan voor jou zijn? Want wie kan er van iemand houden die zichzelf haat?
Ook hier weer staat de Nieuwe Mens in schril contrast met de mens in de huidige maatschappij, want de meeste mensen houden gewoon niet of nauwelijks van zichzelf. Dus een ander houdt dan ook niet van ze. Zuivere liefde is er bijna niet in onze huidige wereld. ‘The New Man’

En een volgend interessant kenmerk van de Nieuwe Mens is dat hij zijn hele leven doorgaat met groeien.

Ook de laatste momenten van zijn leven behoren voor hem tot zijn ontdekkingsreis. Hij stopt niet met te leren en dat is wat hij doet: leren, niet geloven.
We moeten bereid zijn om de stemmen die we in ons hebben te laten zwijgen. Het zijn de stemmen van ouders, leraren etc.

Het zijn de stemmen van geconditioneerde mensen en zij kunnen ons niet tot Nieuwe Mens maken als we naar deze stemmen luisteren. Met al hun goede bedoelingen bederven deze stemmen de spontaniteit en ze vernietigen de kracht om op eigen benen te staan.
“Buddha heeft de weg der geleidelijkheid gezocht, de weg van evolutie”, zegt Osho. “Ik zeg jullie, dat het nu de tijd is voor een Quantum Leap, een reuzensprong. Het is vijf eeuwen later, de weg van evolutie voldoet niet meer.”

Het is tijd om radicaal voor het nieuwe te gaan en het oude te laten afsterven.
Maar probeer dan wel eerlijk te zijn bij het loslaten van oude dingen. Bedrieg jezelf niet. Speel geen spelletjes.
Dat deed Mulla Nasruddin dus wel.
Hij had op een dag besloten dat hij geen alcohol meer zou aanraken, niets meer wat hem zou bedwelmen.
En hij was een echt dronkaard. Dus, om zijn wilskracht te testen, ging hij op weg naar de kroeg.
Precies tegenover de kroeg, wierp hij een trotse blik op deze kroeg en hij zei tegen zichzelf:” Ik heb besloten dat niets me kan overhalen en dat niets me kan dwingen om van het rechte pad af te gaan” – en hij liep ongeveer honderd meter verder.
Toen gaf hij zichzelf een schouderklopje en hij zei: “Nasruddin, dat is goed werk van je! Nu ga ik je trakteren, kom mee naar de kroeg.”
Speel geen spelletjes. Je bent vrij, maar dat betekent ook dat je verantwoordelijk bent voor je eigen gedrag en dat je die niet op een ander kunt afschuiven.’The New Man’

Het is boeiend wat Osho hier dan zegt over de drie soorten van vrijheid die hij onderscheidt.

Ontdek en blijf ontdekken, geheel in overeenstemming met de mogelijkheden die de Nieuwe Mens (in wording) heeft. Osho geeft ons de kans en wij mogen hem realiseren. ‘The New Man’