The Buddha Said


Meeting the Challenge of Life’s Difficulties

In the ‘Buddha Said’ wordt aangegeven dat Boeddha een wetenschappelijke benadering heeft en zich zeer zorgvuldig uitdrukt. Wat hij niet wetenschappelijk kan aantonen, laat hij bewust achterwege. Daarom heeft hij het in zijn werken ook nooit over God.The Buddha Said
Het Bestaan van God is immers niet te bewijzen. Boeddha heeft het over transformatie. Het is een van de grootste vermogens in het leven om jezelf los te maken van oude mechanismen en tot meer authentiek gedrag over te gaan.

Zo breng je jezelf in een nieuwe staat van zijn, tot een hoger bewustzijnsniveau.
De weg daar naartoe is vrij worden van passies en je bent volkomen kalm.Osho geeft als commentaar dat in deze ene zin het hele onderricht van Boeddha is samengevat.

Het boek is verkrijgbaar in de Boekhandel of via internet.

Review van The Buddha said

Een lijvig werk lacht me toe en dan ook nog een dat gedrukt is in een kleine letter.
Er is even een aarzeling en ik vraag me af of ik hier wel in een redelijke tijd doorheen kom.

Ervaringsfeit is, dat een boek snel blijft liggen als ik het eenmaal aan de kant heb gelegd.
Als ik er toch maar aan begin, gaat het lezen zo gemakkelijk ….. ja, het is ten slotte Osho.

Die is er niet op uit om ons met droge kost te vermoeien. In feite houdt hij helemaal geen intellectuele lezingen, hij spreekt puur tot het hart. En dat blijkt dus weer uit dit dikke boek over Boeddha.

Boeddha heeft een wetenschappelijke benadering en drukt zich zeer zorgvuldig uit. Wat hij niet wetenschappelijk kan aantonen, laat hij bewust achterwege. Daarom heeft hij het in zijn werken ook nooit over God. Het Bestaan van God is immers niet te bewijzen.

Dus elke andere wetenschapper haalt je onderuit als hij met jou de discussie over het Bestaan van God begint. Boeddha is zo nauwkeurig, dat hij in feite op geen enkele uitvlucht te betrappen is. Alles wat hij uitspreekt, is logisch en goed overwogen.

Het boek waar we het hier over hebben, The Buddha Said, is een selectie uit een vroegere vierdelige reeks, die The Discipline of Transcendence heet.

Deze serie die gaat over de kunst om jezelf te transformeren is al lang niet meer verkrijgbaar.Daarom is het prettig om er via deze lijvige paperback nog heel wat van mee te krijgen. Het is een van de grootste vermogens in het leven om jezelf los te maken van oude mechanismen en tot meer authentiek gedrag over te gaan.

Zo breng je jezelf in een nieuwe staat van zijn, tot een hoger bewustzijnsniveau.
Boeddha maakt daar een wetenschap van waarin een logische volgorde wordt gepresenteerd om dit aan te gaan.

Osho heeft daar zijn eigen unieke manier voor die het pad vreugdevol en vol humor maken.
De Sms die ik kortgeleden uit het Osho Meditation Resort in Poona ontving, luidt als volgt: The greatest miracle in the World is to be so intelligent that nobody – no society, no state, no church – can hypnotize you.

Als je dat voor elkaar krijgt, is dat een grote stap op het pad van transformatie.
En in feite is mijn pad geplaveid met deze sms-jes uit Poona die me dagelijks bereiken.

De kernachtige uitspraken van Osho die deze bevatten komen altijd op het juiste moment en geven me een The Buddha Saidwonderbaarlijk sappig steuntje in de rug.
Boeddha geeft schematisch weer hoe wij de weg kunnen bewandelen om een gerealiseerd individu te worden, lezen we in The Buddha Said.

Hij heeft het over de Most Excellent Way. En hij geeft aan hoe die Most Excellent Way eruit ziet.
Je bent dan vrij van passies en je bent volkomen kalm.

Osho geeft als commentaar dat in deze ene zin het hele onderricht van Boeddha is samengevat.
Het gaat om twee aspecten van een verschijnsel, twee kanten van de medaille: vrij zijn van passie en kalm zijn.

Je kunt niet kalm zijn als je niet vrij van passie bent en je kunt niet vrij van passie zijn als je niet kalm bent.

Ze gaan gelijk op, men moet aan beide tegelijk werken.
Waarom zijn de mensen zo gespannen?

Waarom is er zoveel angst en beklemming?
Waarom zijn de mensen niet gewoon kalm, evenwichtig en gecentreerd?

Dat komt doordat er zoveel passies zijn die je nu weer de ene kant optrekken en dan weer de andere.

Ze duwen en trekken aan je en daardoor raak je gefragmenteerd, je wordt verdeeld en je raakt uiteindelijk gespleten.
Zo raak je je centrum kwijt en je vergeet helemaal wie je bent.

En het kan om allerlei passies gaan: geldzucht, seksuele passie, ambitie en honger naar macht.
Kijk maar eens in je zelf en dan zul je daar zoveel passies vinden, maar je zult niet uitvinden wie jij in wezen bent.

Boeddha geeft aan, dat je door je passies te laten varen pas echt op het Pad van de spirituele zoeker begeeft.

Je laat je vanaf dat moment niet langer door de wereld bepalen.

Je bent een Sannyasin geworden die de rivier is ingestapt die uiteindelijk naar de oceaan zal leiden.
Let wel: het gaat hier niet om onderdrukking van passie, in de freudiaanse zin van het woord.

Het proces is als volgt.
Je hebt je passies onder ogen gezien en je trekt bewust je energie eruit terug.

Je hebt ervaren hoe het is en daar heb je van genoten er nu gebruik je je energie daar niet meer voor.

Als er sprake is van onderdrukking, ben je bezig te vechten.
Maar in de zin van Boeddha is het zo, dat er dingen in je opkomen en dat je besluit daar niet op in te gaan.

Het is een wezenlijk verschil.
Als je begint te vechten, schep je tegelijkertijd een ander probleem.In plaats van iemand te zijn die zich totaal laat gaan, word je nu een repressief persoon.
Het probleem zelf is niet opgelost, alleen de naam is veranderd.
Het volgende verhaaltje is illustratief hierbij.
Een dokter had een man onder behandeling die zich helemaal lam gedronken had.Tegen zijn assistente zei hij: “Als de persoon groene slangen gaat zien
moet je hem dit medicijn geven.”

Toen hij later terugkwam zag hij dat de man helemaal over de rooie ging, maar hij had desondanks geen medicijnen gekregen.
“Ik zei je toch hem zijn medicijn te geven zodra hij groene slangen begon te zien!” zei de arts verwijtend tegen zijn assistente.

“Maar hij heeft geen groene slangen gezien” antwoordde de assistente.
“Oh nee?”

“Nee, hij zag paarse kikkers.”
Je kunt jezelf gemakkelijk voor de gek houden door woordenspelletjes. Maar het echte zit ‘m in bewustzijn.

Dit boek is een zeer systematische weg daar naar toe.
Door Osho’s commentaar, gelardeerd met grappenen anekdotes, krijgt het boek The Buddha Said een heel speciale sfeer.

Zo wordt het een genoegen om dit boek The Buddha Said te lezen en te veranderen.
Meer boeken van Osho over Boeddha zijn: The Diamond Sutra en de Twaalfdelige serie, in box, The Dhammapada, the Way of the Buddha.