MindFulness in de Moderne Wereld


Breng meditatie in je leven

N.B. nu verkrijgbaar als ebook  (ePub)

In ‘Mindfulness in de moderne wereld’  helpt Osho ons zowel de innerlijke als de externe obstakels te onderzoeken, die ons ervan weerhouden bewuster te zijn in onze dagelijkse activiteiten. Hij benadrukt dat, hoewel technieken behulpzaam kunnen zijn om ons de weg te wijzen, ze in zichzelf geen meditaties zijn.
Meditatie – of mindfulness – is uiteindelijk een staat van zijn. We zijn hier in staat tot zowel actie als rust, werk en spel, en we hebben de mogelijkheid om volledig bewust te zijn van elk moment in het leven zoals dat komt. Mindfulness in de moderne wereldOsho’s inzichten in het karakter van de moderne geest, met de neiging om te oordelen en vergelijken, bieden een behulpzame ingang voor zowel beginnende als gevorderde meditatie beoefenaars.”Mindfulness in de moderne wereld” beslaat een breed scala van onderwerpen, waaronder vijf technieken die je helpen je bewustzijn in je dagelijkse leven te vergroten.

Met de serie”Life Essentials” van OSHO starten we een reeks die zich richt op de belangrijkste aspecten in het leven van een individu. Elk deel bevat tijdloze en altijd actuele onderzoeken en discussies over vragen die essentieel zijn voor onze persoonlijke zoektocht naar de betekenis en bedoeling van ons leven, gericht op vragen specifiek voor ons innerlijke leven en kwaliteit van ons bestaan. OSHO is bekend om zijn revolutionaire bijdrage aan de wetenschap van innerlijke transformatie, met een benadering van meditatie die bij het verhoogde tempo van het huidige leven past. Zijn unieke OSHO Actieve Meditaties zijn opgezet om eerst de opgehoopte stress in lichaam en geest los te laten, zodat het gemakkelijker is een ervaring van stilte en gedachtevrije ontspanning in het dagelijks leven mee te nemen.

Het boek Mindfulness in de Moderne Wereld is als ebook verkrijgbaar in de Boekhandel.

Review van Mindfulness in de Moderne Wereld

Breng meditatie in je leven

Mindfulness is een relatief nieuwe kreet: je hoort, ziet en leest die tegenwoordig overal om je heen. Nog niet zo lang geleden is er een Osho boek uitgekomen waarin Mindfulness centraal staat. En daar is inmiddels ook al een vertaling van verschenen.
Veel mensen vinden het prettig om Osho’s woorden in het Nederlands te lezen en daarom is deze
Nederlandse versie een ware aanwinst.
We richten ons op de inhoud die achter de term Mindfulness schuil gaat. Wat wordt er nu echt met deze term bedoeld? ‘Mind’ is een verzamelnaam voor veel begrippen die zowel een negatieve als een positieve kleur hebben.
Niet voor niets kennen we de benaderingen van Osho, zoals ‘No mind’ and ‘Beyond the mind’ waarbij hij wijst op de vaste patronen en de ballast van de mind waarvan sprake is. Het is maar het beste dat we aan de staat van zijn die ‘mind’ betreft, voorbij zien te komen, zo geeft Osho aan.
Het verschijnsel Mindfulness in de moderne wereld behoort overigens ook tot het gedachtegoed van Osho, al spreekt hij vaker over meditatie. De term ‘meditatie’ wordt in het Westen echter nogal divers geïnterpreteerd. Vaak hebben mensen het idee dat ze ‘over iets’ moeten mediteren.
Maar meditatie is in feite een ‘staat van zijn’. Waarschijnlijk zijn we hiermee geboren. Baby’s hebben de verbondenheid, het een zijn met het universum, nog bij zich. Tijdens het opgroeien in een maatschappij die dit niet bevordert, raken mensen veel van de connectie met het Grote Geheel kwijt. Het meditatieve dat een jong kind nog als vanzelf bij zich heeft, raakt steeds meer ingekapseld.
Wat kan Mindfulness betekenen om weer dichter bij onze natuurlijke onderstroom, de meditatieve staat van zijn, te komen?
Dit nieuwe boek van Osho is in 2014 verschenen. Het bevat een compilatie van relevante teksten, met de titel: Mindfulness in de Moderne Wereld, met als ondertitel: Breng meditatie in je leven. Osho steekt in dit boek van wal met een inspirerend Zen verhaal. Hij heeft het over meditatie als ‘calling yourself’. Het verhaal gaat over de techniek die een monnik toepaste en die inhield dat deze elke dag begon met zichzelf de vraag te stellen: “Meester, ben je er nog?”. Dan antwoordde hij ook zelf weer met: ‘Ja meneer, ik ben er’. En dan was er de volgende opmerking: “Gedraag je maar wat gewoner!”
Vervolgens komt er dan ook nog het advies, terwijl de communicatie binnen een en dezelfde persoon plaatsvindt, ‘om je niet gek te laten maken door de wereld om je heen.’
Dit lijkt volkomen absurd, zoals het beschreven staat en toch kan het zeer behulpzaam zijn.
We kunnen er namelijk wel zijn, maar zijn we ook authentiek? Of spelen we dezelfde spelletjes die in de maatschappij belangrijk zijn en die ons geaccepteerd maken? Want ze sluipen er heel snel weer in. En als het zo is, dat we wel bewust zijn en bezig zijn ons zo echt mogelijk te gedragen, dan probeert de wereld om ons heen ons wel naar het onechte toe te trekken.

Sinds ik geen tv meer heb en alleen programma’s terugkijk, merk ik hoeveel onechtheid er via de media onze huizen binnenkomt. Dit gebeurt vooral ook door de eindeloze reeks van reclameblokken waarin gekunstelde mensen afgeschilderd worden. En dan zijn er de boodschappen die niet bij onze wezenlijke behoeften aansluiten, maar die ons alleen maar aangepraat worden en ons vervolgens ‘gek maken’.
Bijvoorbeeld: Er bestaan inmiddels heel wat mogelijkheden om te betalen….en nu is er weer een bij gekomen: ‘contact-loos betalen’. De argeloze klant gaat hierin mee en weinigen zullen nog naar de kritiek luisteren.
Maar: is een dergelijke manier van betalen echt nodig, worden we er gelukkiger van? Een criticus vertelt, nadat het systeem al ingevoerd is, dat de fabrikanten van chips hiermee hun overtollige geproduceerde materialen graag kwijt willen. Dan is het dus een kwestie van pure business en niet van de wereld verheffen en mooier maken.
Een bewindvoerster, een vooraanstaande functionaris in Nederland dus, geeft aan voor alles grootmoeder te zijn van het zoveelste kleinkind. Kleinkinderen hoeven niet uitgebannen te worden, maar het zoveelste…? We zitten wel met een overbevolkte wereld en in een land waarin de problemen met betrekking tot de kwaliteit van leven steeds meer toenemen.
Echter: het krijgen van kinderen voor iedereen, zonder enige aantals-beperking, is een ingeslepen automatisme. Vrijwel niemand staat hier tegenop en Osho is wat dat betreft een roepende in woestijn. Hij heeft het erover dat, als de reproductie geen halt toegeroepen wordt, we als mensheid de situatie van ‘in een hel leven’ tegemoet gaan.
Meditatie, mindfulness, helpt je om je van deze automatismen bewust te worden. Osho gebruikt in het boek de term mindful in de de betekenis van: alert, gewaar zijn.

Het is in feite een al veel langer bestaande uitdrukking die het begin van de meditatieve manier van leven aangeeft zoals Osho die voorstaat. Als we van daaruit leven, speelt die in alles door, zoals in werk, rust en spel. In elk moment van het leven zoals dat zich voordoet, is er sprake van een meditatieve ondertoon.

De vraag wordt gesteld of sommige mensen misschien dommer zijn dan anderen. En Osho geeft het antwoord, namelijk dat de mind zelf in principe dom is. Er kan weinig feitenkennis in zitten of veel, maar alles stamt vanuit niet gewaar zijn.
In het boek “Mindfulness in de moderne wereld” geeft Osho support bij het onderzoeken van zowel de innerlijke als de externe obstakels om bewuster te zijn in ons dagelijks leven. We krijgen inzicht in de werking van de mind, zoals de neiging tot vergelijken en oordelen, waar zowel de beginner als de gevorderde op het meditatieve pad zijn/haar voordeel mee kan doen.
Het boek bevat een breed scala aan onderwerpen, waaronder vijf technieken die behulpzaam zijn je bewustzijn in het dagelijks leven te vergroten.

Mindfulness in de Moderne wereld. Breng meditatie in je leven.
ISBN 9789045316482