Freedom


The Courage to be Oneself

In Freedom, Osho outlines three stages of freedom. The first is freedom from, which is a freedom that comes from breaking out of what he calls the psychological slavery imposed by outside forces such as parents, society, or religion.

Second Stage

The next stage is freedom for, a positive freedom that comes from embracing and creating something—a fulfilling relationship, for example, or an artistic or humanitarian vision.

Third Stage

And lastly there is just freedom, the highest and ultimate freedom. This last freedom is more than being for or against something; it is the freedom of simply being oneself and responding truthfully to each moment.

Finding the Courage to be Oneself

The Insights for a New Way of Living series aims to shine light on beliefs and attitudes that prevent individuals from being their true selves. The text is an artful mix of compassion and humor, and readers are encouraged to confront what they would most like to avoid, which in turn provides the key to true insight and power. Freedom helps readers to identify the obstacles to their freedom, both circumstantial and self-imposed, to choose their battles wisely, and to find the courage to be true to themselves.

The Courage to be Yourself

Vrijheid

Het boek Freedom maakt deel uit van de serie: Insights for A new Way of Living.
Onze vrijheid wordt onder andere beperkt door terroristische dreigingen.
Hierop is een antwoord dat veel fundamenteler is en dat ook vóór de terroristische dreigingen al gold. De situatie is nu zo, dat mensen veranderen, doordat er zaken van buitenaf veranderen.
Maar het is een natuurwet, dat mensen, de mensheid op zichzelf, ook verandert.
Daarvan word je je echter alleen bewust, als je ook je innerlijke leven exploreert, als je je niet alleen als een robot blijft richten op wat er van buiten op je afkomt en daarop een reactie geeft.
‘In je eentje begin je niets tegen terrorisme’, is een veel gehoorde reactie. Nee en toch ook weer wel. We leven in een maatschappelijke structuur, maar die hebben we zelf gemaakt, die is door mensen in elkaar gezet; dus daar kunnen we ook vanaf.

Het boek Freedom is ruim verkrijgbaar in de Boekhandel

Review van het boek Freedom

Insights for A new Way of Living

Het Antwoord op terroristische aanslagen: een nieuwe kans voor Meditatie

Ten tijde van het verschijnen van dit boek is er gedonder in Engeland: alweer een terroristische aanslag! We kunnen er niet meer om heen, dat het toch wel erg dichtbij komt. Zorg om Amsterdam, Rotterdam, Den Haag…want, de naaste buren zijn nu ook al getroffen. En: waar vindt dit NIET op de wereld plaats?

“De wereld is niet meer zoals hij was” hoor ik de burgemeester van Amsterdam zeggen. Hiermee geeft hij impliciet te kennen: eerst was het nog leefbaar, dat is nu niet meer zo.
In dat tweede heeft hij zeker gelijk: de wereld is niet leefbaar, maar dat dit daarvoor wel het geval was, daarin heeft hij ongelijk. We leefden en we gingen door met leven, dat wel!

Maar overbevolking, milieuproblemen en onzichtbare armoede spelen al decennia lang in ons land. En dan hebben we het alleen nog maar over Nederland, wat in deze tijd in feite niet eens meer kan om een land, afgezonderd van de wereld, te bekijken.

Het antwoord van de bestuurders op terroristische dreiging is: strengere controles bij de grenzen, verdachte personen blijven volgen en personen en objecten, die een doelwit kunnen vormen, extra beveiligen.
En dat zul je zeker niet moeten laten. Het is beneden elke menselijke waardigheid om je te laten afslachten; daartegen verzet je je instinctief en het is ook de verworvenheid van onze beschaving.

Freedom

“De wereld is niet meer zoals hij was.” Ja, dat klopt! Alles verandert, het leven verandert, dus ook de wereld. En wij veranderen mee, door angstiger en argwanender te worden en ons tot het uiterste te beschermen en beveiligen.

Maar is dat het enige antwoord wat we hebben? 

Veel wijsheid hieromtrent is te vinden in Osho’s boek “Freedom, the courage to be yourself”, dat niet voor niets de ondertitel draagt: Insights for a new way of living, omdat het boek
tot deze serie behoort.

Er is een antwoord dat veel fundamenteler is en dat ook voor de terroristische dreigingen al gold. De situatie is nu zo, dat mensen veranderen, doordat er zaken van buitenaf veranderen.

Maar het is een natuurwet, dat mensen, de mensheid op zichzelf, ook verandert.

Maar daarvan wordt je je alleen bewust, als je ook je innerlijke leven exploreert, als je je niet alleen, als een robot, blijft richten op wat er van buiten op je afkomt en daarop een reactie geeft.

“In je eentje begin je niets tegen terrorisme”, is een veel gehoorde reactie. Nee en toch ook weer wel. We leven in een maatschappelijke structuur, maar die hebben we zelf gemaakt, die is door mensen in elkaar gezet; dus daar kunnen we ook vanaf. 

Freedom: The Courage to be Yourself

En we hoeven daar zeker ons hele leven niet door te laten bepalen.

Er ligt een hele innerlijke wereld klaar om ons in te verdiepen en om van daaruit te groeien. Dat is een wezenlijk verandering en die blijft tot nu toe bij velen ongebruikt liggen. We kunnen ons lam laten leggen door de terroristische dreiging, die elk moment weer de kop opsteekt. En we kunnen, uit angst, schuil zoeken bij de autoriteiten en dat geeft dan nog geen garantie, zoals ook zijzelf aangeven.

Een mens die in echt in in de moderne tijd wil leven, neemt zelf verantwoordelijkheid voor zijn leven en hij groeit uit tot een totale mens. Aan de overheid kunnen we ons niet vastklampen en ook aan een god in de hemel niet.
Het is tijd om onze angst om te zetten in de moed om onze kracht in onszelf te ontdekken.

En daar is het goddelijke wel te vinden, dat ons de echte antwoorden zal geven.
Die dreiging is er nu eenmaal en niemand kan ons uiterste veiligheid garanderen; dat is nooit het geval geweest, alleen is het nu meer zichtbaar geworden.

Blijven we kleine benauwde mensjes of gaan we realiseren wat er in ons verborgen ligt, al eeuwen lang? Zover als de mens nu is, is hij niet meer dan een zaadje. Hij kent zijn eigen potentieel niet eens; wij kennen de grootsheid niet waarin een mensheid kan uitgroeien.

Zelfontdekking door meditatie is het antwoord, hetzelfde antwoord dat er ook voor de actuele terroristische dreiging al was. Als we de waarheid in onszelf vinden, zullen wij een veel fundamenteler antwoord krijgen.

“De wereld is niet meer hetzelfde.” Ja, maar de mensen hoeven dat niet willoos te accepteren, ze kunnen aan hun eigen potentieel werken. Een mens kan oneindig veel meer zijn dan hij nu is. Ondanks elke dreiging van buitenaf, is hij in zijn innerlijke wereld nog altijd vrij en die vrijheid kan niemand hem afnemen.
Het leven bestaat uit zoveel dimensies, het is tijd voor een fundamenteel nieuw inzicht.