Yoga a New Direction


Yoga the Science of the Soul, volume 5: Yoga a New Direction

Step by step, Osho explains what he calls “the central teaching of Patanjali” – a path of eight steps that leads finally to transformation. There are no rules to be followed; this isn’t a new system of beliefs or a new religion. Patanjali’s approach is all-encompassing, covering the exercises and breathing techniques that are now an established part of contemporary wellness and holistic living techniques, but also the science of Yoga. Osho describes the significance and meaning of each of Patanjali’s steps of self-exploration, and shows how contemporary man can awaken his life energy.

“Five thousand years have passed but Patanjali’s sutras are as fresh as this morning’s roseflowers. They don’t become old, they can’t become old. Nothing has been able to supersede his sutras.”

Het boek “Yoga a New Direction” van Osho is deel 5 van de oorspronkelijke 12-delige serie Yoga the Science of the Soul. het is in 2015 opnieuw uitgegeven in een eigentijdse versie.
Yoga a New DirectionDe inhoud betreft de Yoga sutra’s van Patanjali, een befaamde klassieker.

Osho zegt: “Er zijn vijfduizend jaren verstreken maar Patanjali’s sutra’s zijn net zo fris als de bloemen van de rozen van vanochtend. Ze worden niet oud, ze kunnen niet oud worden. Niets is in staat geweest om zijn sutra’s te overtreffen.”

Stap voor stap legt Osho uit wat hij “de centrale teaching van Patanjali” noemt – een pad van acht stappen dat uiteindelijk tot transformatie leidt. Er zijn geen regels die gevolgd moeten worden: dit is geen nieuw geloofssysteem of een nieuwe religie.

Patanjali’s benadering is alomvattend, inclusief de oefeningen en ademhalingstechnieken die tegenwoordig een gevestigd onderdeel zijn van de hedendaagse wellness en holistische levenstechnieken, maar daarnaast ook de wetenschap van Yoga. Osho beschrijft de betekenis en de inhoud van ieder van Patanjali’s stappen  van zelf-ontdekking en laat zien hoe de hedendaagse mens zijn levensenergie kan doen ontwaken.

“Yoga betekent ontmoeting, yoga betekent huwelijk, yoga betekent eenheid. Yoga betekent: hoe weer verenigd te worden – hoe de scheidslijnen op te heffen, hoe alle begrenzingen te laten verdwijnen, hoe tot het punt te komen waar degene die weet en dat wat er te weten valt, een geworden zijn.” Osho

“Verwarring is een goed teken” zegt Osho in antwoord op een van de vragen “dat betekent dat je op de juiste weg bent – maar ga nu door. Maak je geen zorgen. Als er geen verwarring is, is er ook geen ontwarring mogelijk. Als je de verwarring niet kunt zien , is er geen mogelijkheid voor helderheid. Kijk gewoon naar wie zegt dat je verward bent. Een verwarde mind kan niet eens zeggen: “Ik ben verward.” Je moet een bescheiden waarnemer aan de zijlijn worden. Je ziet dan de verwarring rondom je als rook.”

Het boek Yoga a New Direction zal beschikbaar komen via internet.

PAKISTAN PROTESTEN TEGEN CARTOON WEDSTRIJD, augustus 2018
In de beelden over de protesten zie je jonge kinderen protesteren tegen de cartoon wedstrijd en op een gewelddadige manier. De religieuze conditionering heeft bij hen volledig zijn werk gedaan. Osho geeft in Yoga, a New Direction, zijn analyse en legt uit waarom meditatie de enige manier is om te de-conditioneren.
“Religies hebben je geconditioneerd, politici hebben je geconditioneerd: je bent een geconditioneerd mechanisme. Alleen door meditatie is er een mogelijkheid om de mind te de-conditioneren. Alleen iemand die mediteert, gaat voorbij conditionering. Waarom? Omdat iedere conditionering via de gedachten gaat. Als je voelt dat je een hindoe bent, wat is dat? – een kluster van gedachten die je aangereikt is toen je je nog niet eens bewust was
van wat er aan je gegeven werd. Een kluster van gedachten en je bent een christen, een katholiek, een protestant. The Book of ChildrenAlleen in meditatie lossen deze gedachten op – alle gedachten. Je wordt gedachten-loos. in die staat van gedachten-loosheid van de mind is er geen conditionering: je bent niet langer een hindoe, geen christen, geen communist, geen fascist. Voor de eerste keer laat je alle conditionering vallen. Je bent uit de gevangenis.” Osho, Yoga, a new Direction

Over Osho

Osho biedt inspiratie en praktische methodes aan zoekenden over de hele wereld. Gedurende meer dan 3 decennia heeft hij over ieder aspect van de menselijke situatie gesproken, waarbij hij individuele mensen support gaf op hun eigen pad van groei en vervulling. Met humor en meegevoel opent Osho door middel van zijn inzichten nieuwe deuren van wijsheid . Terwijl hij de uiterlijke en de innerlijke dimensies van het leven viert, is Osho’s benadering van de zoektocht verfrissend gezond en holistisch.

Pakistan Protest against cartoon match

“Religions have been conditioning you, politicians have been conditioning you: you are a conditioned mechanism. Only through meditation is there a possibility to uncondition the mind. Only a meditator goes beyond conditioning. Why? Because every conditioning works through thoughts. If you feel you are a Hindu, what is it? – a cluster of thoughts given to you when you were not even aware of what was being given to you. A cluster of thoughts and you are a Christian, a Catholic, a Protestant. Only in meditation thoughts dissolve – all thoughts. You become thought-less. In that thought-less state of mind there is no conditioning: you are no longer a Hindu, nor a Christian, nor a Communist, nor a Fascist. You are no longer anybody – you are simply yourself. For the first time all conditioning has been dropped. You are out of the prison.” Osho, Yoga a new Direction