Awareness


The Key to Living in Balance

Review of a Reader:
“The subject of awareness is the most transcendental, complex and profound in the field of spirituality. Awareness is the real direction of life evolutionary process on this planet. Today, only very few persons in the world can speak with authority about this subject. Osho is one of them. I do not know of others, except Krisnamurti and Gurdjieff in the past. I found Osho the most eloquent, clear and compassionate of all. Thanks to St. Martin Press for giving us this rare gem of practical insight.” A reader from Hawthorne, CA; United States

Awareness: The Key to Living in BalanceAwareness, says Osho, is the key to being self-directed, centered, and free in every aspect of our lives. In this book, one of the volumes in the popular Insights for a New Way of Living series, Osho teaches how to live life more attentively, mindfully, and meditatively, with love, caring and consciousness. 

Not Present in What we are Doing

According to great masters like Lao Tzu or Buddha, most of us move through our lives like sleepwalkers. Never really present in what we are doing, never fully alert to our environment, and not even aware of what motivates us to do and say the things we do. At the same time, all of us have experienced moments of awareness – or awakening, to use another term – in extraordinary circumstances.

On the road, in a sudden and unexpected accident, time seems to stop and one is suddenly aware of every movement, every sound, every thought. Or in moments that touch us deeply-welcoming a new baby into the world for the first time, or being with someone at the moment of death. 

Once we can identify and understand what this quality of awareness is, we have the key to self-mastery in virtually every area of our lives.

‘AWARENESS’ Nederlands

‘Getuige Zijn: De Sleutel voor in Balans Leven’

Dit boek ‘Awareness’ is uitgebracht in de serie Insights for a new way of Living. De inhoud geeft bespiegelingen over een andere manier van leven, een geheel nieuwe manier van leven zelfs. 

Osho’s visie is in dit opzicht maar al te duidelijk. Zo staat in Om Mani Padme Hum, Het Geluid van de Stilte, de Diamant in de Lotus: “Ik zeg je niet dat je moet kiezen, wat goed is en datgene laten vallen wat slecht is. Het hoort allemaal bij elkaar; je kunt eenvoudig geen keuze maken. Het verleden moet gewoon uitgevlakt worden, alsof we voor de eerste keer op aarde zijn en er geen geschiedenis geweest is. Dat is de enige manier om een mooie wereld vol liefde, vol geur te scheppen met diep respect voor iedereen. In het verleden draaide alles om haat. De toekomst kan er alleen zijn als zij om liefde draait. Het verleden is onbewust geweest. De toekomst kan alleen maar bewust zijn.”

NAAR TOTAAL BEWUSTZIJN

Het boek Awareness helpt ons van momenten van bewustzijn verder te groeien naar een meer totaal bewustzijn. Ons leven komt hierdoor steeds meer in balans. Volgens grote meesters als Lao Tzu of Boeddha, bewegen de meesten van ons door ons leven als slaapwandelaars. Nooit echt aanwezig in wat we doen, nooit volledig alert op onze omgeving en ons zelfs niet bewust van wat ons motiveert om de dingen te doen en uit te spreken zoals we dat doen. Tegelijkertijd hebben we allemaal momenten van bewustzijn ervaren – of van ontwaken, om een andere term te gebruiken – in buitengewone omstandigheden.

IN ONVERWACHTE OMSTANDIGHEDEN

Op straat, bij een plotseling en onverwacht ongeluk, lijkt de tijd te stoppen en is men zich plotseling bewust van elke beweging, elk geluid, elke gedachte. Of op momenten waarop we een nieuwe baby voor het eerst diep verwelkomen in de wereld, of samen zijn met iemand op het moment van overlijden.

De KWALITEIT van ‘GEWAAR ZIJN’ 

Aan de basis van alle meditatietechnieken, inclusief vechtsporten – en in feite onderliggend aan alle grote atletische prestaties – is er de kwaliteit van wakker zijn en aanwezig zijn in het moment, een kwaliteit die Osho ‘gewaar zijn’ noemt. Als we eenmaal kunnen vaststellen en begrijpen wat deze kwaliteit van bewustzijn is, hebben we de sleutel tot meesterschap over onszelf op vrijwel elk gebied van ons leven.

OSHO daagt de lezers uit om de geconditioneerde geloofssystemen en vooroordelen te onderzoeken die hun capaciteit tot leven in al zijn rijkdom beperken en zich hiervan te bevrijden. 

Het boek en ebook Awareness is gemakkelijk verkrijgbaar in de Boekhandel. 

Impressie van Awareness, the key to living in Balance

Underlying all meditation techniques, including martial arts-and in fact underlying all great athletic performances-is a quality of being awake and present to the moment, a quality that Osho calls awareness. Once we can identify and understand what this quality of awareness is, we have the key to self-mastery in virtually every area of our lives.

According to great masters like Lao Tzu or Buddha, most of us move through our lives like sleepwalkers. Never really present in what we are doing, never fully alert to our environment, and not even aware of what motivates us to do and say the things we do.

At the same time, all of us have experienced moments of awareness-or awakening, to use another-in extraordinary circumstances. On the road, in a sudden and unexpected accident, time seems to stop and one is suddenly aware of every movement, every sound, every thought. Or in moments that touch us deeply-welcoming a new baby into the world for the first time, or being with someone at the moment of death.

awareness

In this book, Osho teaches how to live life more attentively, mindfully, and meditatively, with love, caring and consciousness.

OSHO challenges readers to examine and break free of the conditioned belief systems and prejudices that limit their capacity to life in all its richness. He has been described by the Sunday Times of London as one of the “1000 Makers of the 20th Century” and by Sunday Mid-Day (India) as one of the ten people-along with Gandhi, Nehru, and Buddha-who have changed the destiny of India. More than a decade after his death in 1990, the influence of his teachings continues to expand, reaching seekers of all ages in virtually every country of the world.