Christianity and Zen


The Deadliest Poison & The Antidote to All Poisons

“It is time to get rid of Christianity – and all so-called religions which are different versions of the same stupidity.
Man needs absolute freedom from the past. Only then can he live in the moment responsibly, and only then can he create a new future, a better future than the ugly past, for the coming humanity – a superman, a better man than the pygmies of the past who were just slaves and nothing else.” Osho

Creating God

“He created God as a fiction to fulfill his need for meaning. Without God, the world becomes accidental. It is no longer the creation of a wise God who creates it for your growth, for your development – for something. Without God… Remove God and the world is accidental, meaningless. The mind has an intrinsic incapacity to live with meaninglessness, so it creates all kinds of fictions – God, nirvana, heaven, paradise, another life beyond death – and makes a whole system. But it is a fiction, to fulfill a certain psychological need.

“I cannot say there is God. I cannot say there is no God. To me the question is irrelevant. It is a fictitious phenomenon. My work is totally different. My work is to make your mind so mature that you can live with a meaningless life, and yet beautifully. 

Living with A Meaningless Life and yet Beautifully

“What is the meaning of a rose, or a cloud floating in the sky? There is no meaning but there is such tremendous beauty. There is no meaning; the river goes on flowing but there is so much joy. Meaning is not needed. And unless a man is able to live without asking for meaning, moment to moment, beautifully, blissfully, for no reason at all… Just to breathe is enough.

“Why should you ask for meaning? For what? Why do you make life a business? Is not love enough? Have you to ask what is the meaning of love? And if there is no meaning in love, then of course your life becomes loveless. You ask a wrong question. Love is, in itself, enough; it needs no other meaning to make it beautiful, a joy. What is the meaning of the birds singing in the morning? The whole of existence, to me, is meaningless.

“The more silent and attuned with existence I became, the more it became clear that there is no need for meaning. It is enough as it is.” Osho

Het Christendom en Zen

Het boek betreft ‘de weg van Bijgeloof naar Bewustzijn’. Osho draagt het boek ‘Christianity and Zen’ op aan Friedrich Nietzsche, die als hij in het Oosten geboren was, volgens Osho, tot verlichting gekomen zou zijn. Maar in het Westen eindigde zijn leven in een psychiatrische kliniek. Nietzsche beweerde: “God is dood…..”. Christianity and ZenEn Osho maakt het af: “Daarom is de mens van nu af aan volkomen vrij.”
Als je je levensgeluk van God laat afhangen, maak je je wel heel erg afhankelijk.
“Waarom heeft de mens God eigenlijk in het leven geroepen?”werpt Osho als vraag op.
Zeer waarschijnlijk toch omdat hij zelf de verantwoordelijkheid voor zijn vrijheid niet aandurfde!

Het boek ‘Christianity and Zen’ is zeldzaam geworden. Mogelijk is het tweedehands verkrijgbaar bij de Boekhandel.

Review van ‘Christianity and Zen’

Osho spreekt regelmatig zijn waardering uit voor Gautama de Boeddha vanwege het volgende. Boeddha is, aldus Osho, iemand die absoluut geen compromissen sluit.
Hij heeft zijn visie en die leeft hij ook en hij draagt diej uit.
Er kan wat hem betreft geen water bij de wijn gedaan worden.
Het staat lijnrecht tegenover het leven wat heden ten dage door vrijwel iedereen geleid wordt.

Wat dat hangt van compromissen aan elkaar.
Overal zoeken we in extremen naar de middenweg.
Maar wat blijft er dan nog meer van onze eigen standpunt over dan een waterig aftreksel?
Het is zelfs zover, dat het sluiten van compromissen wordt ingecalculeerd.
Het doet me denken aan de tijd dat ik docent psychologie was in Groningen.
Vlak in de buurt van de opleiding waaraan ik les gaf, was een buurtcafé.

En daar namen we regelmatig onze toevlucht tot, in periodes na de lessen: in het weekend of na avondlijke besprekingen.
En dat deden we als docenten onderling, maar ook met studenten erbij.
Op een avond hadden we als 3 collega’s een bespreking gehad en we hadden gezamenlijk een stuk werk afgerond en nieuwe stappen voorbereid.
Na afloop ervan brachten we een bezoek aan het bewuste café om nog wat informeel na te babbelen en iets Christianity and Zente drinken.
Tegelijkertijd was daar ook een vergadering van een politieke partij.
Er werd een praatje vooraf gehouden en daarna konden mensen vragen stellen.
Wij volgden, als overige bezoekers van het café, het gebeuren enigszins geamuseerd.
Er was een vragensteller die weliswaar een slok op had, maar die tegelijkertijd telkens met dezelfde fundamentele vraag aan kwam zetten.
Naar aanleiding van een bepaalde politieke stellingname of besluit zei hij steevast: “Ja, maar de vraag is: hoever gaan we met onze compromissen?”
En het erge was, dat men hem gewoon negeerde en soms wat lacherig deed.
“Kinderen en dronken mensen spreken de waarheid”zeggen ze wel eens.
Kennelijk, en wie herkent dat niet, durf je als je dronken bent echt te zegen wat je vindt, ook al is het niet populair.
De beperkingen van fatsoen en andere controle zijn dan vervaagd of zelfs weggevallen.
Maar het is in feite zoeken naar waarheid als je ter discussie stelt hoeveel water we bij de wijn doen.
Osho heeft het in dit opzicht over Gautama de Boeddha.
En ik zie het bij Osho zelf. Ik heb er zo’n oneindig respect voor hoe hij telkens weer met de meest scherpe analyses naar voren komt.
Zelf eist Osho de eer voor dit boek ‘Christianity and Zen’ niet op, Chistianity the deadliest poison & Zen the Antidote to all Poisons, de weg van bijgeloof naar bewustzijn.
Hij draagt het boek op aan Friedrich Nietzsche, die als hij in het Oosten geboren was, volgens Osho, tot verlichting gekomen zou zijn.
Maar in het Westen eindigde zijn leven in een psychiatrische kliniek. Men zag hem als een gek.
Nietzsche beweerde: ”God is dood…..” En Osho maakt het af: “Daarom is de mens van nu af aan volkomen vrij.”
Als je je levensgeluk van God laat afhangen, maak je je wel heel erg afhankelijk.
“Waarom heeft de mens God eigenlijk in het leven geroepen?”werpt Osho als vraag op.
Zeer waarschijnlijk toch omdat hij zelf de verantwoordelijkheid voor zijn vrijheid niet aandurfde!
Geven we ons leven uit handen aan een of ander Goddelijk heil dat van buiten, of liever: van boven, komt, dan spelen we poppenkast.
Boven in de hemel zit God de poppenspeler en hij houdt de touwtjes stevig in handen.
En dan wil jij juist eens echt van het leven gaan genieten.
Nee, dat kan niet…je wilt je voeten in de richting van het feestgewoel bewegen, maar met touwtjes worden ze op hun plaats gehouden.
God vindt dat je op je plek moet blijven; het is geen tijd voor feestjes en om voor je eigen plezier te gaan, je moet eerst maar eens iets voor een ander doen.
In het begin zijn de touwtjes nog nodig, maar op den duur gedraag jij je al precies zoals God het wil: je bent perfect geconditioneerd.

Het is een zeer verhelderend boek over in God geloven en niet in God geloven.
Dat zijn twee extremen die je niet verder brengen.
Bij een volwassen mensheid maakt geloven plaats voor bewustzijn. Daar is meer moed voor nodig en de tijd is er rijp voor.
Toen het boek ‘Christianity and Zen’ voor ’t eerst uit kwam, in 1990, kreeg het een stempel van zeer radicaal te zijn.
Inmiddels zal er, dankzij meditatie, veel herkenning zijn en instemming bij het lezen van dit boek.
Osho formuleert zeer raak en scherpzinnig.
“Wanneer je eenmaal de gewaarwording van je bewustzijn hebt gekregen, van je wezen, dan is er geen God boven je.”
Hoofdstuk na hoofdstuk worden we wakker geschud
Het bestaan van God zit diep ons, of we dit nu willen toegeven of niet.
Maar zijn we zover dat we de beknotting voelen, dan geeft dit boek alle hulp om je van God als poppenspeler en jouw rol als weerloze marionet te bevrijden.

Een tandarts voelde zich erg bevlogen om de mensheid op de grootsheid van God te wijzen.

Daarom had hij in de wachtkamer van zijn praktijk levensgroot de volgende woorden geschreven: GOD IS NOW HERE
Vol trots toont hij de wachtkamer aan zijn zoontje en wijst vooral op de vers geschilderde woorden.
De jongen begint hardop te lezen: God is Nowhere.
Dat sloeg bij de vader in als een bom.
Als zijn eigen zoon de woorden al op die manier las, wat te denken van de bezoekers.
Zijn hele missie zou verloren gaan en zelfs averechts werken.
De vader was zo geïrriteerd door het gebeuren, dat de hele muur overgeschilderd moest worden.

Chistianity the deadliest poison & Zen the Antidote to all Poisons is een reinigingsproces van God naar het pure Zijn. En dat laatste betreft het goddelijke in jezelf. ‘Christianity and Zen’