Come Follow to You I en II


Reflections on Jesus of Nazareth, nieuwe complete uitgave: box met 4 delen.

In Come Follow to You I en II kunnen we onszelf door Osho’s presentatie van de waarheid die door Jezus kwam, blijven vernieuwen. ‘De echte Jezus is totaal verloren gegaan in de dorheid van de christelijke theologie. Zijn boodschap was om je te verheugen, want alleen dan kun je je
in dankbaarheid tot God richten. Het leven moet genot zijn en geen gebod’.
En of we het nu willen toegeven of niet, we denken dat we vol leven zijn en overal van genieten.
Maar voor je het weet, ben je je weer aan het aanpassen en is er van oprecht plezier hebben weinig meer over. Je zit weer vast in een patroon.

In 2017 is, door een externe uitgever, deze schitterende box met de complete 4 delen van “Come Follow to You” uitgebracht. In de Bookshop van het OIMR is deze box verkrijgbaar en mogelijk ook via internet te bestellen, voor alsnog alleen in India. Come Follow to You I en II

De boeken Come Follow to You I en II zijn verkrijgbaar via de Boekhandel of op internet.

 Review Come Follow to You I en II

Wie is er in Europa nu niet met Jezus en het Christendom groot geworden?Kijk alleen al eens naar de vele uitdrukkingen in de Nederlandse taal die aan de Bijbel ontleend zijn.

“Ledigheid is des duivels oorkussen”…..en daar zitten we dan al meteen midden in de mensonterende arbeidsmoraal. Werk, werk, werk, tot je er bij neer valt. Wat je doet of hoe je het doet, is niet belangrijk, als je maar werkt. En niets doen, wat je dus uiteindelijk leert in meditatie, dat is duivels.
Het gezegde “Bid en werk, dat maakt sterk” is wat milder. Maar bidden is geen mediteren, bidden is een lijstje met wensen opzeggen en niet in jezelf naar je schat op zoek gaan.
Osho heeft zich in verschillende lezingen zeer kritisch ten opzichte van het Christendom en
ten aanzien van de opvattingen van Jezus uitgelaten.

Wat moeten we dan nog met “Come Follow to You I en II”, waarvan nu het tweede deel in een

schitterend uitgevoerde herdruk is verschenen.? Come Follow to You I en II.

Welnu, we kunnen onszelf door Osho’s presentatie van de waarheid die door Jezus
kwam, blijven vernieuwen. “De echte Jezus is totaal verloren gegaan in de dorheid
van de christelijke theologie; zijn boodschap was om je te verheugen, want alleen dan kun je je
in dankbaarheid tot God richten. Het leven moet genot zijn en geen gebod.”

En of we het nu willen toegeven of niet, we denken dat we vol leven zijn en overal van genieten.
Maar voor je het weet, ben je je weer aan het aanpassen en is er van oprecht plezier hebben
weinig meer over.
Je zit weer vast in een patroon. Ik herinner me, dat Osho in een lezing zegt, dat de mensheid
niet echt leeft, maar in feite een verzameling van lang geleden gedolven graven is. En daar
lachen we dan om.
Vandaar dat hij er meteen waarschuwend achteraan zegt: “…And remember, when I say graves�
I mean you!” Als ik het over graven heb, dan bedoel ik jullie.

Wij zijn op deze doodsheid geen uitzondering. Aan de oppervlakte willen we ons nog wel eens
laten gaan, maar star zijn de lagen daaronder, niet in beweging te krijgen.

Om zo’n harde laag eens wat los te schudden is het goed, ja natuurlijk, om de dynamic te blijven
doe …. die is daar speciaal voor. De eerste fase van het chaotisch adem halen kan oude lagen
bereiken en ze loswoelen.
Maar zorg dat je niet in een patroon gaat ademhalen, want dan is het niet chaotisch meer. Ik gebruik deze woorden van Jezus, geheel eigentijds neer gezet door Osho, om mezelf opnieuw
wakker te schudden. Het gaat om de pure waarheid. In Come Follow to You wordt zo mooi
de volgende uitspraak van Jezus geciteerd.
“Mensen doen geen nieuwe wijn in oude flessen; want dan breken de flessen en stroomt de wijn
weg. Maar zij gieten nieuwe wijn in nieuwe flessen en zo blijven beide behouden.”

Alleen een nieuwe religie – pas geboren, fris en origineel – is feestelijk is te lezen in Come Follow to You I en II.

En we moeten geen genoegen nemen met nieuwe wijn in oude flessen. Nee, het gaat om een
totale vernieuwing. En oude wijn in nieuwe flessen brengt ons ook niet verder.
Een nieuw jasje is tijdelijk leuk, maar brengt geen fundamentele verandering.

Te gemakkelijk denken we “het” gevonden te hebben en dat dit eeuwig zo door kan gaan.

We denken dat het beeld dat wij van de waarheid hebben de echte waarheid is, zoals in het
volgende verhaaltje wordt weergegeven.

Op een dag nam een man zijn grootmoeder mee naar een schitterende kunst tentoonstelling. En
daar zag de vrouw voor het eerst een echt schilderij, een originele schildering van Vincent
van Gogh. Zij bekeek het schilderij en begon te lachen.

Haar kleinzoon vroeg: “Waarom lacht u? Vindt u het schilderij mooi?”
Ze zei: “Dit is een kopie. Ik heb thuis al twintig jaar een kalender aan de muur hangen en dit is
er gewoon een kopie van.”
Als je zo vast zit aan je eigen impressie, zul je de werkelijkheid mislopen.
Dus, elk nieuw uitgeven boek van Osho verfrist mij. Of hij nu via Jezus spreekt die hij elders
kritiseert, doet niet ter zake. Ik moet mijn waarheid vinden en daartoe kan alles aangereikt
worden, als het maar authentiek is.

Jaren geleden, voordat ik sannyas nam, heb ik in Israel gereisd. Ik heb in zeer moeilijke
ogenblikken in mijn leven kracht gevonden door me met Jezus te verbinden, hoewel ik hier nu
een ander inzicht in heb.
Toen ben ik de plaatsen gaan bezoeken die me vanuit de Bijbel zo
vertrouwd waren: Bethlehem, Nazareth, Jeruzalem. En naast goede ervaringen, betekende het
een tamelijk grote ontgoocheling.
De Heilige plaatsen bleken zo verloederd te zijn door de commercie. Alleen in het Noorden,
bij het meer van Galilea, voelde ik een intense stilte. Er hing een damp over het water en
ik had daar een geweldig mooie ervaring.

Tijdens die reis door Israel zijn de ‘schellen’ zijn me van de ogen gevallen. Ik zag op het laatste
moment heel erg tegen de reis op en toch wist ik dat ik niet anders kon, dan maar te gaan en
te zien, wat deze me zou brengen. Maar het bleek dat er, integendeel, van alles van me is
weggenomen.

En ik ben absoluut vanuit een versere laag in mezelf teruggekeerd naar Nederland: heel veel oude
flessen had ik weg kunnen gooien, de wijn was niet meer te drinken.
En daarna heb ik mij spoedig met Osho verbonden en ben ik op zoek gegaan naar het enige
Heilige Land dat er is en dat diep in mezelf verborgen ligt.

Ik ben zo dankbaar dat Osho voor hij zijn lichaam verliet de oorspronkelijke titels van deze
boeken heeft veranderd.
Van Come follow me heeft hij ze gewijzigd in Come follow to you I en II.

En als je vanuit deze nieuwe titel de boeken leest, kan het niet anders, of er treedt weer
transformatie op. Drink een glas wijn uit een nieuwe