Seeds of Wisdom


120 Letters by Osho

Seeds of Wisdom is a collection of 120 personal letters written by Osho. These letters have a rare and beautiful quality as Osho recalls incidents from his own life, tells stories and parables and reflects on the nature of truth and the journey of a seeker.

“Infinite patience is essential. I see the gardener sowing seeds. He then puts manure in the soil, waters it and waits for the flowers to blossom. Flowers cannot be compelled to bloom. They need patience – love and patience.” Osho

“I too am a farmer. I had sown some seeds and they have sprouted … and now they have flowered. My whole life is filled with the fragrance of these flowers, and because of this fragrance I am now in a different world. This fragrance has given me a new birth and now I am no longer that which can be seen by ordinary eyes.” Osho, introduction to Seeds of Wisdom.

Seeds of Wisdom

Boeken met korte stukjes doen het veelal goed. Immers: in kernachtige bewoordingen wordt je vaak een diepe wijsheid aangereikt. Het zijn hints voor bewustwording.
En je kunt er ook over mediteren, als je wilt. Ze geven je meestal iets wat je gemakkelijk aan anderen doorgeeft en waar je ook later weer op terug kunt vallen.
Het boek ‘Seeds of Wisdom’ bevat 120 brieven van Osho en het dateert uit 1966. Er staat dus een in het Hindi weergegeven brief van Osho in weergegeven, in zijn verfijnde handschrift. Inmiddels is er ook een hele mooie kleurrijke reprint uitgekomen. Bij dit boek gaat het om een reeks brieven die Osho in vroegere tijd geschreven heeft. Hij maakte toen reizen door heel India om meditatiekampen te leiden en zijn mensen te vinden.
In het Nederlands zijn deze brieven indertijd verschenen onder de titel ‘Brieven van de Overkant’, met als ondertitel: van vrijheid, liefde en transformatie. Het is nog moeilijk verkrijgbaar.
Osho gebruikt voorvallen uit zijn dagelijks leven als startpunt of ter herinnering aan oude leerzame verhalen. Het geeft een intiem kijkje in Osho’s eigen leven en zijn zoektocht.

Seeds of Wisdom

Introductie: “Ik ben ook een boer”

Osho zegt in de introductie van het boek: ‘Ik ben ook een boer. Ik had enkele zaadjes gezaaid en ze zijn ontkiemd  … en nu zijn ze tot bloei gekomen. Mijn hele leven wordt vervuld met de geur van deze bloemen en door deze geur bevind ik me nu in een andere wereld. Ik ben niet langer dat wat met gewone ogen gezien kan worden.’
Het volgende is een fragment uit brief 41 uit het boek, het is getiteld ‘Zing het Lied van je Leven’. Zoals Osho een stille koude nacht beschrijft, is schitterend!J e huivert erbij van kou en ontroering. 
‘In de stilte van de late avond hoor ik iemand fluit spelen. Het maanlicht staat als bevroren. Deze koude, eenzame nacht en de fluwelen tonen van de fluit in de verte als een droom – dit alles is zo ongelooflijk mooi.’

Goddelijke Tonen

Osho geeft vervolgens aan, dat wij allen het vermogen hebben om goddelijke tonen uit onze fluit te halen. Als je deze frase dieper tot je door laat dringen, is er zoveel meer dat je raakt dan alleen de woorden.

Treffend is hoe Osho aangeeft, dat je je geen gelegenheid moet laten ontglippen, want de tijd gaat snel.
En daarnaast is het zelf ontglippen van de tijd, in de zin van meditatie, ook zo gezegend.
Er zijn geen beelden meer in de mind. Hun bestaan is tijd. Als zij ophouden, stopt tijd en blijft enkel het zuivere heden.
Want zoals wij over het heden praten, is alleen maar een kwestie van taal.
Het heeft geen realiteitswaarde.

Vanuit dit Zijn, meditatie, ontdek je, zegt Osho, dat ook de dood gezegend is.
Het leven eindigt niet met de dood. Het is alleen een andere staat van leven: leven bestaat ervoor en erna ook.

120 Letters by Osho

Dit boek Seeds of Wisdom bevat een reeks brieven die Osho in vroegere tijd aan zijn discipel ma Anandmayee heeft geschreven.Seeds of Wisdom Hij maakte toen reizen door heel India om meditatiekampen te leiden en zijn mensen te vinden.
In het Nederlands zijn deze brieven verschenen onder de titel: Brieven van de Overkant.
Osho gebruikt voorvallen uit zijn dagelijks leven als startpunt of ter herinnering aan oude leerzame verhalen. Het geeft een intiem kijkje in Osho’s eigen leven en zijn zoektocht.

Het boek Seeds of Wisdom is opnieuw gedrukt. Het is bij de Boekhandel of via internet te verkrijgen. 

Impression of Seeds of Wisdom

Seeds of Wisdom is a collection of 120 personal letters written by Osho. These letters have a rare and beautiful quality as Osho recalls incidents from his own life, tells stories and parables and reflects on the nature of truth and the journey of a seeker.

“Infinite patience is essential. I see the gardener sowing seeds. He then puts manure in the soil, waters it and waits for the flowers to blossom. Flowers cannot be compelled to bloom. They need patience – love and patience.” Osho

Excerpt from: Seeds of Wisdom, Letter 112

“One night a traveler was staying at an inn. When he arrived there a few other travelers were just departing. Next morning when he was ready to depart, he saw some other travelers checking in. The guests at the inn Seeds of Wisdomwould come and go, but the host always remained there. A hermit saw this and asked if the same phenomenon was not happening with man every day.

“I also ask the same, and say that there is nothing greater in life than recognizing the guest and the host.

“The body-mind is an inn: the guests of thoughts, feelings and desires are visiting it. But something separate from the guests is also there – the host is also there. But who is this host? How to know this host?”

“Buddha has said, “Stop!”– and this stopping itself is knowing it. Buddha’s full statement is: “This mad mind does not stop. If it can stop, that itself is enlightenment, that itself is nirvana.”

“As the mind stops, the host reveals himself. It is pure, eternal, wakeful consciousness. It is never born, it never dies. Neither is it bound nor is it liberated. It only is… and itsis-ness is supreme bliss.” Osho