One Seed makes the whole earth Green


One seed makes the whole earth Green

A single buddha can make the whole world afire
with a new consciousness and a new humanity.

You are the very hope of a world which is in great despair, in great anguish.
It is not only a question of your individuality, becoming a buddha,
it is a question of saving this whole planet.

ZEN HAS INFINITE POTENTIAL

In Osho′s understanding Zen is the approach to religion that has not put fetters on mankind. These four talks pay homage to Zen′s reverence for life and its celebration of the everyday. He sees in Zen a seed, pregnant with infinite potential. Interspersed with his comments on anecdotes about the Zen masters Rinzai and Fuketsu, Osho addresses current issues.

With characteristic forthrightness he shows how society diverges from what it preaches and how it lives. This beautifully designed volume of talks also features commentaries on haikus, and a great selection of jokes! The Earth suffers accelerated destruction.

Osho considers that environmental proposals aren’t sufficient to transform the world and prevent the destruction of the planet. For Osho, the solution to this is found in Zen.

One Seed Makes the Whole Earth Green

Osho geeft in het boek “One Seed makes the whole earth Green”  aan dat deze uitdrukking voor hem One Seed makes the whole earth Greenhet volgende inhoudt. Een enkele Boeddha kan de hele wereld in vuur en vlam zetten met een nieuw bewustzijn en een nieuwe mensheid. “Julie zijn precies de hoop van een wereld die in grote wanhoop verkeert, in grote benauwdheid. Het is niet alleen een kwestie van jullie individualiteit, om een boeddha te worden, het is een kwestie van het redden van deze hele planeet. Deze planeet kan alleen gered worden door mensen die begrijpen dat ieder levend wezen goddelijk is. Iets vernietigen, is lelijk en barbaars. Vooral om leven te vernietigen, is absoluut walgelijk, omdat als je je geen leven kunt creëren, je ook niet het recht hebt om het te vernietigen. Eem zaadje maakt de hele wereld groen.” Osho
 
Het boek One Seed makes the whole earth Green is niet gemakkelijk verkrijgbaar. mogelijk tweedehands via de boekhandel. Het is wel als audioboek te bestellen.

Zen heeft de Mensheid Nooit Belemmerd

One Seed Makes the Whole Earth Green is een Osho boek in het licht van de levensstroming Zen. 
Volgens Osho’s inzicht betreft Zen een benadering van religie die de mensheid niet heeft belemmerd. Deze vier lezingen zijn een eerbetoon aan de eerbied voor het leven waardoor Zen gekenmerkt wordt en aan de viering van het alledaagse. Hij ziet in Zen een zaadje, dat een oneindig potentieel in zich draagt. 
In het boek vertelt Osho anekdotes over de Zen meesters Rinzai en Fuketsu die er een unieke levensstijl op na hielden en een zeer onorthodoxe manier van het benaderen van hun discipelen. Verder behandelt hij de huidige politieke en sociale problemen. Met zijn zo kenmerkende directheid laat Osho zien hoe de samenleving afwijkt van wat ze predikt en zoals ze leeft. 

DE DRIE LICHAMEN

Een interessant onderdeel van het boek is ook het fragment waarin Osho spreekt over de drie lichamen die door Boeddha onderscheiden worden. Dit betreffen het fysieke lichaam, het astrale lichaam en het subtiele lichaam. 
Deze drie worden in het algemeen in de visie van het Oosten door alle mystici onderkend en vooral in India. Osho zet uiteen hoe deze drie types lichamen zich tot elkaar verhouden. ‘Achter deze 3 lichamen’ concludeert Osho ‘ligt je ware wezen verscholen, je grootse straling, je ultieme extase.’
 
Dit prachtig vormgegeven boek bevat tevens commentaren op haiku’s en een grote selectie aan grappen. Kortom: het is een rijk en overvloedig boek. 

Impression of One Seed makes the whole earth Green

In Osho′s understanding Zen is the approach to religion that has not put fetters on mankind. These four talks pay homage to Zen′s reverence for life and its celebration of the everyday. He sees in Zen a seed, pregnant with infinite potential. Interspersed with his comments on anecdotes about the Zen masters Rinzai and Fuketsu, Osho addresses current issues. With characteristic forthrightness heOne Seed makes the whole earth Green shows how society diverges from what it preaches and how it lives. This beautifully designed volume of talks also features commentaries on haikus, and a great selection of jokes!

Excerpt from: One Seed Can Make the Whole Earth Green, Chapter 1

THREE BODIES

“There are, according to Gautam Buddha, and according to all the mystics of the East – and particularly of India – three bodies. The one body you know is physical. Another body behind it is astral; it is made of pure light, hence it has no weight.
“When you die only your physical body dies. The astral body takes your innermost being to another womb, unless you have become enlightened. If you become enlightened, then except your innermost center everything dies, and the center is for the first time released from the prison of the three bodies. It simply melts like ice in the oceanic consciousness of the universe. That is the ultimate freedom.
We have called it moksha, we have called it nirvana. All those words mean ultimate freedom from allOne seed makes the whole earth Green bondage of body and action, of mind and thinking, of feeling and emotions.”
The third body is called the subtle body. It is completely made of something like air. You can see the second body if you have the eyes of meditation. You can see the body of light; light is perceptible. But air is not perceptible even to meditators. The third body is the subtle body.”These are layers of protection.”
Behind these three bodies is hidden your real being, your great splendor, your ultimate ecstasy.” Osho.