Nederlandse Osho Boeken 3


Osho-Handtekening17In Alfabetische Volgorde

korte informatie met ‘lees meer’ mogelijkheid

 

Op de Zenweg

Nederlandse Osho BoekenVoor de levensstroming Zen heeft Osho heel veel waardering. Hij heeft in vroegere en latere periodes veel van zijn lezingen aan Zen gewijd. Dit boekje Op de Zenweg kon, na Op de Yoga weg, dan ook niet lang op zich laten wachten. Het bevat hele mooie verhalen en een uitleg over Zen.
Wat is Zen en wat is er zo bijzonder aan deze levensvisie? lees meer

 

Het Oranje Meditatieboek

Nederlandse Osho BoekenEen klassieker van Osho die verschillende keren vertaald is, maar ook al weer heel snel was uitverkocht. De wereld snakt naar meditatie, ook al hebben de zoekers dat vaak zelf niet door.Vaak komt men eerst terecht bij hete hele esoterische gebeuren. En dat kan helpen. Maar niets is zo fundamenteel voor het vinden van levensgeluk als meditatie. lees meer

 

Osho Zen Tarot Handboek

Nederlandse Osho BoekenIn het Osho Zen Tarot Handboek worden de kaarten stuk voor stuk meer uitgediept en van een nog grondiger uitleg voorzien. De specifieke Zen visie die Osho hanteert, klinkt door in de beschrijving van de kaarten, want er liggen fragmenten uit zijn Zen lezingen aan ten grondslag. De eigentijdse Zen Meester Osho openbaart ons de onvergankelijke waarheid van de unieke levensstroming Zen. lees meer

 

Osho Zen Tarot Kaarten

Osho Zen Tarot HandboekSteeds meer mensen ontdekken de kaarten van de Osho Zen Tarot als en speels en diepgaand instrument voor meditatie. De kaarten bevatten inspirerende schilderingen die je diep kunnen raken.
Iedere kaart wordt uitgelegd in het licht van het Tarot spel, maar daarnaast is er Osho’s visie vanuit de unieke levenstroming Zen. Zo krijg je inzicht in wat er onbewust speelt bij keuzes in je leven en kun je de sleutel krijgen om nieuwe deuren binnen te gaan. lees meer

 

Over de Grenzen van de Psychologie

Nederlandse Osho BoekenPsychologie komt niet met een nieuwe waarheid. Ze zorgt er hooguit voor, dat je oude waarheid een beetje gemakkelijker te verteren is. Je krijgt een aantal inzichten en verklaringen voorgeschoteld. Fundamenteel verandert er echter niets, je stapt na een crisis terug in de situatie zoals je die achter liet; alleen kun je die crisis nu vanuit het denken plaatsen. Want de psychologie gaat niet verder dan de mind en de inhoud daarvan is uiteindelijk niet van jou zelf. lees meer

 

Psychologie van de Verlichting

Nederlandse Osho Boeken“Het goddelijke zit in je. In feite hoef je er niet veel voor te doen om het te vinden. Het werkt zelfs niet om er koortsachtig naar te gaan zoeken. Maar de mind wil wel, dat je er moeilijke dingen voor doet. Daarom kiest de mens vaak voor het onmogelijke. De mind geniet daarvan en het is goed dat we ons daarvan bewust zijn.” In dit boek Psychologie van de Verlichting behandelt Osho de inzichten van Ashtavakra. lees meer

 

De Rebel, het Zout der Aarde

Nederlandse Osho BoekenDe rebel schopt niet klakkeloos tegen misstanden aan. Want in feite is de rebel een vredig mens. “Vrede is zijn aroma”, zegt Osho, “zijn geur, de harmonie van zijn hart, zijn eenheid met het bestaan.
Alle conflicten van het verstand zijn slechts schimmen uit het verleden. Het verstand is niet langer gespleten of schizofreen. Het verstand is een organische eenheid geworden.” “Voor mij’ zegt Osho “heeft rebellie dezelfde waarde als religie.” lees meer

 

De Stilte van Woorden

Nederlandse Osho BoekenAls Osho spreekt, kun je de Stilte die woorden teweeg brengen horen. En daarom is de titel van dit boekje van Osho: de Stilte van Woorden ook zo goed passend. Want er wordt mee aangegeven, dat de woorden van een Verlichte kwalitatief verschillend zijn van de onze. Wij kletsen vaak maar raak en wisselen allerlei formaliteiten uit. Wat een Verlichte zegt, heeft betekenis. lees meer

Tantra Leven in Vrijheid

Nederlandse Osho Boeken‘Tantra gelooft in ZIJN, niet in gedrag en persoonlijkheid. Dat is de reden waarom het ook wel ‘Het lied over het menselijk handelen’ wordt genoemd, want als je wezen, je zijn, eenmaal veranderd is, ondergaan ook je gedragingen een verandering. Dat is in feite de enige manier om die te veranderen.
Als je wezen verandert, open je je voor de hemel. De hemel daalt in je neer. Als je wezen niet verandert, lig je met jezelf overhoop: je probeert iets af te dwingen dat er niet is. lees meer

Tantra Het Allerhoogste Inzicht

Nederlandse Osho BoekenMensen hebben veel interesse in Tantra. En dat is meestal niet het geval om het allerhoogste inzicht te verkrijgen. Over het algemeen gaat het om het vinden van variaties en meer intensiteit in hun liefdesleven. En daar is niets op tegen, daar is juist alles voor. Alle onderdelen van het leven zijn het waard om van alle kanten en uitputtend geproefd te worden. En niet voor niets geeft Osho aan, dat je juist in de seksuele beleving een glimp kunt krijgen van meditatie. lees meer

 

Tantra, Spiritualiteit en Seks

Nederlandse Osho BoekenTantra zegt alleen dat seks een bron van gelukzaligheid kan zijn. En als je eenmaal dat geluksgevoel kent kun je verder gaan, want nu sta je geworteld in je ervaring. Het is niet de bedoeling dat je voor altijd met seks bezig blijft, maar je kunt het gebruiken als springplank. En als je eenmaal de extase van seks hebt ervaren, begrijp je ook wat de mystici bedoelen met een groter orgasme, een “kosmisch orgasme”. lees meer

 

Tao Onderweg

Nederlandse Osho BoekenHet boek Tao onderweg heeft als ondertitel: De reis zelf is het doel. En dat vergeten we vaak; we willen graag dat het allemaal snel gaat. We willen zo snel gaan, dat we het doel (Verlichting?) spoedig bereiken. En dan vergeet je dus om van de reis zelf te genieten. Op de spirituele weg die je gaat, is het zonde om niet te genieten van wat Tao ons aanreikt. lees meer

 

Terugkeren naar de Bron

Nederlandse Osho BoekenVeel meer mooie verhalen zijn er in dit boek te vinden, over: de woeste Zen meester Joshua, de abt van Nansen, de goede vrouw, de twee minaressen, over Teng die op zijn hoofd staand stierf.
Het is ingedeeld in 3 hoofdthemata: moed, onafhankelijkheid en zelfvertrouwen. En daarin heeft toch elke mens die in ontwikkeling is interesse in. lees meer

 

Voorbij Mars en Venus

Nederlandse Osho Boeken“In het samenkomen van meditatie en liefde ligt de ontmoeting van man en vrouw besloten.” Terwijl het debat over gelijkstelling van vrouwen en mannen voortduurt, worden hier een verzameling Osho teksten gepresenteerd die dieper ingaan op de ogenschijnlijke verschillen tussen vrouwen en mannen, alsook op de complementariteit daarvan. Want die verschillen zijn nodig om tot een creatieve samenleving te komen, die van gelijkberechtiging uitgaat. lees meer

 

Vreugde, het Geluk dat van Binnen uit komt

IOsho Boeken Besprokenn deze Nederlandse vertaling wordt Osho gevraagd om uit te leggen wat gelukzaligheid oftewel Bliss is. Hij antwoordt, dat hij al 33 jaar ‘blissed out’ is, even lang als het totale leven van Jezus was. “Geluk heeft geen tegengestelde zoals vreugde of plezier dat wel hebben.” wordt ook als verrassend inzicht door hem gepresenteerd en uitgewerkt. lees meer

 

Vrijheid, Bestemming en de Ziel

Vrijheid Bestemming en de Ziel‘Vrijheid, bestemming en de ziel’ biedt tijdloze verkenning van de meest essentiële vragen die we onszelf stellen tijdens onze persoonlijke zoektocht naar de zin en het doel van ons leven. Daarbij concentreert OSHO zich op de vragen die specifiek gericht zijn op ons innerlijke leven en de kwaliteit van ons bestaan, zoals het bestaan van de ziel, de betekenis van min leven en het begrip ‘karma’. lees meer

 

Vrijheid, de Moed om jezelf te zijn

Osho Boeken BesprokenDe belangrijke themata in dit boek zijn: Je bent geboren als vrijheid. Vrijheid is de hoogste levenservaring. Er bestaat niets hogers en in vrijheid bloeien vele bloemen. Vrijheid betekent het vermogen om ‘ja’ te zeggen wanneer ‘ja’ nodig is, ‘nee’ te zeggen wanneer ‘nee’ nodig is. En soms te zwijgen wanneer niets nodig is, stil zijn, niets zeggen. Wanneer al deze ten dienste staande dimensies beschikbaar zijn, is er vrijheid. lees meer

 

Zen en de Religieuze Ongelovige

Nederlandse Osho Boeken 3In ‘Zen en de Religieuze Ongelovige’ wordt gesproken over de waka dichter Jitoko die zich Zen eigen wilde maken. Je iets toe willen eigenen is een egotrip. En vooral bij Zen kun je dat niet doen. Je kunt er alleen maar van doordrenkt raken nadat je egoloos bent geworden.Zen stamt af van het woord ‘dhyana’ en dat betekent meditatie. En er is meditatie, als jij niet meer in de weg staat. lees meer

 

Zijn met Hart en Ziel

Nederlandse Osho Boeken 3Osho’s commentaar bij de Desiderata, door hemzelf ‘Guida Spirituale’, Spirituele Gids, genoemd.
Desiderata betekent: de wezenlijke dingen. De Desiderata zegt: “Zonder afstand te doen van jezelf, zonder een enkel compromis te sluiten – blijf bij jezelf.” Het betekent eenvoudigweg dat je, als je alert bent, je wezen veilig kunnen stellen zonder dat het bezoedeld wordt door anderen. lees meer