Brieven van de Overkant


Van Vrijheid, Liefde en Transformatie

Het boek ‘Brieven van de Overkant’ heeft een kleurrijke cover als aanblik en een inhoud vol juweeltjes.
Het is heel fijn om binnen handbereik te hebben en te houden. En als cadeau geef je met dit boek ook iets heel bijzonders.

Van vrijheid, liefde en transformatie

Boeken met korte stukjes doen het veelal goed.
Immers: in kernachtige bewoordingen wordt je vaak een diepe wijsheid aangereikt.
Het zijn hints voor bewustwording.
En je kunt er op mediteren, als je wilt.
Ze geven je meestal iets wat je gemakkelijk aan anderen doorgeeft en waar je ook later weer op terug kunt vallen.

Brieven van de OverkantOnder de veelheid aan boeken met korte wijsheden, is er nu een absolute parel uitgekomen. Dit durf ik met stelligheid te beweren, omdat ik het boek in het Engels ken.
En ik ken ook de hand van de vertaalster, Prem Hanny.
De verfijnde bewoordingen die Osho in de brieven in dit boek gebruikt weet zij in prettig leesbaar en dichterlijk Nederlands om te zetten.
En dit is precies wat het boek verdient!

Review van Brieven van de Overkant

Brieven van de Overkant bevat een reeks brieven die Osho in vroegere tijd aan zijn discipel ma Anandmayee heeft geschreven.
Hij maakte toen reizen door heel India om meditatiekampen te leiden en zijn mensen te vinden.

Hele mooie ontroerende teksten zijn het.
In het Engels zijn deze brieven verschenen onder de titel:Seeds ofWisdom.
En in het Nederlands is daar de welluidende titel: Brieven van de Overkant.
De Nederlandse titel staat daarmee dus dichter bij de feitelijke inhoud.

En, zoals Osho een stille koude nacht beschrijft, is schitterend!
Je huivert erbij van kou en ontroering.
En zie dan de vertaling in het Nederlands:

In de stilte van de late avond hoor ik iemand fluit spelen. Het maanlicht staat als bevroren. Deze koude, eenzame nacht en de fluwelen tonen van de fluit in de verte als een droom – dit alles is zo ongelooflijk mooi.
Het is een fragment uit brief 41 uit het boek: Zing het Lied van je Leven.

Uit de aansporing van Osho die daarna volgt aan ieder om op tijd je eigen lied ten gehore te brengen, zul je vast de nodige inspiratie kunnen halen.
Want, zo geeft hij aan, wij allen hebben het vermogen om goddelijke tonen uit onze fluit te halen.

Als je deze frase dieper tot je door laat dringen is er zoveel meer dat je raakt dan alleen de woorden.

Treffend is hoe Osho aangeeft en wat zo goed in het Nederlands uitkomt, dat je je geen gelegenheid moet laten ontglippen, want de tijd gaat snel.
En daarnaast is het zelf ontglippen van de tijd, in de zin van meditatie ook zo gezegend.
Er zijn geen beelden meer in de mind. Hun bestaan is tijd. Als zij ophouden, stopt tijd en blijft enkel het zuivere heden.
Want zoals wij over het heden praten, is alleen maar een kwestie van taal.
Het heeft geen realiteitswaarde.

Vanuit dit Zijn, meditatie, ontdek je, zegt Osho, dat ook de dood gezegend is.
Het leven eindigt niet met de dood.
Het is alleen een andere staat van leven: leven is ervoor en erna ook.

Brieven van de Overkant is verkrijgbaar bij de Boekhandel.