The Psychology of the Esoteric


Insights into Energy and Consciousness

Het boek The Psychology of The Esoteric behoort tot de vroege werken van Osho. En het is nu in een geheel gereviseerde versie opnieuw uitgekomen. Osho wijst op het mysterie van meditatie.
Het is van belang om de juiste openheid hiervoor te hebben, zodat het wonder zich kan manifesteren.
Alles over de verschillende zeven lichamen vertelt hij, zoals: het fysieke lichaam, het etherische en het astrale.The Psychology of the Esoteric
En er wordt verheldering geven over elk chakra gebied.
Het is een kans om de visie van Osho op tal van esoterische onderwerpen tot je te nemen.

het Boek Psychology of the Esoteric is verkrijgbaar bij de Boekhandel of via internet.

Impressie van ‘The Psychology of the Esoteric’

“Bewustzijn is individueel. Alleen onbewustheid is collectief. Mensen zijn tot het punt van bewustzijn gekomen waarop ze individuen zijn geworden. Er is geen mensheid als zodanig; er zijn slechts individuele mensen. Iedere mens moet zijn eigen individualiteit realiseren en de verantwoordelijkheid ervoor. Het eerste wat we moeten doen, is ‘alleen zijn’ accepteren als een fundamenteel feit en hiermee leren leven. We moeten geen verzinsels creëren. Als je ficties creëert, zul je nooit in staat zijn om de waarheid te kennen. Ficties worden geprojecteerd, gecreëerd, gecultiveerde waarheden die verhinderen dat je ‘dat wat is’, kent. Leef met het feit van je ‘alleen zijn’. Als je met dit feit kunt leven, als er geen fictie tussen jou en dit feit staat, dan zal de waarheid aan je geopenbaard worden. Elk feit onthult, als je er diep in kijkt, de waarheid.” Osho, The Psychology of the Esoteric.
“Consciousness is individual. Only unconsciousness is collective. Human beings have come to the point of consciousness where they have become individuals. There is no humanity as such; there are only individual human beings. Each human being must realize his own individuality and the responsibility for it. The first thing we must do is to accept aloneness as a basic fact and learn to live with it. We must not create any fictions. If you create fictions you will never be able to know the truth. Fictions are projected, created, cultivated truths that prevent you from knowing what is. Live with the fact of your aloneness. If you can live with this fact, if there is no fiction between you and this fact, then the truth will be revealed to you. Every fact, if looked into deeply, reveals the truth.” Osho, The Psychology of the Esoteric.