The Psychology of the Esoteric


University course in Psychology and Esoteric

This early work by Osho is a University course in psychology and esoteric – two words which seem not to fit together at all, but Osho integrates everything in a way the human mind cannot. The subjects and areas addressed by Osho in this book cannot be described on the back cover of a book, it is only possible to indicate, to give a glimpse.

This book is about becoming and being, an introduction to an understanding which allows a new view of ourselves and the existence around us. Why do we suffers from anxiety? We seem to be anxious to our very roots. What torments us, to begin with, is: To be or not to be? To do or not to do? To do this or to do that?

There is always the choice…

“No choice” is not possible. If we do not choose, then we are choosing not to choose; it is a choice. So we are forced to choose; we are not free not to choose. The dignity, the beauty and the glory of humans is this consciousness. But it is a burden also. The glory and the burden come simultaneously the minute you become conscious. 

Insights into Energy and Consciousness

Het boek The Psychology of The Esoteric behoort tot de vroege werken van Osho. En het is nu in een geheel gereviseerde versie opnieuw uitgekomen. Osho wijst op het mysterie van meditatie.
Het is van belang om de juiste openheid hiervoor te hebben, zodat het wonder zich kan manifesteren.
Alles over de verschillende zeven lichamen vertelt hij, zoals: het fysieke lichaam, het etherische en het astrale.The Psychology of the Esoteric
En er wordt verheldering geven over elk chakra gebied.
Het is een kans om de visie van Osho op tal van esoterische onderwerpen tot je te nemen.

het Boek Psychology of the Esoteric is verkrijgbaar bij de Boekhandel of via internet.

Impressie van ‘The Psychology of the Esoteric’

“Bewustzijn is individueel. Alleen onbewustheid is collectief. Mensen zijn tot het punt van bewustzijn gekomen waarop ze individuen zijn geworden. Er is geen mensheid als zodanig; er zijn slechts individuele mensen. Iedere mens moet zijn eigen individualiteit realiseren en de verantwoordelijkheid ervoor. Het eerste wat we moeten doen, is ‘alleen zijn’ accepteren als een fundamenteel feit en hiermee leren leven. We moeten geen verzinsels creëren. Als je ficties creëert, zul je nooit in staat zijn om de waarheid te kennen. Ficties worden geprojecteerd, gecreëerd, gecultiveerde waarheden die verhinderen dat je ‘dat wat is’, kent. Leef met het feit van je ‘alleen zijn’. Als je met dit feit kunt leven, als er geen fictie tussen jou en dit feit in staat, dan zal de waarheid aan je geopenbaard worden. Elk feit onthult, als je er diep in kijkt, de waarheid.” Osho, The Psychology of the Esoteric.

Wat is ESOTERISCH

Alles wat van waardevol is, is esoterisch. Extase kan niet pragmatisch zijn. Liefde kan niet pragmatisch zijn. Vertrouwen kan niet pragmatisch zijn. Het woord esoterisch betekent gewoon dat het niet 
objectief is, niet wetenschappelijk. Het is iets innerlijks, iets subjectiefs, iets dat zo mysterieus is, zo wonderbaarlijk dat je het kunt ervaren maar niet kunt uitleggen. We kunnen er één mee worden en dat is wat Osho
beschrijft als het werk van zijn Mystery School (later: Osho multiversity genoemd)
 
Universitaire cursus en Esoterisch
 
Osho geeft door dit boek een universitaire cursus in Psychologie die tegelijkertijd esoterisch is – en deze woorden schijnen elkaar volledig uit te sluiten. Maar Osho weet alles op een manier te integreren 
waartoe de mind niet in staat is. Er is heel veel wat Osho in dit boek aansnijdt en waarnaar hij verwijst, teveel om even in een notendop weer te geven. Het is alleen mogelijk om er een glimp van weer te geven.
Het boek gaat over ‘worden’ en ‘zijn’, het is een introductie tot een inzicht die ons een nieuw inzicht in onszelf en het bestaan rondom ons doet krijgen.
 
Waarom hebben we last van angst? We schijnen bang te zijn tot diep in onze wortels. Wat kwelt ons, om mee te beginnen: Zijn of niet zijn? Doen of niet doen? Dit doen of dat doen?
 
(R)Evolution of HUMAN BEINGS

“Consciousness is individual. Only unconsciousness is collective. Human beings have come to the point of consciousness where they have become individuals. There is no humanity as such; there are only individual human beings. Each human being must realize his own individuality and the responsibility for it. The first thing we must do is to accept aloneness as a basic fact and learn to live with it. We must not create any fictions. If you create fictions you will never be able to know the truth. Fictions are projected, created, cultivated truths that prevent you from knowing what is. Live with the fact of your aloneness. If you can live with this fact, if there is no fiction between you and this fact, then the truth will be revealed to you. Every fact, if looked into deeply, reveals the truth.” Osho, The Psychology of the Esoteric.