Engelse Osho Boeken 7


In Alfabetische VolgordeOsho-Handtekening17

korte informatie met ‘lees meer’ mogelijkheid

Meditation the Art of Ecstasy

Engelse Osho Boeken 7Osho geeft op die vragen een duidelijk antwoord in de “Meditation, the Art of Ecstasy”, een prettig leesbaar boek, dat iedere mediterende goed van pas kan komen. Zo concludeert hij onder meer, dat meditatie in ieder geval twee stappen voor hem kent: eerst het actieve en dan het passieve. Deze twee stappen zijn ook terug te vinden in de dynamische meditatie. lees meer

Meditation the First and the Last Freedom

Engelse Osho Boeken 7In een handzaam formaat is hier het welbekende Meditatie Handboek. Het is het enige boek dat echt alle Actieve meditaties bevat van Osho. Er staat uitleg over de achtergrond van de Osho meditaties in als de kundalini en de dynamische meditatie. Je kunt lezen over het effect dat deze meditaties kunnen hebben. En verder hoe je je het beste op meditatie kunt voorbereiden. lees meer

Meetings with Remarkable People

Engelse Osho Boeken 7Dit is een boek voor de speciale liefhebbers. Osho heeft over zoveel stromingen gesproken!
Wie zijn de gezichten achter deze stromingen?Dit boek bevat een kijkje in het leven van de mensen die zoveel invloed hebben op groei in bewustzijn. En Osho geeft dit op zijn bekende smakelijke manier weer alsof hij met deze mensen op school gezeten heeft, zoals Boeddha, Bodhidharma, Gurdjieff, Meera, Chiyono en anderen. lees meer

The Message Beyond Words

Engelse Osho Boeken 7Osho heeft het in ‘The Message Beyond Words’ over de Kathopanishad, de parel onder de Upanishads, zoals Osho zelf zegt, die handelt over het mysterie van de dood. Aan het einde van de lezingen staan af en toe geleide meditaties. Nu zijn wij niet graag met de dood bezig; we stellen die liefst maar uit om over na te denken. lees meer

Mindfulness in the Modern World

Engelse Osho Boeken 7In ‘Mindfulness in the Modern World’ benadrukt Osho dat technieken weliswaar bruikbaar zijn om je de weg te wijzen, maar op zich geen meditatie zijn. Mindfulness is de ultieme staat van zijn waarin we zowel in actie als stil kunnen zijn, van werk en spel en waarin we volledig in het moment kunnen zijn zoals het leven zich voordoet. Mindfulness is een hot topic, een alom hoorbare kreet. De inhoud blijkt ook al eenvoudig tot Osho’s visie te behoren. Ht boek maakt del uit van de serie Life essentials. lees meer

Moral Immoral Amoral

What Is Right and What Is Wrong?

Engelse Osho Boeken 7Dit boek maakt deel uit van de serie: Life Essentials In deze tijd van verharding en veronachtzaming laait de discussie over de moraal regelmatig op. Osho geeft aan, dat het aankweken van moreel gedrag, overeenkomstig speciale codes, weinig zin heeft. Het is iets wat opgelegd wordt en blijft daarom beperkt tot de buitenkant. De sleutel ligt in grotere bewustwording. lees meer

Moving Into The Unknown

The Discipline of Transcendence, on Buddha’s Sutra of 42 Chapter’s

Engelse Osho Boeken 7Er is nu een zeer eigentijdse, splinternieuwe uitgave van Osho’s commentaar op de visie van Boeddha. The Discipline of Transcendence is een Osho klassieker van weleer die indertijd in 4 delen verschenen is. Dit boek, Moving into the Unknown, is het 2e deel uit de serie. Het ervaren van extase staat centraal, als een natuurlijk gebeuren. Je bent er een mee: het is je dans, je song, je leven. lees meer

The Mustard Seed

Mustard SeedThis timely book ‘The Mustard Seed’ explores the wisdom of the Gnostic Jesus, who challenges our preconceptions about the world and ourselves. Based on the Gospel of Thomas, the book recounts the missing years in Jesus’ life.  lees meer

Engelse Osho Boeken 7

Mystics of the East

In Mystics of the East worden Oosterse mystici belicht en wat hun bijdrage aan de bewustwording van de mensheid is, zoals Atisha, de Bauls, Lao Tse, Bodhidharma Boeddha en meer Het Oosten is eeuwenlang – of mogelijk altijd al – het spirituele, de gewijde bron van leven geweest. Niet alleen komt de zon in het Oosten op, ook een Gautama de Boeddha is daar ontstaan. Het Oosten heeft duizenden mystici voortgebracht, waarbij het Westen armzalig afsteekt. Zij die op zoek gaan naar de waarheid voelen zich plotseling aangetrokken tot het Oosten. lees meer

My Way the Way of the White Clouds

Engelse Osho Boeken 7Osho zegt hier in ‘My Way, the Way of the White Clouds’: “Wie een doel nastreeft, moet wel gefrustreerd raken. Hoe meer je je op een enkel doel richt des te meer pijn, angst en teleurstelling ervaar je. Want zodra je een doel voor ogen hebt, wil je van geen andere bestemming meer weten. En het Al kent geen bestemming. Het gaat nergens naar toe, het kent geen doel, geen bestemming.” lees meer

The New Man for the New Millennium

Engelse Osho Boeken 7Centraal in Osho’s visie staat het concept de Nieuwe Mens. En dat wordt in dit boek helder uit de doeken gedaan. Op de cover begint het al. Osho zegt daar: ‘Mijn werk is onzichtbaar; ik leer jullie rebellie en deze rebellie is multidimensionaal: waar jullie je ook maar bevinden, dragen jullie deze met je mee. Dus, overal zal deze rebellie zijn invloed hebben.’ lees meer

The New Dawn

Engelse Osho Boeken 7In The New Dawn wijst Osho op onze ‘gedisciplineerde mind’. Deze is vooral in een land als Japan merkbaar. Bijna ieder Aziatisch land heeft onder invloed van Confucius gestaan, met uitzondering van India. De buitenkant ziet er in die landen vaak heel mooi uit, ook van de mensen daar. Maar het is een gekunstelde schoonheid en het zijn manieren en vormen: een ‘gemaakte glimlach’ in plaats van een echte en die zit behoorlijk diep. lees meer

Nine Sutra’s

Osho’s own Sutra’s

Engelse Osho Boeken 7Ons huidige mens zijn is een beperkte staat van zijn. Als we in deze staat blijven, zijn we als wormen die over de aarde kruipen. En de menselijke mogelijkheden houden niet op bij het als een worm de aarde verkennen. Nee, we kunnen vleugels krijgen en de oneindige hemel invliegen. Alleen de beperkingen dienen verwijderd te worden. We denken vaak, dat meditatie ons in een hele nieuwe wereld brengt. lees meer

Nirvana the Last Nightmare

Engelse Osho Boeken 7Dit boek bevat een serie Zen lezingen uit de Poona 1 periode. Zolang wij in een soort nieuwe hemel, Nirvana, blijven geloven, offeren we het heden op voor een denkbeeldige droom. Daarom zegt Osho, dat Nirvana onze laatste nachtmerrie is. Nirvana is in feite een prachtig woord het betekent: Stop. Het stopt met jou en het stopt met alles: er is Niets meer. Het is een term van Boeddha. lees meer

Notes of a Madman

Het boEngelse Osho Boeken 7ek bevat zeer spontane vertelsels van Osho over allerlei zaken, waarin schoonheid en levenslust tot uitdrukking komen. Grappen en schalksheid komen aan bod. En verder gaat hij in op de achtergrond van de eeuwenoude mantra Om Mani Padme Hum. Deze tamelijk serieuze stof wordt door Osho prettig verteerbaar gemaakt. En zo wordt het een licht en energie gevend geheel dat de lachlust opwekt. lees meer

No Water No Moon

Engelse Osho Boeken 7Het boek No Water No Moon gaat over de tot verlichting gekomen vrouw Chiyono. De geschiedenis is een mannengeschiedenis en er is vrijwel niets bekend over vrouwelijke verlichten. Dankzij Osho kennen we ook vrouwen in deze ultieme staat van zijn. Chiyono heeft gedurende veel jaren studie maakte van religieuze onderwerpen, zoals God en de ultieme ervaring. Maar studie brengt haar niet tot verlichting. lees meer

Nowhere to Go but In

Engelse Osho Boeken 7We dienen onszelf te bevrijden van wat ons opgelegd is door de maatschappij en wat niet wezenlijk van ons is. Maar dat betekent niet, dat we ons ergens in de jungle moeten terugtrekken, zodat de maatschappij dan geen enkel schadelijk effect meer kan hebben. Het gaat erom dat we ons bewust worden van wat er via conditionering in ons gebracht is. lees meer

Om Mani Padme Hum

Engelse Osho Boeken 7The Sound of Silence the Diamond in the Lotus. De Klank van de Stilte, de Diamant in de Lotus. “Niemand hoeft je leiding te geven en niemand hoeft je te reden” is Osho’s dringende stellingname. Het getuigt van de radicale Rebellie die Osho niet alleen aanhangt maar ook door zijn eigen leven laat zien. Hij attaqueert de valse kennis die bestaat en de onderdrukking die plaatsvindt. Zijn visie betreft een wereld waarin liefde heerst die ontstaat vanuit meditatie. lees meer

Om Shantih Shanth Shantih

Engelse Osho Boeken 7Over 3 niveaus van Liefde. Als je overweldigd wordt door emotie, verlies je elke redelijkheid en ook ben je niet meer sensitief, want je verliest je hart in de emotie. Het lijkt er bijna op dat je verzwolgen bent door een donkere wolk. En dan is alles wat je doet, gewoon verkeerd. Liefde behoort niet tot het gebied van de emoties. Dat denken mensen meestal wel en ze ervaren het ook zo, maar alles wat overweldigend is, is heel erg onstabiel. lees meer

On Basic Human Rights

On Basic Human Rights“Tenzij we de uniekheid van Iedere mens erkennen, bestaan er geen Rechten van de Mens en zal er geen beschaafde wereld komen – menselijk, liefdevol en vreugdevol. Ik kijk naar het leven in haar totaliteit en die totale visie is wat ik spiritualiteit noem.” “I have threatened all the powers of the world – religious, political, social…..”  lees meer

On Zen

Engelse Osho Boeken 7Zen is een stroming die zeer aards is. Het is een visie, waarin niet God, maar de mens centraal staat. Het gaat om de mens vanaf het eerste begin en de mens wordt ook als doel op zichzelf gezien. Want elke mens heeft het vermogen in zich om het goddelijke te bereiken. God is echt niet boven de mens verheven, maar God zit in de mens verborgen. lees meer

One Seed makes the whole earth Green

One Seed makes the whole earth GreenOsho geeft in het boek “One Seed makes the whole earth Green”  aan dat deze uitdrukking voor hem
het volgende inhoudt. Een enkele Boeddha kan de hele wereld in vuur en vlam zetten met een nieuw bewustzijn en een nieuwe mensheid. “Julie zijn precies de hoop van een wereld die in grote wanhoop verkeert, in grote benauwdheid. Het is niet alleen een kwestie van jullie individualiteit, om een boeddha te worden, het is een kwestie van het redden van deze hele planeet.” Osho. lees meer

Osho Heart to Heart Tarot

Engelse Osho Boeken 7Een uniek instrument voor de persoonlijke zoektocht en transformatie ligt hier in dit deck met Osho afbeeldingen uit allerlei periodes. Indringend en ontroerend zijn deze kaarten en doen ze hun werk in ons. De afbeeldingen van Osho drukken een bepaalde staat van Zijn uit. Er gaat een wereld voor je Open, als je hiermee voor jezelf of voor anderen gaat werken. lees meer

Osho Joke Book

Engelse Osho Boeken 7Al die grappen waarop Osho ons tussen de lezingen door en aan het eind van iedere lezing trakteert, staan bij elkaar in een superdik boek. Het boek is ingedeeld in handige rubrieken. Wil je een mop over religie, over mensen van welke nationaliteit ook, over het huwelijk, over de showbiz, dan kun je er altijd eentje van je gading vinden, in dit Reuzen Moppenboek. lees meer

Osho Transformation Tarot

Engelse Osho Boeken 760 geïllustreerde kaarten en een boek. Dit deck is het eerste Tarot spel dat, geïnspireerd door Osho’s visie, gecreëerd is. Het is daarom een klassieker maar het heeft telkens moderne updates ondergaan. Het was inmiddels geruime tijd niet meer verkrijgbaar, maar nu is het er weer. Osho is een Master story teller. En het boek bevat dan ook veel parabels die ontleend zijn aan de oudste wijsgerige stromingen van onze aarde, zoals Zen, Boeddha, het Taoïsme, Tantra. lees meer

The Osho Upanishad

Engelse Osho Boeken 7Upanishad betekent: zitten aan de voeten van de Meester. De discipelen zitten aan de voeten van Osho om zijn liefde en licht te absorberen, hun hart te laten raken, getransformeerd te worden. Zo vertelt Osho over zijn bezoek aan de beelden van Khajuraho. Het zijn de bekende beelden waar paren in allerlei liefdesposities zijn afgebeeld. Osho vertelt hoe mooi hij de beeldhouwkunst in Khajuraho vindt . Het zijn de mooiste beelden van de wereld, zegt hij en vooral de borsten zijn prachtig vorm gegeven.”

lees meer

Osho Zen Tarot en ‘Coaching with the Osho Zen Tarot’

ZenTarot-SET home  Osho Zen Tarot kaartenOsho Zen Tarot is een set kaarten die gecreëerd zijn vanuit de Zen Visie van Osho. Osho heeft het grootste deel van zijn oeuvre van 700 boeken gewijd aan de levensstroming Zen. De Osho Zen Tarot geeft inzicht in het onbewuste, de kaarten zijn zuivere spiegels. Er worden handreikingen geboden om totaal in het ‘hier en nu’ te zijn en om totaal, speels en vierend te leven. Het boek ‘Coaching with the Osho Zen Tarot’  van Donna van der Steeg a.m. inspireert om meer met de Osho Zen Tarot kaarten te doen, zoals patronen leggen n.a.v. een zuivere vraag en geeft hiervoor de nodige hints. lees meer

The Path of Love

Engelse Osho Boeken 7Door de jaren heen blijven er herdrukken van “the Path of Love” uitkomen. Het is een zeer geliefd boek. Iedere keer worden er meer aansprekende covers gepresenteerd. Osho spreekt over de songs van Kabir, wever-dichter, een eenvoudig man, zonder opleiding. In dit kader geeft Osho aan: “Wat heeft liefde met opleiding te maken?” lees meer