Nirvana


The Last Nightmare

“There are a thousand and one poisons, but nothing like idealism – it is the most poisonous of all poisons. Of course, the most subtle: it kills you, but kills you in such a way that you never become aware of it. It kills you with a style. The ways of idealism are very cunning. Rarely does a person become aware that he has been committing suicide through it. Once you become aware, you become religious.

Religion is not an ideology. Religion does not believe in any ideals. Religion is to become aware of the impossibility of idealism – of all idealism. Religion is to live here and now, and idealism goes on conditioning your mind to live somewhere else. And only the now exists. There is no other way to live.
The only way is to be here. You cannot be there. The tomorrow is non-existent, it never comes, and idealism believes in the tomorrow.

The Last  Nightmare

“Learning to Trust in Life

Zen Parables as a medium to teach relaxation
 
Het boek Nirvana the Last Nightmare bevat een serie Zen lezingen uit de Poona 1 periode en is dus een echte Osho klassieker.
Nirvana staat, in populaire zin, voor een veranderde staat van zijn waarop we hopen, maar die waarschijnlijk niet bereikbaar is voor ons. Daarmee wordt het vertrouwdeNirvanagevoel dat we toch niet kunnen bereiken in het leven wat we willen, behoorlijk versterkt. Osho brengt op een meesterlijke manier deze innerlijke gespannen staat van zijn boven tafel. Door vijf prachtige Zen verhalen te presenteren onderzoekt hij, ontrafelt hij en openbaart hij de betekenis van ‘Nirvana’. Hij leert ons daarbij het volgende. Belangrijk is het om de dingen te absorberen zonder ze meteen te interpreteren. Verder helpt het ons om een beslissing te nemen zonder ons achteraf zorgen te maken of het de juiste is. En dan is er de overgave aan ieder moment die ons gaat sterken. De uit deze 3 aspecten voortvloeiende manier van zijn gaat ervoor zorgen dat we eenvoudigweg door de manifestaties van het ego heen breken. Op die manier is het mogelijk om tot het punt te komen waarop een gewoon leven leiden een buitengewoon fijn iets wordt. Wie maalt er dan nog om een toekomstig Nirvana. 

Nirvana de nieuwe Hemel Nirvana the Last Nightmare

Maar zolang wij in een soort nieuwe hemel, Nirvana, blijven geloven, offeren we het heden op voor een denkbeeldige droom. Daarom zegt Osho, dat Nirvana onze laatste nachtmerrie is. Nirvana is in feite een prachtig woord dat betekent: STOP. Het stopt met jou en het stopt met alles: er is NIETS meer. Het is een term van Boeddha; hij gebruikt deze negatieve formulering, omdat een positieve term als ‘geluk’ weer een nieuw ideaal voor ons zou scheppen.
In prachtige commentaren op de dialogen tussen Zen-meesters en hun discipelen opent Osho ons de ogen ervoor, dat wij door een eenvoudig bewust leven te leiden, gewoon al in Nirvana zijn en dat allerlei grootse idealen ons daar juist ver vandaan houden.
‘De enige manier is om ‘hier’ te zijn. Je kunt niet ‘daar’ zijn. ‘Morgen’ bestaat niet, die komt nooit, maar idealisme gelooft in ‘morgen’. Het offert vandaag op op het altaar van morgen. Het blijft maar tegen je zeggen: ‘Doe iets, maak jezelf beter. Doe iets, verander jezelf. Doe iets, wordt perfect. Het doet een appel op het ego.’
‘Het moment leven, het totaal en in vrijheid leven, is je in het bestaan verheugen, is dit vieren. Het is de enige manier van zijn, er is geen andere.’ Osho

Het boek Nirvana The Last Nightmare is verkrijgbaar in de Boekhandel.

Impressie van Nirvana The Last Nightmare

Nirvana has become an idealized word associated with the juxtaposition of a cult rock celebrity who died before his time and a vague new age version of Eastern religion. An altered state to be hoped for, but likely unattainable, reinforcing that all too familiar uneasiness associated with never being able to have what we truly desire in life.Osho masterfully brings this internal state of tension to the surface and through the use of five beautiful Zen stories examines, unravels and reveals the meaning of nirvana. By absorbing without interNirvanapreting, making a decision without worrying if it is the right one, or surrendering to each moment, it is possible to come to a point where we simply drop through the manifestations of the ego. In that moment, living an ordinary life becomes an extraordinary delight.

Excerpt from Nirvana The Last Nightmare, about idealism:

It sacrifices the today at the altar of the tomorrow. It goes on saying to you, “Do something, improve yourself. Do something, change yourself. Do something, become perfect.” It appeals to the ego.
Idealism belongs to the world of the ego. It appeals to the ego that you can be more perfect than you are; in fact you should be more perfect than you are. But each moment is perfect and it cannot be more perfect than it is. To understand this is the beginning of a new life, is the beginning of life. To miss this is to commit suicide.
Then you go on destroying this moment for the moment which never comes. Then you go on destroying this life for some life which exists nowhere. You go on destroying this world for some other world – some paradise, some moksha, some nirvana. To sacrifice the present for the future is to be trapped in death.
To live the moment, to live it totally and freely, is to delight in existence, is to celebrate it. And that is the only way of being; there is no other way.” Osho