Met jou Zonder jou


Beleef je eigen Kracht

Het boek Met jou Zonder jou bevat een compilatie van lezingen van Osho die handelen over het thema relatie. En het is niet alleen een analyse die de werking van relaties beter doet begrijpen. Het is ook een Met Jou zonder joupraktische handleiding waaruit we kunnen putten als we meer uit onze relaties en contacten willen halen. De inzichten worden gegeven vanuit de zo bekende humor van Osho.
Aan bod komen: het bestaan van dualiteit, elkaar aanvullen,alleenheid en verbondenheid, volwassenheid en de innerlijke dans van het mannelijke en vrouwelijke.

Het boek Met jou Zonder jou is schaars verkrijgbaar, mogelijk tweedehands in de Boekhandel of via internet.

Review over Met jou Zonder jou

een eigentijds boek over onze onderlinge contacten

Wat valt er over relaties en contacten nog te zeggen? De bladen staan er vol mee. En de televisie zendt allerlei persoonlijke documentaires en real life soaps uit.
Maar wat wordt daar toch voor een beeld geschetst.
Het is continue: uithuilen en opnieuw beginnen. Op zo’n manier is er geen sprake van verdieping en/of verrijking. Het gaat een tijdje goed, in harmonie.
Dan ontstaat er vanwege het minste of geringste een conflict, er vindt een botsing plaats.Mensen gooien elkaar de heftigste verwijten toe. Soms wordt er met kussens, serviesgoed en erger gesmeten.

Er dreigt zelfs een breuk in de relatie en mogelijk een scheiding uit voort te vloeien.
Beiden of een van de twee is van plan om die door te zetten. En men is al bezig om stappen te nemen daarvoor.
Maar dan plotseling is het er sterke gevoel: wat nu, hoe nu verder, “het is toch wel koud zonder jou” en een scheiding is ook wel erg definitief. Om dan zomaar weer door te gaan met het contact, werkt natuurlijk niet.
Je hebt elkaar inmiddels de grofste dingen toegeworpen.

Dat moet eerst op de achtergrond raken, wil je voor je gevoel op een positieve met de relatie door kunnen gaan. Dus, er zit niets anders op: de grote verzoening moet plaats vinden.
En die vindt ook plaats. Misschien worden er nog wat dingen afgesproken.
Maar daarna gaat de relatie weer verder.
En het gaat vast wel weer een tijdje goed, tot de volgende crisis zich aankondigt.

Zo gaan de zaken voort. En het lijkt meer op overleven dan op vieren van het contact.En daarom is het zo goed dat dit boek uitgekomen is.

Het bevat een compilatie van Osho’s lezingen die handelen over dit thema. En het is niet alleen een analyse die de werking van relaties beter doet begrijpen.

Het is ook een praktische handleiding waaruit we kunnen putten als we meer uit onze relaties en contacten Met Jou Zonder Jouwillen halen.De inzichten worden gegeven vanuit Osho’s zo bekende humor.

Daarom komt dit boek gemakkelijk aan en doen we op een plezierige manier inzicht op.
Basaal is natuurlijk, dat we nooit goed hebben leren liefhebben.
We zijn gemaakt van de stof die liefde heet, zoals als Osho zo mooi uitdrukt.

Maar zodra we op de wereld komen, gaat het al mis.
Die wereld is behoeftig aan liefde en van geven is af en toe ook wel sprake.
Maar onderhuids zijn de mensen bedelaars op het gebied van de liefde, ook naar kinderen toe.

En op een gegeven moment hebben we in dat opzicht zoveel frustraties opgelopen, dat we alleen nog maar de liefde vragen. We gaan zitten wachten tot er liefde
naar ons toekomt, terwijl liefde begint bij geven. En dat geven moet dan gebeuren vanuit pure overvloed.

Bij de Osho Zen Tarot kaart Sharing/Delen zie je, dat het geven een kwestie is van: overvol zitten. En dan wordt het een natuurlijk gebeuren en wordt er onderhands ook niets teruggepakt. Liefde stroomt vanzelf en dit te laten gebeuren is pure vreugde: er wordt eenvoudig niets terug verwacht.

Als die basis van liefde bij aanwezig is, hebben contacten en relaties veel meer kans om tot bloei te komen.
Daarnaast is het heel belangrijk om in te zien, dat er in het leven sprake is van dualiteit.
Je bent ieder geheel anders als partners in een relatie en dat heeft een schoonheid op zich.

Op die manier vul je elkaar aan in plaats van dat je bijna identiek aan elkaar bent. Als je hiervan doordrongen bent, verdwijnt het dwingende aan een contract.
Dan eis je niet voortdurend van een ander, dat hij of zij de dingen net zo aanpakt als jij dat doet. Verder kun je leren om in alle vrijheid lief te hebben en je niet aan de ander vast te klampen.
Dit onderdeel komt ook in het boek Met jou, Zonder jou aan de orde.

Vang elkaar niet in een beeld, dat eeuwig en onveranderlijk is. Mulla Nasroeddin deed dat wel, zoals uit het volgende voorval blijkt. Er stonden allemaal mensen
langs de oever van een brede rivier, toen Mulla rustig aan kwam wandelen.

En er werd heftig geroepen en gejoeld, er moest beslist iets aan de hand zijn.

Toen men Mulla aan zag komen, riep men hem toe: “Je vrouw ligt in het water, je vrouw ligt in het water. Kom snel hier om haar op te vangen.”
Mulla kwam naderbij en zei: “Ik zie niets. Jullie moeten je absoluut vergissen.”
“Je moet even geduld hebben” werd er gezegd “ze is verderop te water geraakt. En aangezien de stroom deze kant opvoert, kan ze elk moment opduiken.”

“Nou” reageerde Moella “Het blijkt dat jullie mijn vrouw niet kennen. En jullie staan hier echt niet op de goede plaats. Je moet een eind verderop gaan staan. Wat mijn vrouw is iemand die altijd tegen de stroom ingaat.”

Een liefdesrelatie moet geen vlucht zijn, omdat je het zo moeilijk vindt om alleen te leven.
In dit boek staat beschreven hoe je je van de angst voor alleenheid kunnen bevrijden.
En: is het mogelijk om binnen een relatie je groei als individu verder door te zetten?
Ook daarvoor worden de richtlijnen gegeven in het boek Met jou Zonder jou.

Relaties en contacten dragen bij aan de ontmoeting die binnenin ons plaatsvindt. Als het mannelijke en vrouwelijke diep in ons samenkomen in de innerlijke dans,
kunnen wij van een hemelse ervaring spreken.