The Eternal Quest


Het boek The Eternal Quest is een van de vroege werken van Osho en nauwelijks bekend. Na 41 jaar is het pas op grote schaal uitgebracht.
En het is een zeer lezenswaardig item. Uit de tekst blijkt hoe tijdloos de zoektocht is. En ook zien we hoe The Eternal Questtotaal anders het pad van ieder is. Ieder mens moet zijn weg in zijn piere-eentje uitvinden.
Osho vergelijkt dit proces met hoe Mozart zijn realisering als musicus beschrijft. Iemand kwam bij hem en zei:”Ik heb gehoord, dat u een groot musicus geworden bent zonder dat daar een leraar aan te pas is gekomen. Vertel mij eens hoe ik dat kan klaarspelen.”Hierop zei Mozart:”Dat is gewoon niet mogelijk. Ik ben nooit naar iemand toegegaan om deze vraag te stellen. Als ik je nu antwoord geef,ben ik jouw leraar geworden.” Verder wordt er in dit boek onder andere ingegaan op de waarde van hatha yoga en hypnose, right questioning en de oorzaak van lijden.

Het boek Eternal Quest is verkrijgbaar bij de Boekhandel of via internet.

Review van The Eternal Quest

The Eternal Quest is een betoverend boekje qua uiterlijk.

Op de cover staat een stukje van de beeltenis van het gezicht van de Boeddha.
Het is onze slapende Boeddha of zo je wilt: onze baby Boeddha.

Ze rust daar diep in ons en aan ons de taak om haar te realiseren. Van de Quest weten veel mensen wel wat dat is. Het is onze zoektocht, de weg van ons spiritueel ontwaken.
En meer letterlijk is het een onmisbaar instrument om onze weg te vinden in Osho’s visie.Dankzij VVO bestuurslid Nandan (en zijn zoon) staat de Quest al enige jaren tot onze beschikking.En voor wie dit niet weet, wijs ik graag de weg ernaar toe.

Op de webpagina van Vrienden van Osho, www.vrienden-van-Osho.nl, is een knop te vinden met de benaming: the Quest.

Als je dit programma opstart, wat heel eenvoudig is, kom je bij een schermpje waar je elk mogelijk onderwerp waar Osho over gesproken heeft kunt intypen.
En dan begint het zoeken door het programma van the Quest door al Osho’s lezingen, weergegeven in meer dan 700 boeken, om de passages te vinden.

Vervolgens krijg je een of meer lezingenseries getoond en daarbij het nummer van de lezing en de vraag die op het door jou gezochte onderwerp slaat.
Ik vind het een wonder van een instrument, the Quest.
Bij vragen kun je mensen rechtstreeks naar de bron verwijzen.

En dat vind ik fantastisch, want wie kan beter uitdrukken dan Osho zelf als het om zijn visie gaat?
Wij kunnen iets van onze eigen ervaring vertellen en doorgeven hoe wij het begrepen hebben, maar dan zit daar toch altijd weer onze interpretatie tussen.

Kortgeleden bereikte mij via via de vraag, waar Osho zijn eigen 10 geboden presenteert.
Hij heeft regelmatig over de 10 geboden die Mozes in ontvangst genomen heeft gesproken. En dan neemt hij die aardig op de korrel.

God zou de Tien Geboden aan verschillende volken hebben aangeboden.
Dat deed hij aan de de mensen uit Babylon, aan de bewoners van Phoenicie en nog meer volkeren.

Maar geen enkel volk had hier echt trek in, omdat dan juist de leuke dingen uit het leven zouden gaan verdwijnen.Je mag niet meer naar de mooie spullen
van een ander kijken, want dan ben je aan het begeren. Het is niet toegestaan om eens een vriendinnetje te hebben, want dan pleeg je overspel.
En altijd moet je je ouders in ere houden, terwijl je je ook aan hun regime wilt ontworstelen.

Nee, dat vonden die volkeren maar niets en ze sloegen het aanbod van God af.
Toen kwam God bij Mozes en die stelde geen vragen over de inhoud, maar hij vroeg:
‘Hoeveel kosten die 10 geboden al met al?’

God antwoordde: ‘Ze zijn helemaal gratis.’ ‘Nou’ sprak Mozes verheugd ‘Dan wil ik ze alle 10 wel hebben.’

En sindsdien zuchten Joden en Christenen dus onder het juk van de 10 geboden.
Maar Osho heeft als alternatief zijn eigen 10 geboden gepresenteerd.
En hij heeft het hierbij niet over geboden, maar over verzoeken.

Osho wil ons niks opleggen, maar hij nodigt ons uit om vanuit bewustzijn te kijken hoe we de dingen eventueel anders kunnen benaderen. Maar waar zijn die passages te vinden?The Eternal Quest

Ik wist, dat Osho het in de tijd van de Rajneesh Bible over deze eigen versie van de 10 geboden gehad heeft. Dat was de eerste serie lezingen die ik van hem hoorde, gedeeltelijk in Nederland en voor een ander deel in Oregon.

Maar dat zijn vier lijvige boeken en ze hebben inmiddels ook allemaal andere namen gekregen. Dat vergemakkelijkt het zoeken niet.

En daar stond dus the Quest tot mijn beschikking.
Toen ik het onderwerp intypte, kwamen er na de zoekactie twee mogelijkheden uitrollen.

De eerste was een passage in From Unconsciousness to Consciousness ( de vroegere Rajneesh Bible deel 1) en de tweede was het boek Roots en Wings dat al lang niet meer verkrijgbaar is.

Verheugd deelde ik de vragenstelster mee, waar ze uitvoerig over Osho’s eigen 10 geboden kan lezen en zij is hier op haar beurt weer blij mee.
Dank je wel, Nandan voor het op unieke wijze beschikbaar maken van Osho’s boodschap door het realiseren van The Quest!

The Eternal Quest, het nieuw uitgebrachte boek waar ik het nu verder over ga hebben, bevat uiteraard ook de Quest. De Meester is een zelfrealisatie en we moeten hem niet imiteren, maar we kunnen wel van hem drinken.

En dan kom je op je pad regelmatig thema’s tegen waarvan je wilt weten hoe Osho deze ziet. Je gaat dan bij the Quest te rade en je hebt de zuiverste informatie uit de bron zelf. Het boek The Eternal Quest zullen niet veel mensen kennen.

Het boek The Eternal Quest is een van de vroege werken van Osho en nauwelijks bekend. Na 41 jaar is het pas op grote schaal uitgebracht. En het is een zeer lezenswaardig item. Uit de tekst blijkt hoe tijdloos de zoektocht is. En ook zien we hoe totaal anders het pad van ieder is.

Ieder mens moet zijn weg in zijn piere-eentje uitvinden. Osho vergelijkt dit proces met hoe Mozart zijn realisering als musicus beschrijft.

Iemand kwam bij hem en zei:’Ik heb gehoord, dat u een groot musicus geworden bent zonder dat daar een leraar aan te pas is gekomen. Vertel mij eens hoe ik dat kan klaarspelen?’
Hierop zei Mozart: ‘Dat is gewoon niet mogelijk. Ik ben nooit naar iemand toegegaan om deze vraag te stellen. Als ik je nu antwoord geef, ben ik jouw leraar daardoor al geworden.’

Verder wordt er in dit boek onder andere ingegaan op de waarde van hatha yoga en hypnose, right questioning en de oorzaak van lijden.

The Eternal QuestOnze Eternal Quest (eeuwige zoektocht) is erop gericht om onze innerlijke Boeddha te vinden en die te realiseren. Pas dat brengt transformatie teweeg. Je ziet het uitgedrukt op de hiernaast afgebeelde kaart uit de Osho Zen Tarot.
De persoon die in het transformatieproces zit raakt met zijn hand het gezicht van de slapende Boeddha aan, zijn diepe innerlijke stilte.
Het is de kunst om deze stilte in ons leven te laten doorklinken.

Het transformatieproces tijdens de Eternal Quest gaat niet altijd gladjes. Je ziet de afbeelding van het zwaard in de ene hand en de Lotus in de andere.
We moeten bereid zijn om oude dingen weg te kappen zodat we de het nieuwe, de lotus, steeds meer vrijmaken.
Dan pas transformeren we en worden we helemaal nieuw.
En dat zie je aan de feniks die uit de as van ons oude mens-zijn herrijst: de Nieuwe Mens. ‘The Eternal Quest’