And the Flowers Showered


The Freudian Couch and Zen

Impression of “And the Flowers Showered”

Using eleven Zen stories as a starting point and diving deep into their mysterious world, he then weaves his magical clarity on many diverse contemporary topics. From the true meaning of happiness to an understanding of the process of death, it’s all here. To begin reading this book is to commence a journey into the world of wonder.

Trick of the Mind

“Remember one trick of the mind: you try to convince people about something just to convince yourself, because when the other feels convinced you feel okay. If you go and tell people that sex is sin and they are convinced or they cannot refute you, you become happy. You have convinced yourself. Looking into others’ eyes, you are trying to cover your own failure.

And the Flowers Showered NEDERLANDS

Het is prachtig dat Osho Media dit klassieke Osho Zen boek ‘And the Flowers Showered’ opnieuw uitgegeven heeft en dan nu in een eigentijdse versie. Het is lange tijd niet beschikbaar geweest, terwijl er wel vraag naar was.
Op Boeddha’s discipel Subuthi dalen bloesems neer na zijn ervaring van totale leegte. Maar is leegte gewoonlijk niet de afwezigheid van iets? Aan de hand van dit schijnbaar merkwaardige verhaal werpt Osho licht op het immense verschil tussen negatieve en verheven leegte.

Elf Boeiende Zen Verhalen

And the Flowers ShoweredIn het boek is het uitgangspunt: elf boeiende Zen verhalen die je op diepgaand niveau meenemen in het mysterie.
Vandaar uit legt Osho verbanden met actuele thema’s in het leven. Zo komt de vraag naar wat waar ‘geluk’ inhoudt aan de orde, het nutteloze van filosofisch bezig zijn, het speciale van de dood, het niet-authentieke van alle kennis en andere voor de hedendaagse mens interessante thema’s. Osho geeft aan, dat hoe meer verdeeld je bent, des te verder je afstaat van de toegang tot het goddelijke en van je zelfrealisatie. Daarom: gecentreerd zijn en vrij van tollende gedachten vormen de voorwaarde om deze te vinden. Het startpunt ligt altijd in de zoeker zelf.

Neurose en Psychoanalyse

Ten aanzien van het verschijnsel ‘neurose’ geeft Osho aan dat hij dit als een diepe hunkering naar aandacht ziet. Daarom gaat, zo betoogt hij, de benadering van de psychoanalyse volkomen mank. Als je namelijk de gevraagde aandacht geeft, voed je de neurose. In Zen kloosters heeft men een totaal andere benadering van de neurotische persoon die aanzienlijk korter duurt en veel effectiever is.

Het boek neemt je me in een wereld van verwondering. “Niemand kan je de waarheid geven zelfs Boeddha, Jezus of Krishna – niemand kan je die geven. En het is mooi dat niemand dat kan doen, want dan zou het tot handelswaar worden.” “Tenzij je haar zelf bereikt, kun je er niet aan komen. Tenzij je haar wordt, zul je je haar niet eigen maken. In feite is zij niet iets dat je kunt hebben. Het is geen artikel, geen ding en geen gedachte. Je kunt haar zijn, maar je kunt haar niet hebben.”

Het boek ‘And the Flowers Showered’ is verkrijgbaar bij de Boekhandel.

Omgaan met neuroses

Aan dit boek kunnen we onder andere zien hoe actueel Osho’s visie vandaag de dag is. Vanuit de hedendaagse hulpverlening komen er signalen dat men jongeren met depressies en psychosen
steeds moeilijker kan helpen. Er wordt daarbij gewezen op het toenemend aantal zelfmoorden onder jongeren. En van deze toename is ook sprake bij jongeren die in (gesloten) instellingen behandeldAnd the Flowers Showered worden.
Hierover is veel te zeggen. Bijvoorbeeld is er het feit dat hulpverleners nauwelijks of niets aan meditatie doen en daarom zichzelf niet kennen. En een van de basisfeiten die telkens weer naar voren gebracht worden is,
dat je pas een ander kunt kennen als je jezelf kent. Je kunt jezelf niet helpen als je jezelf niet door en door kent en zeker een ander niet. Socrates legde hier sterk de nadruk: Ken uzelf! Osho gaat hierin nog een stapje verder:
Wees jezelf. Maar wie is er in de huidige wereld zichzelf? Niet voor niets kom je voor de opgave te staan om vele fake lagen af te pellen als je het pad van zelfontdekking en zelfrealisatie op gaat.
Uiteraard is het schokkend dat jongeren met hun hele leven nog voor zich, suïcidaal zijn. En natuurlijk zijn die de grens van ’neurotisch zijn’ ver gepasseerd. Maar deze ellendige situatie heeft welk ergens een begin en hoe wordt er dan mee omgegaan?

Verschil tussen Oost en West

Osho geeft aan dat er een groot verschil in de benadering van mensen met psychische problemen is, voor zover dit het Oosten en het Westen betreft. Daarbij gaat het voor het Oosten vooral om Japan vanwege de levensstroming Zen.
In het Westen geeft men de ene behandeling na de andere. Slaagt de ene toepassing niet, dan wordt de volgende geprobeerd. Het gevolg is vaak, dat mensen juist door de behandelingen nog verder ‘van huis raken’.
Van oudsher heeft men in het Oosten een heel andere benadering, men doet namelijk dit: men geeft geen behandeling. Een persoon met neurotische klachten werd naar een Zen klooster gebracht en in handen van de meester aldaar gegeven. De desbetreffende persoon kreeg een ruimte voor zichzelf in het klooster, op een hele rustige plek. Hij werd van alle voedsel en andere benodigdheden voorzien; verder werd hij met rust gelaten.

Ruimte krijgen om dingen uit te sorteren

Op die manier moest hij met zichzelf gaan zien te leven. Er waren dingen te zwaar voor hem geworden en hij had ruimte nodig. Na enkele weken begon de neurose te verdwijnen. De persoon had de ruimte gekregen om dingen voor zichzelf duidelijk te laten worden. Van buitenaf werd hem geen aandacht gegeven. Want, zo legt Osho uit, als je een neurotisch persoon aandacht geeft, zal hij nooit naar een toestand van ‘normaal zijn’ terugkeren. Toen gaf niemand hem namelijk aandacht.
Bij neurose is er sprake van ‘aandacht vragen’. Daarom is, zo geeft Osho aan, de psychoanalyse een complete mislukking. Op de bank bij de psychiater wordt de vraag om aandacht alleen maar bevestigd en daarom gaat die jaren
door, zonder enig blijvend resultaat. In de Zen kloosters in Japan kon men mensen met een neurose in een aantal weken zichzelf hiervan laten bevrijden.
Of men deze Zen benadering op de wijze van de Zen kloosters in de huidige maatschappij kan toepassen, is de vraag. Maar het verschijnsel is wel zeer de moeite van het bestuderen waard. Een vergelijkbaar alternatief kan voor mensen met neuroses zeker gevonden worden.
Zoals de subtitel van het boek aangeeft, is er nog veel meer lezenswaardig in dit boek ‘And the Flowers Showered’, onder andere het prachtige verhaal over Subuthi, zijn vermogen om leeg te zijn.

Excerpt van ‘And the Flowers Showered’

The Potency of Emptiness

“Whenever you are against something, remember, understanding has not arisen – because in understanding for and against both disappear. In understanding you are not inimical to the world. In understanding you are not condemning the world and the people there. If you go on condemning, your condemnation shows that somewhere there is a wound, and you are feeling jealous – because without jealousy there can be no condemnation. You condemn people because somehow, somewhere, unconsciously you feel they are enjoying themselves and you have missed. You go on saying this world is just a dream, but if it is really a dream then why insist that it is a dream? Nobody insists about dreams. In the morning you wake up and you know your dream was a dream – finished. You don’t go telling people that whatsoever they are is a dream.

Positive and Negative Emptiness

“Negative emptiness is useless. It is simply the absence of something. Positive emptiness is presence of something, not absence; that’s why positive emptiness becomes a power. Negative emptiness becomes a sad, depressed state of mind – you simply cave yourself inwards, that’s all. Feeling a failure, feeling dejected, feeling everywhere the wall that you cannot cross, feeling impotent, you denounce, you condemn. But this is not a growth, this is a regression. And deep inside you cannot flower, because only understanding flowers, never depression, and if you cannot flower, existence is not going to shower flowers on you.

Existence simply responds to you: whatsoever you are, existence gives you more of that. If you have many flowers within your being flowering, a million times more flowers will shower on you. If you have a deep depression, the existence helps that too – a million times more depression will come to you. Whatsoever you are will knock at your door. Whatsoever you are will be given to you more and more.” Osho, ‘And the Flowers Showered’