And the Flowers Showered


The Freudian couch and Zen

Het is prachtig dat dit klassieke Osho Zen boek ‘And the Flowers Showered’ opnieuw uitgegeven is door Osho Media en dan nu in een eigentijdse versie. Het is lange tijd niet beschikbaar geweest, terwijl er wel vraag naar was.
Op Boeddha’s discipel Subuthi dalen bloesems neer na zijn ervaring van totale leegte. Maar is leegte gewoonlijk niet de afwezigheid van iets? Aan de hand van dit schijnbaar merkwaardige verhaal werpt Osho licht op het immense verschil tussen negatieve en verheven leegte.

And the Flowers ShoweredIn het boek is het uitgangspunt: elf boeiende Zen verhalen die je op diepgaand niveau meenemen in het mysterie.
Vandaar uit legt Osho verbanden met actuele thema’s in het leven. Zo komt de vraag naar wat waar ‘geluk’ inhoudt aan de orde, het nutteloze van filosofisch bezig zijn, het speciale van de dood, het niet-authentieke van alle kennis en andere voor de hedendaagse mens interessante thema’s. Osho geeft aan, dat hoe meer verdeeld je bent, des te verder je afstaat van de toegang tot het goddelijke en van je zelfrealisatie. Daarom: gecentreerd zijn en vrij van tollende gedachten vormen de voorwaarde om deze te vinden. Het startpunt ligt altijd in de zoeker zelf.
Ten aanzien van het verschijnsel ‘neurose’ geeft Osho aan dat hij dit als een diepe hunkering naar aandacht ziet. Daarom gaat, zo betoogt hij, de benadering van de psychoanalyse volkomen mank. Als je namelijk de gevraagde aandacht geeft, voed je de neurose. In Zen kloosters heeft men een totaal andere benadering van de neurotische persoon die aanzienlijk korter duurt en veel effectiever is.

Het boek neemt je me in een wereld van verwondering. “Niemand kan je de waarheid geven zelfs Boeddha, Jezus of Krishna – niemand kan je die geven. En het is mooi dat niemand dat kan doen, want dan zou het tot handelswaar worden.” “Tenzij je haar zelf bereikt, kun je er niet aan komen. Tenzij je haar wordt, zul je je haar niet eigen maken. In feite is zij niet iets dat je kunt hebben. Het is geen artikel, geen ding en geen gedachte. Je kunt haar zijn, maar je kunt har niet hebben.”

Het boek ‘And the Flowers Showered’ is verkrijgbaar bij de Boekhandel.

Impressie van ‘And the Flowers Showered’

The Freudian Couch and Zen

Using eleven Zen stories as a starting point and diving deep into their mysterious world, he then weaves his magical clarity on many diverse contemporary topics. From the true meaning of happiness to an understanding of the process of death, it’s all here. To begin reading this book is to commence a journey into the world of wonder.

Buddha’s disciple Subhuti is showered with blossoms upon experiencing sublime emptiness. But isn’t emptiness usually an absence of something? Through his commentary on this seemingly strange tale, Osho illuminates the vast difference between a negative and a sublime emptiness.

Excerpt van ‘And the Lowers Showered’

The Potency of Emptiness

“Whenever you are against something, remember, understanding has not arisen – because in understanding for and against both disappear. In understanding you are not inimical to the world. In understanding you are not condemning the world and the people there. If you go on condemning, your condemnation shows that somewhere there is a wound, and you are feeling jealous – because without jealousy there can be no condemnation. You condemn people because somehow, somewhere, unconsciously you feel they are enjoying themselves and you have missed. You go on saying this world is just a dream, but if it is really a dream then why insist that it is a dream? Nobody insists about dreams. In the morning you wake up and you know your dream was a dream – finished. You don’t go telling people that whatsoever they are is a dream.

“Remember one trick of the mind: you try to convince people about something just to convince yourself, because when the other feels convinced you feel okay. If you go and tell people that sex is sin and they are convinced or they cannot refute you, you become happy. You have convinced yourself. Looking into others’ eyes, you are trying to cover your own failure.

“Negative emptiness is useless. It is simply the absence of something. Positive emptiness is presence of something, not absence; that’s why positive emptiness becomes a power. Negative emptiness becomes a sad, depressed state of mind – you simply cave yourself inwards, that’s all. Feeling a failure, feeling dejected, feeling everywhere the wall that you cannot cross, feeling impotent, you denounce, you condemn. But this is not a growth, this is a regression. And deep inside you cannot flower, because only understanding flowers, never depression, and if you cannot flower, existence is not going to shower flowers on you. Existence simply responds to you: whatsoever you are, existence gives you more of that. If you have many flowers within your being flowering, a million times more flowers will shower on you. If you have a deep depression, the existence helps that too – a million times more depression will come to you. Whatsoever you are will knock at your door. Whatsoever you are will be given to you more and more.” Osho, ‘And the Flowers Showered’