Maturity


The Responsibility of Being Oneself

Het boek Maturity maakt deel uit van de serie ‘Insights for a new way of Living’.¬†Vooral in deze tijd is Osho’s visie op oud zijn en ouder worden van groot belang. Je bent in onze wegwerpmaatschappij wel heel snel oud.
MaturityVoor je het goed en wel in gaten hebt, word je ook als mens weggeworpen. Hij zegt: als je ouder wordt, krijg je diepere wortels in jezelf.
Kijk maar eens naar een boom: hoe hoger hij wordt des te dieper zitten zijn wortels in de aarde. Er is bij een ontwikkelde boom veel meer sprake van evenwicht
dan bij een jonge onvolgroeid exemplaar.

Het boek Maturity is verkrijgbaar in de Boekhandel.

Review van het boek Maturity

Wat me het eerst in dit boek Maturity trof, was het beeld dat Osho van ouder worden geeft.
Hij zegt: als je ouder wordt, krijg je diepere wortels in jezelf. Kijk maar eens naar een boom: hoe hoger hij wordt des te dieper zitten zijn wortels in de aarde. Er is bij een ontwikkelde boom veel meer sprake van evenwicht dan bij een jonge onvolgroeid exemplaar.

Een boom kan gewoon niet echt uitgroeien als zijn wortels niet ook tegelijkertijd meer houvast in de grond krijgen.
Als je er zo tegen aankijkt, is oud worden veel acceptabeler, vind ik. Zoals altijd werpt Osho hier weer een heel speciaal licht op de dingen.
Een vriendin van mij uit Amsterdam die zelf geen sannyasin is opende mij daar kort geleden opnieuw de ogen voor. Ze zei: zoals Osho tegen eenzaamheid aankijkt, namelijk als de afwezigheid van iets, net zoals duisternis de afwezigheid is van licht…..dan wordt het veel gemakkelijker, het is niet meer zo zwaar.
Ik realiseerde me hoe verwend ik ben met al zoveel jaren omringd te worden door Osho’s liefde die in vele vormen naar me toekomt. Af en toe neem ik ook gemakkelijk ietsMaturity voor lief en dan word ik daar dus door anderen op geattendeerd, vaak ook door niet-sannyasins.

Nu weer verder over ouder worden, zoals Osho daarover spreekt in Jaren Van Wijsheid: iedereen moet jong, snel en cool zijn in deze maatschappij. En er is niets tegen jeugdig en onschuldig zijn, maar het is ook fijn om de periode van ongelimiteerd dwaasheden uithalen en het steeds dezelfde fout maken achter je te laten.

Ook dan kan er nog wel steeds sprake zijn van een zekere onschuld. Want als je ouder bent, hoort gedrag als ben je een onschuldig kind evengoed bij je, maar met een verschil. Nu is er onschuld die veroverd is, onschuld die terug gevonden is.
Dit soort kernachtige uitspraken staan in het boekje omkaderd en in een grijs veldje. Dat maakt het boek Maturity extra aantrekkelijk. Kom je er niet toe om het boek bladzijde na bladzijde te lezen, dan pak je af en toe een omkaderde uitspraak en laat die diep tot je doordringen en je mediteert daarover.

Iemand bij wie zijn hele leven en dus ook bij het ouder worden onschuld te vinden was, is Franciscus geweest.
Osho geeft dan ook de schitterende conversatie van Franciscus weer toen hij stervende was. Zijn discipelen stonden om Franciscus heen te wachten op een klinkende afscheidsrede die tot hen gericht zou zijn. En totMaturity ieders verbijstering begon Franciscus tegen zijn ezel te praten. Ik weet zeker dat je moet lachen bij de laatste woorden die Franciscus sprak en die voor zijn ezel bestemd waren en voor niemand anders.
In dit boek Maturity geeft Osho verder antwoord op de vraag wanneer iemand rijp is te noemen. En dat rijp zijn heeft dan niet zoveel met leeftijd te maken, zoals blijkt. Osho zegt dat hier zo mooi. Hij geeft aan: een mens wordt rijp op het moment dat hij in plaats van liefde te willen hebben, liefde begint uit te stralen; hij stroomt als het ware over van liefde.
Belangrijk bij het rijpen is natuurlijk meditatie. Je wordt pas rijp als je met mediteren bent begonnen, zegt Osho. Want anders blijf je een kind, compleet met speelgoed. Als kind had je speelgoed en als volwassene heb je je eigen speelgoed. Door meditatie word je je daarvan bewust.

Osho geeft een paar uitspraken over oud zijn die je door de humor ervan tot diepe ontspanning brengen. Dan kom je tot de conclusie: ouder worden…..so what? Je kunt er toch niets aan veranderen. Dus, vier ook dat maar!
Hier komen ze: “Het prachtige van stokoud zijn is dat je nu te oud bent om het slechte voorbeeld te geven en dus kunt beginnen goed advies te geven.”
“In elk oud mens zit een jonger mens dat zich afvraagt wat er gebeurd is”
“Een stokoud mens is iemand die in bed zijn bril ophoudt, zodat hij de meisjes waar hij van droomt beter kan bekijken.”
Een mooie tijd gewenst, veel geefplezier en geniet van Osho’s licht dat recht door zijn woorden heen schijnt.