Nederlandse Osho Boeken 2


Osho-Handtekening17In Alfabetische Volgorde

korte informatie met ‘lees meer’ mogelijkheid

 

Het Geheim van de Stille Kracht

Wat is toch de specifNederlandse Osho Boekenieke hoedanigheid van de vrouwelijke energie? Osho zegt dat zo mooi beeldend en eigentijds:’De vrouwelijke energie is die van de surfer. Het mannelijke worstelt meer met het leven dan er in mee te gaan; het vrouwelijke gaat er in mee, zwemt er in mee, worstelt er niet mee. Het vrouwelijke is buigzaam en heeft soepelheid, is meer vloeibaar’. lees meer

 

Geluk, eer en Ambitie

Wat is de Nederlandse Osho Boekenware betekenis van succes? Hierin komen de oorzaken en symptomen van onze preoccupatie met geld en bekendheid aan de orde. Waarom zijn we zo hebberig? Dragen onze competitiedrang en ambitie wel werkelijk bij aan innovatie en positieve veranderingen? Waarom lijkt het alsof rijken en beroemdheden de halve wereld hebben? lees meer

 

Hartstochtelijk leven

Nederlandse Osho BoekenVrij zijn van druk, angst en frustratie. Waarom komen we eigenlijk zo weinig tot hartstochtelijk leven en maken we ons zo druk. Ook al hebben we meditatie ontdekt en een duidelijke plaats in ons leven gegeven, we blijven ons druk maken. “De wereld heeft workaholics nodig” zegt Osho “Er is behoefte aan slaven, proletarische mensen, machines die domweg functioneren.” lees meer

 

In de Zevende Hemel, Zevende Hel

Nederlandse Osho boekenRelaties worden vaak om allerlei redenen gesloten, behalve om de goede en die is: van elkaar houden zoals je bent,’niet afhankelijk van elkaar zijn, maar ook niet onafhankelijk.’ Je hebt dan een onderlinge verbondenheid, waarbij twee mensen in een fantastische synchroniciteit leven. “Het is alsof deze twee mensen voor elkaar ademen, alsof ze een ziel in twee lichamen zijn.” lees meer

 

Kinderen en Ouders

Nederlandse Osho BoekenEen boek over kinderen en opvoeding, waarin Osho o.a. zegt: neem het niet te serieus, anders verniel je het kind, wordt je ernst destructief. Doe het speels. Natuurlijk heb je een verantwoordelijkheid, maar neem dat heel speels op. En een kind heeft meer recht op privacy en vrijheid dan de ouders, omdat het aan het begin van zijn leven staat. Het heeft er recht op zichzelf te zijn. lees meer

 

Het Kleine ABC van Liefde

Nederlandse Osho BoekenIn dit boekje vinden we Osho’s inzichten over liefde die iedereen gebruiken kan. Het is daarom ook afgestemd op een breed publiek en aantrekkelijk geprijsd.
Er zijn drie hoofdthema’s over liefde om je in te verdiepen: ‘leef vanuit je hart’, ‘een ander liefhebben’ en ‘als zich liefde ontplooit’ en dan ben je dus ingewijd in het kleine a, b, c van liefde. lees meer

 

Leven en Sterven op een Onbekende Reis

‘Het grootste deel van de mensheiNederlandse Osho boekend leeft op onvolwassen niveau. Het is zoals de dieren leven. Zij kunnen zich niet voorstellen dat ze zelf zullen sterven, ook al zien ze de andere dood gaan.’
Maar als je volgroeid bent, reageer je heel anders. Dan kom je op een dag tot de conclusie: ‘Als anderen dood gaan, kan ik daar geen uitzondering op zijn.’ lees meer

 

Leven, Liefde, Lachen

Nederlandse Osho BoekenDeze geheel nieuwe uitgave, onherkenbaar van de uitgave uit 1988 doet met haar sprankelend uiterlijk opnieuw een appel op onze levenslust. En zoals Osho ons hierbij weet te prikkelen! ‘Verveling is een prima uitgangspunt’ geeft hij aan. Verveling betekent gewoon, dat je iets moet veranderen aan je leven. Het past niet meer bij je. Gooi de oude patronen weg en begin voor jezelf te leven. lees meer

 

Leven op je eigen voorwaarden

Nederlandse Osho BoekenTientallen jaren na de roerige jaren ’60 staat er opnieuw een generatie op die de politieke en economische structuren en hun tekortkomingen uitdaagt en bekritiseert. Maar deze generatie heeft de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van de menselijke vrijheid naar een hoger niveau te brengen. “Leven op je eigen voorwaarden” steunt deze nieuwe generatie in het uitbreiden van het begrip vrijheid en de zoektocht naar nieuwe systemen voor de mensheid. lees meer

 

Meditatie de Eerste en de Laatste Vrijheid

Nederlandse Osho Boeken 2Basis Osho meditatieboek met een uitgebreide verzameling meditatie- en ontspanningstechnieken. Waarom heet meditatie hier: de eerste en de laatste vrijheid? Omdat ‘vrij te zijn van de mind’ de enige en ultieme vrijheid is. Wat is vaak het geheim achter opgewekte evenwichtigheid en een algemeen gevoel van welbehagen? Meditatie! Want zo voelt men zich als het hoofd een moment leeg is, als de voortdurende stroom van gedachten een moment tot stilstand komt. lees meer

 

Het Meditatie Handboek

VrijzijninhethierHet Meditatie Handboek, met CD “Praten met je lichaam”, van Osho bestaat al een tijd. Er staan mooie hoofdstukken in die heel begrijpelijk zijn voor mensen die meditatie niet kennen. Zo zijn er bijvoorbeeld de onderdelen: “Wat is meditatie?” en “De bloei van meditatie”. En in “De wetenschap van meditatie” kun je lezen, wat het nut is van de technieken en wat de functie is van de Meester bij meditatie. lees meer

 

Meditatie wat is dat?

In heldere bewoordingen, zNederlandse Osho Boekenoals we dat van Osho gewend zijn, wordt uiteengezet wat meditatie allemaal inhoudt. Daar ben je niet zomaar in een paar woorden mee klaar.
Meditatie omvat onze hele innerlijke wereld en ik heb Osho horen zeggen, dat die minstens even groot is als de wereld buiten ons en zij kent daarom heel veel aspecten. lees meer

 

Met jou … Zonder jou

HNederlandse Osho Boekenet boek bevat een compilatie van lezingen van Osho die handelen over het thema relatie. En het is niet alleen een analyse die de werking van relaties beter doet begrijpen. Het is ook een praktische handleiding waaruit we kunnen putten als we meer uit onze relaties en contacten willen halen. De inzichten worden gegeven vanuit de zo bekende humor van Osho. lees meer

 

Met Open Armen

Nederlandse Osho BoekenHier en nu Bewust leven. Dit boek dat “meditatie” als thema heeft, is een bijzondere uitgave.
De inhoud is aan de ene kant wetenschappelijk en aan de andere kant dichterlijk. Het is een begeleiding van de meditator door Osho door de verschillende ervaringsniveaus heen. Het gaat over de reis bij jezelf naar binnen waar een onuitputtelijke schat op je ligt te wachten. De setting is een meditatiekamp in een populair bergoord in midden India. lees meer

 

Mindfulness in de moderne Wereld

Nederlandse Osho BoekenMindfulness is een relatief nieuwe kreet. Maar het verschijnsel Mindfulness behoort overigens gewoon tot het gedachtegoed van Osho, al spreekt hij vaker over meditatie. De term ‘meditatie’ wordt in het Westen echter nogal divers geïnterpreteerd. Vaak hebben mensen het idee dat ze ‘over iets’ moeten mediteren.Maar meditatie is in feite een ‘staat van zijn’. Waarschijnlijk zijn we hiermee geboren. Baby’s hebben de verbondenheid, het een zijn met het universum, nog bij zich. lees meer

 

Mojud, het leven van en Soefi mysticus

Nederlandse Osho BoekenHet is niet zomaar het een of andere verhaal, soefiverhalen zijn niet louter en alleen verhalen. Ze verwijzen ergens naar, ze willen iets laten zien, ze wijzen ergens heen. Ze geven de richting aan, het zijn pijlen gericht op het onbekende, vingers die naar de maan wijzen. Denk maar eens aan dit soefi gezegde: “Hap niet in mijn vinger, maar kijk waarnaar ik wijs.” lees meer

 

Mosterdzaad

“JezuNederlandse Osho Boekens blijft maar steeds herhalen: “Zij die oren hebben kunnen me verstaan. Zij die ogen hebben: zie, ik ben hier!” Waarom herhaalt hij steeds weer: “Zij die ogen hebben, zie! Zij die oren hebben, hoor!” Waarom?Hij heeft het over een andere dimensie van verstaan, die alleen een leerling begrijpen kan. Heel weinigen begrepen Jezus. Wie waren die weinigen? Dat waren geen geleerden, nee; het waren geen hoogleraren, nee; het waren geen wijzen, geen filosofen, nee! lees meer

 

Op de Yogaweg

Nederlandse Osho BoekenDit boek bevat een compilatie van hoofdstukken uit de twaalfdelige serie die Osho aan de Yoga geschriften van Patanjali gewijd heeft. We zien hierin, dat Osho voor ons de wetenschap van Patanjali ontvouwt om ons pad te vinden. Want, zoals Osho dat zo vaak uiteen gezet heeft, we zijn geen eenheid, we zijn een menigte. En, hoe kan een menigte zijn pad vinden? Een veelheid wil alle kanten op. lees meer