This This A Thousand Times This, Zen


This This A Thousand Times This

THIS THIS A THOUSAND TIMES THIS, The very Essence of Zen
Zen meditation is an adventure for those who have experienced the limitations of the intellect and want to explore what lies beyond it. It is a journey from the peripheral understanding of the mind to an existential experience of this moment.

Mystic Rose Meditation

While giving these talks, Osho led a shortened version of the OSHO Mystic Rose Meditative Therapy and continued with the gibberish and let-go that he had begun in the Live Zen series. This small book invites us to experience these groundbreaking techniques and have a direct experience of meditation as Osho guides us back, back, into ourselves, to the very source of our being. 

Osho now introduces us to his new meditation, the Mystic Rose Meditation Therapy.  “All that you have is the purity of this-ness – this moment.” Osho

The Very Essence of Zen

This This A Thousand Times This: Over Zen heeft Osho meer gesproken dan over welk thema ook. Hij zegt, dat Zen zijn meest geliefde stroming is, omdat men er geen godsdienst uit geschapen heeft. De zogenaamde wereldreligies hebben alleen maar ten nadele van de mensen gewerkt; het gaat erom ze te laten ontwaken.This This A Thousand Times ThisIn dit boek met de schitterende titel This This A Thousand Times This zegt hij daarover het volgende.” Zen wil zeggen: je ware essentie, je echte wezen.
‘This’ is de kleinst mogelijke weergave van de kern van religieus bewustzijn. Het drukt het mysterie ervan uit, de schoonheid en de waarheid.

‘This is NIET om over te spreken’

Je kunt er niet over spreken in de zin van vraag en antwoord. Je kunt er alleen maar naar leven: je dient thisness te leven.
Gautam Boeddha heeft het over hetzelfde als hij het woord tathata, suchness, gebruikt.
Beleef precies dit moment in zijn totaliteit en wees niet meer bezig met het verleden dat niet meer bestaat of met de toekomst die er nog niet is.
Alles wat je hebt is de zuiverheid van dit moment.

Zen is geen Filosofie

Zen is geen filosofie voor ver weg gelegen idealen, het is een zeer realistische benadering van het heden.
Iedere manier en methode wordt ingezet om zoekers in het heden te brengen.”

Het boek This This A Thousand Times This is schaars verkrijgbaar, mogelijk  via internet.

Impressie vanThis This A Thousand Times This

The Mystic Rose Meditation

“I am giving you a second new meditation – because since Gautam Buddha, not a single new meditation has been evolved. This meditation will be the preface for the coming series on Zen. 
“Zen means your very essence, your very being.

“I have talked about the meditation, and a group of people have done it for twenty-one days. But all of you have not been participants. At the beginning of this series, be a participant in this meditation called the Mystic Rose.

THE 4 STEPS OF THE MYSTIC ROSE MEDITATION

“It has four steps. All are designed for a particular purpose: to bring out all the poison from your being that has been injected by every generation for centuries. Laughter is the first step. One of the great writers, Norman Cousins, has written just now of his life-long experiment: that if he laughs for just twenty minutes without any reason, all his tensions disappear. His consciousness grows; the dust disappears.

Laughter is the First Step

“You will see it for yourself. If you can laugh without any reason, you will see something repressed within you… From your very childhood you have been told not to laugh: “Be serious!”You have to come out of that This This A Thousand Times Thisrepressive conditioning.

Tears is the Third Step

“The second step is tears. Tears have been repressed even more deeply. It has been told to us that tears are a symptom of weakness. They are not. Tears can cleanse not only your eyes, but your heart too. They soften you, they are a biological strategy to keep you clean, to keep you unburdened.

Unburdening…

“It is now a well-known fact that fewer women go mad than men. And the reason has been found to be that women can cry and weep more easily than men. Even to the small child it is said, ‘Be a man! Don’t cry like a woman!’ But if you look at the physiology of your body, you have the same glands full of tears whether you are man or woman.

“It has been found that fewer women commit suicide than men, and of course, no woman in history has been the cause of founding violent religions, wars, massacres.

Silence is the Third Step

“If the whole world can learn to cry and weep again it will be a tremendous transformation, a metamorphosis. The third step is silence. I have called it ‘The Watcher on the Hills.’ Become as silent as you are alone, on the top of an Himalayan peak – utterly silent and alone, just watching, listening…sensitive, but still.

Let-Go is the Fourth step

“And the fourth step is let-go.” Osho

Mystic Rose Meditatieve Therapie
Het is tijdens deze toespraken-serie dat Osho een korte versie van de Mystic Rose Meditatieve Therapie heeft geleid. En hij ging door met de gibberish meditatie en de Let-go die hij tijdens de Live Zen series gestart was.
Dit boek ‘
This This A Thousand Times This’ bevat dan ook een diepgaande uitnodiging aan ons om deze baanbrekende methodes aan te gaan.
Op die manier kunnen we een meer directe ervaring van meditatie hebben aangezien Osho ons alsmaar verder terug in onszelf brengt, naar precies de bron van ons wezen. 
 
Bij de introductie van de Mystic Rose meditation/meditatieve therapie geeft Osho aan: ‘Ik geef jullie een tweede nieuwe meditatie, want sinds Gautama de Boeddha is er geen enkele 
nieuwe meditatie ontwikkeld. Deze meditatie zal de voorbode zijn van de komende serie over Zen. Zen betekent je ware essentie, je echte wezen.’
‘De 4 stappen van de Mystic Rose zijn alle met een specifieke bedoeling ontworpen: om alle vergif uit je wezen te werken dat door iedere generatie eeuwenlang geïnjecteerd is.
In het kort komen de stappen hierop neer:
* De eerste stap Lachen is om spanning te laten verdwijnen. Je wordt je bewust van wat je verdrongen hebt. 
* De tweede stap is Tranen. Tranen zijn nog meer onderdrukt dan lachen. Tranen kunnen je ogen reinigen en ook je hart. Ze maken je zacht en zorgen voor ontlading.
* De derde stap is Stilte. Osho spreekt hierbij over ’The Watcher on the Hills’. Word zo stil alsof je alleen bovenop een Himalaya-top bent, sensitief en stil.
* De vierde stap is Let-Go.