De Rebel


Het Zout van deze Aarde

De Rebel schopt niet klakkeloos tegen misstanden aan. Want in feite is de rebel een vredig mens. ‘Vrede is zijn aroma’, zegt Osho, ‘zijn geur, de harmonie van zijn hart, zijn eenheid met het bestaan.
De RebelAlle conflicten van het verstand zijn slechts schimmen uit het verleden. Het verstand is niet langer gespleten of schizofreen.
Het verstand is een organische eenheid geworden.’ ‘Voor mij’ zegt Osho ‘heeft rebellie dezelfde waarde als religie. Mensen die geen rebellie en dus ook geen authentieke religie kennen, zijn innerlijk verdeeld. Ze zijn voortdurend in gevecht met zichzelf en met de buitenwereld.’
De enige echte veranderingen zijn alleen van de rebel te verwachten.
Talloze revoluties zijn uitgeprobeerd. Socialisme, communisme, feminisme en vele andere revoluties, zij hebben de wereld niet verbeterd, niet mooier gemaakt.
Want ze hebben alle de mens niet veranderd. De mens bleef steeds hetzelfde.
De rebel verandert zichzelf door zijn bewustzijn te veranderen.
En als er meer rebellen zijn, zal langzamerhand de samenleving ook veranderen.

De rebel is niet zo gemakkelijk meer te verkrijgen, nog wel tweedehands via de Boekhandel. De Engelse vertaling is waarschijnlijk wel beschikbaar.

Review van de Rebel

De Rebel is een stevig gebonden boek met een cover die voorzien is van warme herfstkleuren en tegelijk ook van frisse lentekleuren, of moet ik misschien zeggen: van exotische kleuren? Maar het geschrift De Rebel krijgt vooral haar kracht door de pittige foto van Osho voor op de cover.

Er is, volgens mij, beslist geen beter voorbeeld van de ware Rebel dan Osho zelf.
Dat heb ik ervaren toen ik een tijd lang in zijn onmiddellijke nabijheid leefde, een goddelijke en niet te De Rebelbeschrijven ervaring, en dat ervaar ik nu nog door de videolezingen en de boeken die aan dit ongekende samenzijn met de Meester appelleren.
Ik heb persconferenties meegemaakt, waarin Osho journalisten terechtwees en bewust probeerde te maken en hen dus eigenlijk kritiseerde zonder ze echt te kritiseren.
Er stond in deze communicatie geen negatieve sfeer, er werd niet op een ruzietoon gesproken.

Ik had en heb daar zoveel respect voor en ik probeer dit zelf dan ook nog steeds in het leven van alledag, o.a. op school, te realiseren.
Want ik ervaar dat dit de enige manier is om gezamenlijk tot veranderingen te komen.
Als ik duidelijk tegen leerlingen zeg wat ik belangrijk vind en hoe ik het graag wil hebben in de les, waarbij ik dus ook duidelijk te kennen geef dat ik, zoals zij het doen, niet waardeer, zonder hen af te kraken en de grond in te boren, merk ik dat er langzamerhand respect groeit.
En wanneer er dan toch eens iets vervelends voorvalt, weet ik zeker dat deze en gene me op zal zoeken om het uit te praten. Want ik heb genoeg opening gegeven en ik heb laten merken dat er met mij altijd te praten valt, als dat met oprechte bedoelingen gebeurt.

“De rebel is een onafhankelijk individu, hij geeft altijd een authentieke response.” Daar moest ik aan denken toen ik in de videoclub van Wajid met anderen samen genoot van een lezing van Osho uit de serie “From Unconsciousness to Consciousness” Osho vertelde over de aboriginal stam van Bastar die hij bezocht in Centraal India. Deze mensen leefden zo afgelegen; ze waren niet eens per auto te bereiken. Je moest gewoon mijlenver door de rimboe trekken om bij hen aan te komen.

Door het isolement waarin deze stam verkeerde, waren ze een gemakkelijke prooi voor zendelingen. Deze landden daar dan met hun helikopter en het zendingswerk kon beginnen.
Ze bekeerden de mensen van Bastar niet door woorden, want deze mensen waren ongeletterd. Nee, ze gebruikten beeldende voorstellingen.
Dus, ze namen een grote bak met water en daar lieten ze twee beelden in zakken, een metalen van Krishna en een houten van Jezus. En natuurlijk zonk het beeld van Krishna. “Ja”, zeiden de zendelingen “Nu zien jullie het zelf: Jezus redt echt, want hij blijft drijven.
Hij kon zelfs op het water lopen. Krishna zinkt, dus: wat kun je voor hulp van hem verwachten? Je moet Jezus hebben, dus: je kunt niet anders dan christen worden.”

Op een afstandje had Osho dit aangezien.
En hij stapte naar voren en vroeg vervolgens aan de aboriginals: “Dit lijkt wel een watertest, maar hebben jullie wel eens eerder van een watertest gehoord?” Nee, dat hadden ze niet. “Maar hebben jullie dan wel van een vuurtest gehoord?”
En, o ja, daar hadden ze wel degelijk eerder van gehoord.
Dus, Osho gooide om de vuurtest te doen beide beelden in een brandend vuur. En toen was Krishna degene die gespaard bleef en het beeld van Jezus ging in vlammen op.

Dit was dus een authentiek optreden van een rebel die de waarheid aan het licht brengt, wat Osho in Bastar liet zien.

Osho zegt verder: “Mijn rebel is Zorba de Buddha.
Hij/ zij leeft van binnen uit, zoals men op basis van meditatie voelt dat het goed is.
Daarnaast zorgt de rebel evengoed voor zijn uiterlijke kant.

Binnenkant en buitenkant van de rebel zijn even belangrijk.
En door deze Zorba de Buddha te leven, geeft hij blijk van zijn rebelse spirit.”

Naast het uiterlijk van dit boek de Rebel heeft ook de binnenkant een grondige verandering ondergaan. En deze binnenkant bestaat nu uit zes compacte hoofdstukken, waarbij uit de titels van deze hoofdstukken telkens de onafhankelijkheid van het individu en het rebelse, waarover het boek gaat, blijkt.En binnen grijze kadertjes staan kernachtige uitspreken uit de tekst die je speciaal tot je door kunt laten dringen en waarover je kunt mediteren.

Bijvoorbeeld tref ik deze uitspraak aan. “De rebelse mens is klaar voor elke revolutie op ieder gebied van het leven. Onrecht verdwijnt en de vraag van rechtspraak komt dan niet meer aan de orde.”Wat wil dit zeggen? De rebel gaat er niet toe over om misdaad af te straffen, maar zoekt naar de oorzaken waarom de misdaad gepleegd wordt. En de uiteindelijke oplossing van dit probleem zal komen als mensen gewaardeerd worden om wie ze echt zijn. Dan zullen mensen zeker minder misdaden gaan plegen.

De rebel schopt niet klakkeloos tegen misstanden aan. Want in feite is de rebel een vredig mens. “Vrede is zijn aroma”, zegt Osho, “zijn geur, de harmonie van zijn hart, zijn eenheid met het bestaan. Alle conflicten van het verstand zijn slechts schimmen uit het verleden. Het verstand is niet langer gespleten of schizofreen. Het verstand is een organische eenheid geworden.” “Voor mij” zegt Osho “heeft rebellie dezelfde waarde als religie. Mensen die geen rebellie en dus ook geen authentieke religie kennen, zijn innerlijk verdeeld. Ze zijn voortdurend in gevecht met zichzelf en met de buitenwereld.” Deze mensen maken, populair gezegd, een zootje van hun leven, zoals in de volgende situatie wordt geschetst.

“Mag mijn man tijdens de bevalling bij me blijven?” vroeg Mary aan de arts van de kraamafdeling. “O ja” antwoordde de arts, “ik ben van mening, dat de vader van het kind bij de bevalling hoort te zijn” “Nou, ik denk dat dat niet zo’n goed idee is” zei Mary “Want die kan niet zo goed met mijn man opschieten.”
“De bestaande godsdiensten, die dus niet rebels zijn” zegt Osho “zorgen, dat je geen vertrouwen hebt in jezelf. Ze maken je een vijand van jezelf.”

Het hoogste goed van de rebel is zijn vrijheid.
Osho zegt dit als volgt: “De rebel volgt geen gebaande wegen.
Hij volgt in feite helemaal geen weg. Al lopende baant hij zijn eigen weg. De rebel is bijna als een vogel in de lucht: want welke weg volgt een vogel nu?
Er zijn geen snelwegen in de lucht en er zijn geen voetsporen van oude vogels of van mensen als Gautama Boeddha te vinden. Geen vogel laat zijn voetsporen na in de lucht.”Dit boek de Rebel heeft als ondertitel: het zout van deze aarde. Waarom is de rebel het zout van deze aarde, de essentie van deze aarde?

Welnu, de enige echte veranderingen zijn alleen van de rebel te verwachten.
Talloze revoluties zijn uitgeprobeerd. Socialisme, communisme, feminisme en vele andere revoluties, zij hebben de wereld niet verbeterd, niet mooier gemaakt.
Want ze hebben alle de mens niet veranderd. De mens bleef steeds hetzelfde.
De rebel verandert zichzelf door zijn bewustzijn te veranderen.
En als er meer rebellen zijn, zal langzamerhand de samenleving ook veranderen.
Vele revoluties zijn beproefd, maar de methode van de rebel nog niet. En daar is het nu hoog tijd voor. Proef zelf de REBEL…