Engelse Osho Boeken 3


In Alfabetische VolgordeOsho-Handtekening17

korte informatie met ‘lees meer’ mogelijkheid

Come Follow to You I en II

Engelse Osho Boeken Engelse Osho BoekenWe kunnen onszelf door Osho’s presentatie van de waarheid die door Jezus kwam, blijven vernieuwen. ‘De echte Jezus is totaal verloren gegaan in de dorheid van de christelijke theologie. Zijn boodschap was om je te verheugen, want alleen dan kun je je
in dankbaarheid tot God richten. Het leven moet genot zijn en geen gebod’. lees meer

Coming Home to Yourself

Coming Home to YourselfEen prachtig geïllustreerde verzameling mindfulness-oefeningen – om te aarden, te ontspannen en innerlijke rust te vinden – van de mysticus Osho.
Het nodigt de lezer uit om op elk moment in de meditaties te duiken of het boek achter elkaar door te lezen voor het echte thuiskomen. lees meer

Communisme & Zen Wind, Zen Fire

Engelse Osho BoekenDit boek bevat een serie zeer indringende inzichten over de zuivering van Zen. Alles wat vals is, wordt door het verzengende vuur van Zen verbrand. En wat overblijft, is de waarheid die totaal vrij maakt. Het heeft niets te maken met wat de georganiseerde religie brengt. In feite is alleen wat Zen brengt echt religieus. lees meer

Compassion, the ultimate Flowering of Love

Engelse Osho BoekenBoek plus Osho lezing op Dvd bijgesloten. Van passie weten we allemaal wat dat is. En niet zelden laten we ons hier helemaal door in beslag nemen. Maar het is ook duidelijk dat de betovering van passie haar grens kent. Osho wijst ons in dit boek de weg om passie te transformeren naar een veel rijkere manier van bestaan. lees meer

Compassion and Revolution

Engelse Osho BoekenDeze splinternieuwe uitgave trekt onmiddellijk de aandacht. Het betreft een nog niet eerder in het Engels verschenen boek. De lezingenserie is in Osho’s vroege jaren in het Hindi gegeven. Pas in 2014 was er de tijd om zijn woorden in het Engels te vertalen. Het krachtige motto van het boek is: “Life itself is moving toward the ultimate source and if we do not prevent it, then life takes us to the ultimate source on its own.” lees meer

Courage, the Joy of living Dangerously

Engelse Osho BoekenDe inhoud geeft bespiegelingen op een andere manier van leven, een geheel nieuwe manier van leven zelfs. Osho’s visie is in dit opzicht maar al te duidelijk.Een radicale breuk met het verleden is dus nodig om tot een echt nieuw leven te komen. Hier is Moed voor nodig, de Moed om risico’s te nemen in je leven. En het boek Courage is een geweldige leidraad hierbij. lees meer

Creativity, unleashing the forces within

Engelse Osho BoekenOsho vindt, dat je door creativiteit destructieneigingen transformeert. Daarnaast is het zo, zo zegt hij in ‘Creativity’ , dat als je eenmaal gezond bent, je creativiteit een steeds hogere vlucht neemt.
Osho heeft het erover, dat de mensheid op een kruispunt, een beslissend punt van ontwikkeling is gekomen. Tot nu toe was het meestal zo dat creativiteit slechts bedreven werd door een klein aantal mensen die een aparte plaats in de samenleving innamen. lees meer

Dancing in the Breeze

Engelse Osho Boeken 3Dit boek is deel 4 van de prachtig uitgegeven herdrukken van ‘The Discipline of Transcendence’. Osho heeft naar Boeddha verwezen als de eerste echt humanistische meester: hij is niet bezig met een God, met een andere wereld, met het paradijs of de hel. Boeddha is direct gericht op het verhogen van het bewustzijn van de mens in dit leven en het in zeer wetenschappelijke, exacte woorden, aangeven van de weg aan mensen om hun volledige potentieel te bereiken. lees meer

Dang dang Doko Dang

Engelse Osho Boeken 3Dang Dang Doko Dang, de klank van de drums. Wie wordt er niet door geraakt ? Het zou ’t meest oorspronkelijke geluid zijn, dat herinnert aan de tijd in de baarmoeder. “Dang Dang Doko Dang” geeft het geluid weer dat een Zen meester laat horen bij wijze van les aan zijn discipel, rechtstreeks gelinkt aan ’t Bestaan. lees meer

Danger: Truth at Work

Engelse Osho Boeken 3Een Dvd met Osho lecture is bijgesloten. Accepting the Unknowable. Het boek is een voortdurende happening van wakker schudden.”Mensen zijn altijd ongelukkig geweest” geeft Osho als reactie “misère is gewoon een tweede natuur geworden.” Hij geeft aan dat het zo’n algemeen gegeven is, dat zo dicht om ons heen is, dat we het niet meer zien. Om hier klaarheid over te krijgen, heb je de blik van een kind nodig en niet onze oude ogen waarin de ervaringen van duizenden jaren verzonken liggen. lees meer

Destiny, Freedom and the Soul

Engelse Osho BoekenWhat is the meaning of Life? inclusief Osho lezing op DVD: Life is a mystery to be lived. Dit boek maakt deel uit van de serie “Life Essentials” die de focus legt op een hogere kwaliteit van leven. In dit boek worden diepgaande kwesties besproken als: Is der sprake van het bestaan van een ‘ziel’? Wat is precies de plaats van een begrip als ‘karma’? Heeft mijn leven een bepaalde betekenis, een bedoeling of een bestemming? lees meer

Die O Yogi Die

Engelse Osho BoekenDe inhoud van het boek gaat over uitspraken van de Tantra Meester Gorakh. Osho heeft groot respect voor Gorakh. Osho zegt: “Veel Mystici hebben hun visie gebaseerd op de inzichten van Gorakh, zoals bijvoorbeeld Kabir. Gorakh is de ruwe diamant, de mystici na hem hebben zijn opvattingen gepolijst.” Een belangrijk aspect van Gorakhs visie is: sterf ten opzichte van je huidige staat van zijn, net als Gorakh dat deed! lees meer

The Dhammapada, The Way of the Buddha

Engelse Osho BoekenHet is een 12-delige serie die omvat wordt door een box. Hierdoor is het een waar sieraad in je boekenkast. De boekenserie The Dhammapada is een van Osho’s commentaren op de werken van Boeddha. Dhammapada betekent: de Weg naar de Uiteindelijke, de Ultieme waarheid. Wij zitten als onverlicht mens in verschillende rond draaiende cirkels, bijvoorbeeld the wheel of live and death. Dat draait alsmaar door, als we ons niet ontwikkelen, niet groeien, want dan sterven we in onbewuste staat en worden we steeds weer opnieuw geboren. lees meer

The Diamond Sword

de herontdekking van meditatie, de vergeten schat van India.

The Diamond SwordThe Diamond Sword is samengesteld uit antwoorden die Osho geeft aan individuele zoekers en aan persmensen. De lezingen werden gegeven tijdens Osho’s Worldtour, waarin hij na wereldwijde omzwervingen weer in Poona arriveerde. Verrast ben ik door het licht dat Osho in dit boek werpt op de ervaring van de dood. Hoe anders is die toch in het Oosten, vergeleken met die in het Westen! lees meer

The Diamond Sutra

Engelse Osho BoekenEen hedendaagse Boeddha spreekt over een van de meest krachtige Sutra’s van Gautama the Boeddha.”Het leven is Perfect” betoogt Osho. Hierover wil een vragensteller meer weten.
Het behelst: vooraf geen idee hebben over wat perfect is. Het gaat niet om een vergelijking. Het leven is perfect zoals het er is. lees meer

Dimensions Beyond the Known

Engelse Osho BoekenDe nieuwe uitgave van een echte Osho klassieker op esoterisch gebied is dit. Je kunt dit boek ervaren als een boeiende reis in de verschillende gebieden van ons leven. En daar horen onder andere bij: wat er met iemand na zijn dood gebeurt, wedergeboorte, de esoterische wortels van de religieuze ervaring en de dimensie tijd. Er staat een verslag in van de toepassing van Bardo in Tibet. lees meer

The Divine Melody

Engelse Osho Boeken 3Osho geeft commentaar op de dichter wever Kabir, een eenvoudig handwerksman en daarom juist zo puur. Het gaat hier om een van de mooiste songs van Kabir waarnaar ook de titel verwijst. In een speciale talk heeft Osho het over de zeven chakra’s, de zeven stadia waar ieder individu doorheen moet en bespreekt hij ons functioneren gezien het chakra dat aan de orde is. Osho beantwoordt vragen over homoseksualiteit, jezelf zijn, het verschil tussen ego en individualiteit en vertrouwen. lees meer

Dogen, The Zen Master

Engelse Osho Boeken 3Dit is de nieuwe herdruk van een deel van Osho’s serie over de Zen Masters. Een prachtige strakke uitvoering zien we die een eigentijdse looks biedt. Het boek bevat fraaie verhalen over het vaak eigenzinnige optreden van de Zen master Dogen. Hij was de maan toegewijd. De maan staat in Zen symbool voor ‘het meditatieve sterven’, het elk moment loslaten van het verleden. lees meer

On Earthen Lamps

Engelse Osho BoekenDit bijzondere boek betreft de oorspronkelijke uitgave van de 59 handgeschreven parabels en verhalen van Osho uit 1967. Er worden allemaal zeer menselijke onderwerpen besproken. De ‘earthen lamp’ staat voor het lichaam dat stoffelijk is. Maar bij ieder wezen brandt daarin de vlam van het bewustzijn dat eeuwig is. lees meer

Ecstasy the Forgotten Language

Engelse Osho BoekenKabir is een wever-dichter, van oorsprong een eenvoudig handwerksman. En dat hield hem dicht bij de pure ervaring en de extase die dit met zich meebrengt. Extase ontdek je pas als je diep ontspannen bent, geeft Osho aan. Maar dat zijn we niet, we zijn slechts in een bepaalde mate relaxt en voor de rest zijn we een ijsberg. Meestal slaan we door in de dingen die goed gaan en dan vindt er verstarring plaats. lees meer

Emotional Wellness

Engelse Osho BoekenOsho heeft het in dit boek over het tijdelijke karakter van emoties. Dat blijkt al uit het woord: ze zijn ‘in movement’, voortdurend in verandering. Hieruit blijkt dan ook, dat we emoties kunnen transformeren. We kunnen beladen emoties als angst, boosheid en jaloezie omzetten in creatieve energie. lees meer

Emotions, Freedom from Anger, Jealousy and Fear

In Engelse Osho Boekenhet boek “Emotions” staan 3 emoties centraal. Het zijn: boosheid, jaloezie en angst. Als we niet goed met eze emoties om weten te gaan, heeft dat een grote negatieve invloed op ons leven. Het bepaalt hoe we onszelf ervaren en ook hoe we in relatie tot anderen staan. Ook onze gezondheid leidt daaronder. lees meer

The Empty Boat

Encounters with Nothingness, Reflecties op de verhalen van Chuang Tzu

Engelse Osho boeken 3In deze uitermate toegankelijke introductie tot Tao en de spirituele oorsprong ervan spreekt Osho over de verhalen van de Chinese mysticus Chuang Tzu, terwijl hij de 3000 jaar oude Taoïstische boodschap van zelfrealisatie nieuw leven inblaast. Hij spreekt over de staat van egoloosheid als ’the empty boat’. Zo is de perfecte mens – zijn boot is leeg; er zit niemand in. Als je Chuang Tzu ontmoet, Lao Tzu of mij, is de boot er maar hij is leeg; er zit niemand in. lees meer

Enlightenment the Only Revolution

Engelse Osho BoekenHet boek handelt over de Gita van de mysticus Ashtavakra. En Osho zegt, dat er geen enkel geschrift te vergelijken is met deze Gita. Het is de zuivere waarheid die je hier kunt vinden. En het belangrijkste dat voor deze zuiverheid verantwoordelijk is, is het feit, dat noch de maatschappij, noch de politiek, noch enig andere maatschappelijke institutie invloed heeft gehad op de uitspraken van Ashtavakra. lees meer

Enlightenment is Your Nature

Enlightenment is Your NatureOsho neemt door zijn presentatie van de “Psychologie van de Boeddha’s” radicaal afstand van de Westerse therapeutische benaderingen die de problemen van de menselijke mind proberen op te lossen. In Osho’s visie zijn deze zogenaamde problemen symptomatisch voor een revolutie die er in het menselijk bewustzijn plaatsvindt, geboortepijn van hen die hun uiterste best doen om zich te ontworstelen aan de massa en individuen te worden die de verantwoordelijkheid voor hun leven nemen. lees meer