Nowhere to Go but In


Nowhere to Go but In

Unique Answers to real Questions

‘So much asking, so much answering, and in the end you will see that, far from getting less, your confusion has grown more; that your questions Nowhere to Go but Inhave increased rather than become less. Only then, perhaps, you may become aware that the answer to the questions is not in answers; the answer to the questions is in meditation.’
In this book of questions and answers, Osho guides people away from asking superficial, ‘religious’ and intellectual questions and helps them to open up by posing real questions. Osho’s answers to them are existential responses that take the questioner to a new level of consciousness, where they are inspired and supported to start living from their own understanding and experience.

Impression of Nowhere to Go but In

These days, where spirituality is on everyone’s mind, it is difficult to distinguish between borrowed words and jargon and sincere existential questions from people who are trying to understand themselves and their lives.
In this book you will see how Osho guides people away from asking superficial “religious” and intellectual questions to opening up and exposing themselves in real questions.

His answers are not academic, they do not fill us with secondhand knowledge, but provide existential responses that take us to a new level. From this place we can start living from our own understanding and experience.
“The answer lies in becoming free of our mind. Until the mind drops, the questioning will continue. You are in your minds, and so I ask you to go on asking. This is not going to solve anything for you directly, but an indirect solution can become available?.” Osho

“Love and meditation are two sides of the same coin” 

“Meditation and love are names of the same door seen from two different places. Seen from the outside, the door is called love. Seen from the inside it is called meditation. It is just like a door labeled ‘Entrance’ on one side and ‘Exit’ on the other; the same door serves both purposes. So if you arrive at the door from the outside, the label is love; if you arrive from the inside, the label is meditation.
“Meditation is becoming filled with love in your own aloneness, and love is the art of slipping into meditation with the other.” Osho

Nederlands

In het boek ‘Nowhere to Go but In’ worden we uitgenodigd onze authenticiteit te verkennen. We dienen onszelf te bevrijden van wat ons opgelegd is door de maatschappij en wat niet wezenlijk van ons is.
Nowhere to Go but InMaar dat betekent niet, dat we ons ergens in de jungle moeten terugtrekken, zodat de maatschappij dan geen enkel schadelijk effect meer kan hebben.
Het gaat erom dat we ons bewust worden van wat er via conditionering in ons gebracht is.
En daarvan kunnen we ons, terwijl we ons in die maatschappij zelf bevinden, stap voor stap van bevrijden.
Het helpt al heel erg als we in dit opzicht niet bij de schuldvraag blijven steken.
Het boek ‘Nowhere to Go but In’ is verkrijgbaar bij de Boekhandel of via Internet.

Review van ‘Nowhere to Go but In’

Kijk naar dit boek ‘Nowhere to Go but In’ en een “Oooooh…….” ontsnapt aan je lippen. Bij mij is dat tenminste wel zo.
De frisheid van Awareness komt op je af. Je ziet de geboorte van de innerlijke boeddha, die daar altijd al diep in je verborgen lag.
Als je jezelf afpelt en ontdoet van oude conditioneringen, kom je telkens een laag tegen die meer authentiek en dus frisser is.
Osho wijst er ons in dit boek op, dat het nodig is om in jezelf te gaan, wil je de ware vrijheid ervaren.
We dienen onszelf te bevrijden van wat ons opgelegd is door de maatschappij en wat niet wezenlijk van ons is.
Maar dat betekent niet, dat we ons ergens in de jungle moeten terugtrekken, zodat de maatschappij dan geen enkel schadelijk effect meer kan hebben.
Het gaat erom dat we ons bewust worden van wat er via conditionering in ons gebracht is.
En daarvan kunnen we ons, terwijl we ons in die maatschappij zelf bevinden, stap voor stap van bevrijden.
Het helpt al heel erg als we in dit opzicht niet bij de schuldvraag blijven steken.
Misschien is het de schuld van de maatschappij, maar het is nu eenmaal zo. En we doen er het beste aan de volle verantwoordelijkheid voor de huidige situatie te nemen en dan proberen van binnenuit te veranderen.

We are the World

Als je jezelf verandert, verandert de wereld om je heen mee. Oftewel, je kunt zeggen: we are the World.
Toen de wetenschapper Skinner met zijn bevindingen naar buiten kwam, leek het alsof mensen volkomen maakbaar maken. Je zou, gewoon door Nowhere to Go but Inprikkels van buitenaf, van iemand een God kunnen maken.
Osho noemt het een van de donkere periodes in de geschiedenis van ontdekkingen omtrent de menselijke ontwikkeling.
Het bestaan van bewustzijn werd volkomen overschaduwd door de mogelijkheden die conditionering leek te hebben.
Inmiddels is het vele jaren en vooral vele inzichten later. En wij mogen ons gelukkig prijzen, dat er voor ons een Meester beschikbaar is die ons keer op keer wakker schudt.
We zijn geneigd om dingen te willen leren, als we vastlopen in ons leven.
Maar de waarde van kennis blijkt betrekkelijk te zijn en van korte duur.
En het gaat niet om kennis, het gaat om ontwaken.
En dat is vele malen moeilijker, diepgaander en in feite totaal anders.
Het is ook een zeer subtiel proces.
Door mystici wordt meditatie wel vergeleken met de rand van een scheermes.
Het is balanceren op het scherpst van de snede.
Op het ene moment ben je bewust, maar het volgende kun je in de afgrond van onbewustheid stappen.
Osho heeft het in dit boek over verschillende manieren van bevrijding.
En hij doet dit aan de hand van het leven van Boeddha.
Eerst was er sprake van Nirvana, van bevrijd te zijn van de maatschappij.
In plaats van in de greep van conditioneringen te verkeren ontstond er het getuige zijn.
Er is dan nog geen sprake van de bevrijding van het lichaam.
Alles wat de natuur je heeft gegeven, wordt in de staat van Nirvana gereinigd en gezuiverd.
Maar deze dingen zullen alleen echt verdwijnen als het lichaam zelf ophoudt.
Boeddha verkeerde vanaf zijn 40e in de staat van Nirvana en was getuige.
Daarna leefde hij nog 40 jaar verder en volgde het ritme van zijn lichaam. Hij ervoer wat honger en dorst was, had slaap nodig en maakte gezondheid en ziekte mee.
Daarna was er de bevrijding van zijn lichaam en dit betekende de staat van Mahanirvana, dat wil zeggen: de grote Nirvana.
Als zowel de maatschappij als het lichaam verdwenen zijn, blijft er louter ziel over, de absolute realiteit.Door sannyas te nemen begin je met je te bevrijden van het maatschappelijke.
En hoe kan dat anders dan door meditatie?
Meditatie zorgt voor bewustwording en dan kan het afpellen van de lagen beginnen.Meditatie is geen bezigheid zoals al onze andere bezigheden. Ja, dat is het alleen maar in het begin.
Maar daarna gaat het zich als een olievlek over je leven verspreiden.
Osho zegt dat zo mooi: “Meditatie is niet slechts een schakel in de keten van je activiteiten. Het is de draad waaraan alle bloemen van de guirlande zijn geregen.
Er ontstaat pas een echte guirlande als de draad door elke bloem loopt, dus als elk onderdeel van je leven wordt gekenmerkt door meditatie.” Naar aanleiding van vragen van sannyasins worden er heel veel onderwerpen in dit boek behandeld, zoals: First: the Thirst, the Ecology of the Inner, Mysticism: Conscious Anarchy.