First in the Morning Last in the Evening


By ‘First in the Morning’ and ‘Last in The Evening’ going Round the Clock in Consciousness. While many of us might start our day with emails and news, we can easily agree that this is not the most inspirational start of a day. And then falling asleep in front of a TV or a computer screen, as so many do these days, is known to disturb sleep patterns and dreams. Whatever we do at the end of the day somehow carries through our night and sleep.

Man is a Seed of Great Potential

“Man is not meant to crawl and creep on the earth. He has the capacity to fly to the Ultimate.” Osho, First in the Morning

Flying into the Ultimate

Around the Clock in Consciousness

De boeken bevatten elk 365 fragmenten van Osho’s talks om de dag bewust te beginnen c.q. af te sluiten. 
‘First in the Morning Last in the Evening’ zijn nieuwe uitgaven van intieme een-op-een gesprekken met Osho. Het zijn meditatieve overwegingen in een hectische wereld. Rond de klok met Osho’s opstekers voor overdag First in the morning Last in the Eveningen rust brengers voor ’s avonds: FIRST in the Morning en LAST in the Evening.

Rond de Klok Bewust Zijn

Je begint je dag op meditatieve wijze en sluit hem ook zo bewust af.
Velen van ons hebben toch de neiging om als eerste ’s morgens laptop, iPad of  smartphone te pakken en het nieuws te lezen of met Facebook of e mail in de weer te gaan.
Heel inspirerend is dat vaak niet. Ook komt het steeds vaker voor dat mensen voor hun tv scherm of pc in slaap vallen. Het gevolg is dat hun slaappatroon in de war raakt en ook het droom gebeuren. Wat we aan ’t eind van de dag doen, nemen we op de een of andere manier mee de slaap in.
Osho’s Meditatieve overwegingen in een hectische wereld blijven belangrijk.
Alle gepresenteerde Osho fragmenten zijn een feestje op zich. De dag opgewekt beginnen en blij eindigen. Het komt jezelf en je omgeving ten goede. Blije mensen voeden de wereld.

First in the Morning en Last in the Evening zijn beide verkrijgbaar bij de Nederlandse Boekhandel.

VOORPROEFJE

* “De mens is niet bedoeld om over de aarde te sluipen en te kruipen. Hij heeft de capaciteit om het Oneindige in te vliegen.” Osho, First in the Morning

* “De mens staat altijd op het kruispunt: elke stap en er is sprake van keuze, elke stap en je kunt fout of goed gaan. Kies altijd voor opgewektheid, wanneer je met droefheid en opgewektheid geconfronteerd wordt. Kies voor speelsheid wanneer je met ernst en speelsheid geconfronteerd wordt. En onthoud: we worden dat wat we maar kiezen. Het is gewoon een kwestie van keuzes maken.”
 
*”Het moet een vogel in zijn vlucht zijn, in de lucht – je kunt hem niet in een kooi stoppen. Zelfs als je een gouden kooi maakt, zul je de vogel doden. De vogel in de kooi en de vogel in de open lucht zijn niet hetzelfde; het zijn twee verschillende fenomenen. Ze lijken op elkaar, maar de vogel in zijn vlucht, in de wind, in de wolken, is vrij en vanwege zijn vrijheid is hij gelukzalig.”

Impressie van ‘First in the Morning Last in the Evening’

While many of us might start our day with emails and news, we can easily agree that this is not the most inspirational start of a day. And then falling asleep in front of a TV or a computer screen, as so many do these days, is known to disturb sleep patterns and dreams. Whatever we do at the end of the day somehow carries through our night and sleep.

First in the Morning gives a different option to start our day; it gives our mind a taste of meditation that can carry us through the day. Here readers find short text pieces for daily meditations and inspiration. Simply start each day by reading a suggested passage for that morning.

Last in the Evening offers a different option to end our day in a more meditative way, giving us a taste and First in the Morning Last in the Eveningspace of meditation which can carry through the night. An opportunity to sit with ourselves, available to our own subjectivity at the end of our day. Simply read a suggested passage for that evening.

The extracts in both books are selected from intimate one-on-one talks with Osho. They are invaluable for those already familiar with meditation, as well as the newcomer to the world of the inner.

EXAMPLES:

* “Man is not meant to crawl and creep on the earth. He has the capacity to fly to the Ultimate.” Osho, First in the Morning

* “Man is always at the crossroads: each step and there is a choice, each step and you can go wrong or right. When sadness and cheerfulness confront you, always choose cheerfulness. When seriousness and playfulness confront you, always choose playfulness. And remember: we become whatsoever we choose. It is simply a question of choice.”

* “It has to be a bird on the wing, in the sky – you cannot encage it. Even if you make a golden cage, you will kill the bird. The bird in the cage and the bird in the open sky are not the same; they are two different phenomena. They look alike, but the bird on the wing, in the winds, in the clouds, has freedom and because of freedom it has bliss.”