Dang Dang Doko Dang


The Sound of the Empty Drum

Dang Dang Doko DangDang Dang Doko Dang ….de klank van de drums
Wie wordt er niet geraakt door de klank van de drums? Het zou ’t meest oorspronkelijke geluid zijn, dat herinnert aan de tijd in de baarmoeder. “Dang Dang Doko Dang” geeft het geluid weer dat een Zen meester laat horen bij wijze van les aan zijn discipel, rechtstreeks gelinkt aan ’t Bestaan. Bekende en minder bekende Zen verhalen worden in dit boek met poëzie en humor van commentaar voorzien.

Het boek Dang Dang Doko Dang is verkrijgbaar via de Boekhandel.
Osho About Zen

Osho sees Zen not as a historical spiritual tradition, but as the future of a humanity that has matured to the point that people no longer need religions controlled by “priesthoods” and based on fearful superstitions that cripple people’s innate intelligence and divide them from one another. This book offers a deeper understanding of the underlying differences between Eastern and Western approaches to religion and the nature of consciousness. It’s a beautiful introduction to a world where each individual has the capacity for an instant and profound understanding of existence, and a rebirth of the trust in life that each of us are born with. Dang Dang Doko Dang represents the sound of the drum beaten by a Zen master in an existential lesson for a disciple. As well as symbolizing the poetic quality of Zen, the title represents the special flavor of this collection of Osho’s commentaries on well-known Zen stories. This volume is part of the OSHO Classics series and also includes Osho’s responses to questions about the meditation technique of Zazen.

Fragment uit Dang Dang Doko Dang

Vraag: Als de andere oever precies deze oever is, wat is dan de noodzaak van Verlichting?
Osho’s Antwoord: “Deze vragen met ‘wanneer’ en ‘als’ zijn heel slim. Je leidt niemand anders om de tuin dan jezelf. Luister opnieuw naar de vraag. Dit is juist waar Verlichting over gaat. Als je te weten bent gekomen dat dit moment Alles is en de plek waar je je bevindt het Geheel is en dat deze wereld de andere wereld is, heb je ‘het bereikt’, ben je bevrijd. Want als er geen andere wereld is, kan er geen verlangen meer zijn. Als dit moment alles is, gaan alle verlangens stoppen.” Osho 
“These questions with ‘when’ and ‘if’ are very cunning questions. And you are not deceiving anybody else, you are deceiving yourself. Listen to the question again. 
If you have come to know that the other bank is this very bank then you have already become enlightened, there is no need. This is what enlightenment is all about. If you have come to know that this moment is all and the place that you are in is the whole, and that this world is the other world — you have attained, you are liberated. Because if there is no other world there can be no desire. If this moment is all, all desire ceases.” Osho

Impressie van Dang Dang Doko Dang

“Het zaad kan niet weten wat er gaat gebeuren, het zaad heeft nooit de bloem gezien. En het zaad kan niet eens geloven dat het de mogelijkheid heeft een prachtige bloem te worden. De reis is lang en het is altijd veiliger niet aan die reis te beginnen, want het pad is onbekend, er zijn geen garanties. Er kunnen geen garanties zijn. De reis kent duizend-en-een gevaren, vele valkuilen – en het zaad is veilig, het zit verscholen in een harde kern. Maar het zaad doet zijn best, het spant zich in; het laat de harde schil los die voor zijn veiligheid zorgt, het komt in beweging. Meteen begint de strijd: het gevecht met de grond, met de stenen, met de rotsen. En het zaad was heel hard en het plantje is heel zacht, er dreigen vele gevaren.
Het zaad liep geen gevaar, het zaad had duizenden jaren kunnen overleven, maar het jonge plantje staat bloot aan allerlei gevaren. Toch gaat het plantje op weg naar het onbekende, naar de zon, naar de bron van het licht; het weet niet waarheen of waarom. Het te dragen kruis is zwaar, maar het zaad is bezeten van een droom en komt in beweging.
Het pad voor de mens is hetzelfde. Het is moeilijk begaanbaar. Er is veel moed voor nodig.” 
Dang Dang Doko Dang represents the sound of the drum beaten by a Zen master in an existential lesson for a disciple. As well as symbolizing the poetic quality of Zen, the title represents the special flavor of this collection of Osho’s commentaries on well-known Zen stories. “Zen is a way of dissolving philosophical problems, not of solving them,” he explains. “It is a way of getting rid of philosophy, because philosophy is a sort of neurosis.” The volume also includes Osho’s answers to questions about the meditation technique of Zazen.