Het Boek van Wijsheid


Vertrouw de Wijsheid van je Hart

Het was een unicum, dat het Boek van Wijsheid nu in de Nederlandse taal beschikbaar is. Het werd heel vertrouwd om de tijdsloze boodschap van de wijze Atisha uit dit boek tot ons nemen. Atisha is op zoek naar de lotus in zich, zijn wezen, en krijgt daartoHet Boek van Wijsheide onderricht van drie verschillende Meesters. Zo wordt hij zelf onder andere de Meester van Compassie. En hij reikt ons een techniek aan om met onze compassie de wereld te verrijken.

“Adem in en neem daarbij alle ellende van de wereld in je op. Laat haar vervolgens in je hart transformeren. En adem daarna vreugde, positief zijn en geluk uit.”
Dat is nog eens wat anders dan je gaan zitten ergeren en verbijten en te denken: ‘Hier hoor ik niet bij’, als je op de narigheid en gerotzooi overal op de wereld stuit. Het zal niet eenvoudig zijn om de Nederlandse uitgave te vinden, eventueel tweedehands bij de Boekhandel. En in het Engels is het boek zeker verkrijgbaar.

Review van het Boek van Wijsheid

HET BOEK VAN WIJSHEID
Vertrouw de Wijsheid van je Hart

Het hart lijkt wispelturig te zijn.
Nu eens voelt het zich tot die persoon aangetrokken, dan weer tot een ander .
En de oorspronkelijke persoon lijkt weggevaagd of is zelfs het voorwerp van minachting en haat geworden.
Dat is het oppervlakkige hart, in het alledaagse gebruik.Het is zeer vatbaar voor voorkeur en afkeer. Het danst vrolijk met reclameboodschappen mee die ons allerlei dingen aanpraten waar we niet echt behoefte aan hebben.
En juist in een tijd van crisis is het zo goed om ons daar eens op te bezinnen.De boodschap is: gas terugnemen in onze levenstijl, niet boven onze stand leven.Dan is het moment daar om onze aandacht te Boek van Wijsheidrichten op meer wezenlijke dingen. Wat geeft ons werkelijk voeding ?

Welke zaken zorgen ervoor dat we ons boven onszelf gaan verheffen?
Daarom is een standaardwerk als Het Boek van Wijsheid nu heel erg op haar plaats. In dit boek gaat het om de diepere wijsheid van het hart.Die bevindt zich altijd al in ons, maar er zitten lagen van stof overheen.

Het is een unicum, dat het Boek van Wijsheid nu in de Nederlandse taal beschikbaar is. Dat was tot nu toe, in ruim 30 jaar vertaalde Osho Boeken, niet het geval. Maar nu kunnen we, geheel vertrouwd en op ons gemak, de tijdsloze boodschap van de wijze Atisha uit dit boek tot ons nemen.

Atisha is op zoek naar de lotus in zich, zijn wezen, en krijgt daartoe onderricht van drie verschillende Meesters. Zo wordt hij zelf onder andere de Meester van Compassie.

En hij reikt ons een techniek aan om met onze compassie de wereld te verrijken. “Adem in en neem daarbij alle ellende van de wereld in je op. Laat haar vervolgens in je hart transformeren. En adem daarna vreugde, positief zijn en geluk uit.” Dat is nog eens wat anders dan je gaan zitten ergeren en verbijten en te denken: “hier hoor ik niet bij”, als je op de narigheid en gerotzooi overal op de wereld stuit.

Het is de benadering van iemand die meditatie kent in zijn leven. Niet dat je dan maar alles wat er om je heen gebeurt over zijn kant moet laten gaan.Nee, want zo mogelijk kunt je mensen bewust maken van waar ze mee bezig zijn als ze onheil aanrichten.

Maar soms zijn het zulke diepgewortelde patronen, dat confrontatie niet werkt of niet mogelijk is.Om dan onszelf te zuiveren en de wereld iets goeds te geven,kunnen we de techniek van Atisha toepassen.Zorg dat de haat en de grofheid, via jou, getransformeerd in de wereld terugkeert, zoals je op de afbeelding ziet.

Dan behoud je de energie en geef je de mensheid een geschenk.
De wijsheid van het hart waar dit boek over gaat geeft ons in compassie te hebben.
Mensen weten vaak niet waar ze mee bezig zijn.
Ze zijn blind, net zoals wij dat voor een groot deel (nog)zijn.

Probeer wat je wel ziet vanuit je hart te begrijpen en er iets constructiefs mee te doen.

Het is een pittig boek, dit Boek van Wijsheid.
Osho deelt af en toe een tik uit als er een vraag komt van zoekers die tot mystificatie leidt. Zelf zegt hij daarover: “Je kunt je van iets bevrijden als je het je bewust bent. Daarom moet ik soms zelfs hard tegen je zijn, want waarheden uit het verleden los te moeten rukken is geen sinecure.”

Onze diepste waarheid vinden is de grondslag van ons geluk. En om dit te bereiken, moet je in deze tijd ook regelmatig je tanden laten zien.

Boek van WijsheidNaar je eigen licht leven is niet iets wat door de wereld waarin wij leven gestimuleerd wordt. Eerder worden we aangezet om de mentaliteit van kuddedier te handhaven. Niet voor niets geeft Osho aan: “Sannyas is voor leeuwen.” We krijgen er de voeding door om totaal en in alle intensiteit te leven. Je bent geraakt op zo’n manier dat je er alles voor over hebt.

Sannyasin ben je altijd en overal, waar je je ook bevindt. Als een leeuw durf je ervoor te staan en te gaan. Een van de voedingsbronnen is dit boek: Het Boek van Wijsheid. Het laat nieuwe levenssappen in ons stromen. We worden aan de hand genomen om Atisha’s boeiende ontwikkeling te begrijpen. Was hij klaar bij de ene Meester, dan stuurde die hem naar de andere.

Bij die ander kon hij zich een heel ander wezenlijk aspect eigen maken. Zo’n aanpak staat in schril contrast met de elkaar beconcurrerende trainingsinstituten die wij kennen. “Bij ons komt u de echte dingen op het spoor, dus bij ons moet u zijn.”

En het concurrerende instituut wordt zoveel mogelijk bekritiseerd. In het boek worden ons de Zeven Punten van Atisha’s Mindtraining ontvouwd. Het zijn geen starre leerstellingen, maar vingers die naar de maan wijzen. Laat je er niet door klem zetten.

Neem ze in je op en gebruik ze. Maar vergeet ze daarna weer. Wat bij jouw leven en groei past, blijft behouden. Verder worden er veel vragen van zoekers beantwoord waardoor hun en, tegelijkertijd, ons bewustzijn wordt aangescherpt.

Zo worden er verschillende interessante dingen over het nemen van sannyas uiteengezet. En het Boek van Wijsheid is doorspekt met illustrerende verhalen en met humor.

Atisha zou van zijn grappen gesmuld hebben, zo vermoedt Osho.Kleine Hymie en Betty lopen samen op straat. Alles is veilig, ze lopen los naast elkaar. Maar er komt een moment, dat ze de straat over moeten steken. En Hymie herinnert zich wat zijn moeder hem geleerd heeft over dit soort situaties.

Hij biedt Betty daarom galant aan: “Laat mij je hand vasthouden.”
“Okay” antwoordt kleine Betty. “Maar je moet wel weten, dat je nu met vuur speelt.”