From Sex to Superconsciousness


A Book as Infamous as it is Famous

Osho: “…And the route is simple: sex just has to be part of your religious life, it has to be something sacred. ” 

Impression of From Sex to Superconsciousness

Sex matters to us all. The Osho approach to sex begins with an understanding of how important love is in our lives, while at the same time acknowledges that the journey into love cannot exclude our innate biological energies. With this perspective, it becomes clear that the tendency for religions, and for society in general, to associate sex with sin and morality has been a great misfortune.

Sex Matters begins by deconstructing the layers of sexual repression that the condemnation of sex has inflicted on humans. Throughout the book—in response to questions about everything from jealousy to premature ejaculation, the role of intimacy and the differences between men and women—Osho proposes a vision that embraces sex as a fundamental gift from nature. We learn how orgasm offers a glimpse of timelessness, thoughtlessness, and pure awareness—biology’s way of pointing toward the consciousness that helps us to understand ourselves.

Finally, we are presented with a clear choice: a repressed sexuality that leads to pornography, perversion, and a stunted humanity or a playful, respectful, and relaxed innocence that supports us in becoming fulfilled and whole, as nature intended.

Dit boek’From Sex to Superconsciousness’ is een van de klassieken van Osho.
Het heeft echter door de jaren heen zowel van binnen als van buiten een grondige metamorfose ondergaan. From Sex to SuperconsciousnessMen is namelijk teruggegaan naar de oorspronkelijke lezingen van Osho, gehouden in 1968, om de tekst zo zuiver mogelijk te kunnen weergeven.
En ik heb Osho meermalen horen zeggen, dat dit zijn meest gelezen boek is, maar dat het vaak wordt misverstaan. De mensen denken, dat het over seks gaat, maar het gaat over superconsciousness, dus over groei in het bewustzijn.
‘Het eerste Principe dat ik jullie mee wil geven is, dat als je het verschijnsel liefde, echt wilt begrijpen, daarvoor de eerste sleutel is, dat je het heilige, het gewijde en het goddelijke van seks accepteert, en wel dat je het aanvaardt met je hele hart. ‘From Sex to Superconsciousness’

Het boek ‘From Sex to Superconsciousness’ is verkrijgbaar bij de Boekhandel.

Review van’From Sex to Superconsciousness’

Bij St. Martin’s Press het Oshoboek “Sex Matters” verschenen, wat toch wel een echte doorbraak genoemd mag worden. Immers een gerenommeerde uitgeverij als St. Martin’s geeft nu juist van de seksgoeroe een serieus boek uit over Seks.

In dit Sex Matters zijn fragmenten opgenomen uit het al veel langer bestaande “From Sex to 'From Sex to Superconsciousness'Superconsciousness.”

En het boek “From Sex to Superconsciousness” heeft indertijd zowel van binnen als van buiten een grondige metamorfose ondergaan. Men is namelijk teruggegaan naar de oorspronkelijke lezingen van Osho, gehouden in 1968, om de tekst zo zuiver mogelijk te kunnen weergeven.

En ik heb Osho meermalen horen zeggen, dat dit zijn meest gelezen boek is, maar dat het vaak wordt misverstaan. De mensen denken, dat het over seks gaat, maar het gaat over superconsciousness, dus over groei in het bewustzijn.

Het is dus altijd zinvol om dit vroege geschrift van Osho weer eens goed tot ons door te laten dringen. Want al heel snel kom ik de volgende pakkende zinsnede tegen:

“Het eerste Principe dat ik jullie mee wil geven is, dat als je het verschijnsel liefde, echt wilt begrijpen, daarvoor de eerste sleutel is, dat je het heilige, het gewijde en het goddelijke van seks accepteert, en wel dat je het aanvaardt met je hele hart. En dan zul je verrast zijn om te merken, dat hoe meer je seks accepteert, des te vrijer je er tegenover komt te staan.
Als je dit eerste principe realiseert, zal je seksenergie zich omzetten in liefdesenergie. Als je je seks als een soort van steenkool voorstelt, dan kan daar op een dag de diamant van liefde uit voortkomen.
Ook het uiterlijk van “From Sex To Superconsciousness” is veranderd. Naast de frisse aqua kleur van de cover, vinden we op de eerste en de laatste bladzijde schilderingen van Osho zelf.

Zo staat op de laatste bladzijde in goud weergegeven: “Liefde zit diep in mensen verborgen;
zij hoeft alleen maar vrij gemaakt te worden.”

Het gaat er niet om hoe je liefde tot stand brengt, maar hoe je haar ontdekt.

Ook dit fragment is opgenomen in de bredere versie die “Sex Matters” is en in beide wordt daarbij het verhaal over de beeldhouwer vermeld. Een beeldhouwer was bezig om een grote steen te bewerken. En een bezoeker die was komen kijken hoe een beeld nu eigenlijk gemaakt wordt, zag niet echt een beeld ontstaan.
Hij zag alleen dat er hier en daar met een beitel en een hamer in een steen werd gehakt. “Wat ben je aan het doen?” vroeg de bezoeker. “Ga je geen beeld maken? Ik ben hier gekomen om te zien hoe een beeld wordt vervaardigd, maar ik zie je alleen maar een steen afbikken.

'From Sex to Superconsciousness'De kunstenaar zei: “Het beeld zit al in de steen opgesloten. Het is niet nodig om het nog echt te maken. Op een of andere manier moet de overtollige massa steen er om heen weggehaald worden en dan zal het beeld te voorschijn komen. Het zal zich gaan manifesteren.”
Dus, het is fundamenteel onjuist om menselijke wezens te vragen liefde aan te kweken. Het gaat er om uit te vinden, waar het door komt dat de liefde zich niet openbaart. Van welke hindernis is er sprake, wat is de moeilijkheid?

In Sex Matters komt verder uitgebreid ter sprake, dat we door religie en beschaving steeds meer van seks afgehouden worden. Hoe beschaafder en/ of religieuzer iemand is, des te onnatuurlijker gaat hij met seks om. En het gevolg is, dat er in deze zogenaamde ontwikkelde mensen in feite minder liefde is dan ooit. Zo komt het dus, dat na vijf of zesduizend jaar er nog steeds geen mensheid is die vervuld is van liefde, dat er nog steeds geen sprake is van liefde tussen mensen die stroomt als een rivier.
En niemand heeft de moed om de vraag te stellen of er mogelijk iets helemaal mis is met die religie en beschaving. Want dat dat zo is, blijkt wel. De mensheid die er nu is, zit vol conflicten en haat. De religie en de cultuur zijn niet zodanig dat er liefde wordt vrij gemaakt.

In Sex Matters wordt de volgende vraag gesteld: “Ik heb seks zeker niet achter me gelaten. Waarom is het dan toch zo, dat ik als ik een seksuele ervaring heb, voel dat het op een of andere manier verkeerd is wat ik doe”

Het antwoord van Osho is: “Je ervaart seks als verkeerd, omdat je er nog steeds niet echt in bent opgegaan. Je laat je maar gedeeltelijk gaan.

En je hebt ondertussen alle schuldgevoelens bij je die priesters in je teweeg hebben gebracht. Je bent niet als een maagd de ervaring ingegaan.”
En hierbij volgt dan de volgende verrassende toelichting. Osho zegt: “Nu zul je wel verbaasd zijn over de manier waarop ik het woord maagd gebruik.

Ik bedoel met een maagd iemand die op een totaal onschuldige manier seks beleeft. Het heeft dus niets te maken met het fysiologische maagd zijn. Het is iets wat een hele diepe psychologische betekenis heeft en wat bijna spiritueel genoemd kan worden. Maagdelijkheid wil zeggen, dat iemand seks kan ervaren zonder opvattingen die anderen hem of haar opgelegd hebben.

En in die zin is het moeilijk om ergens een maagdelijk persoon te vinden. Want je hebt alle mogelijke opvattingen tegen seks mee gekregen – dat seks een zonde is, dat seks dierlijk is, dat seks niet heilig is en dat seks een hindernis vormt tussen jou en het goddelijke.”

Tijdens het vrijen word je nog gecontroleerd door wat priesters je over seks verteld hebben. Je hebt het allemaal in je mind opgeslagen. Ze hebben een geweten in je geschapen. En dit werkt net zoals je door elektrodes in iemands brein te plaatsen en door op daarmee verbonden knoppen te drukken iemands gedrag van buitenaf volkomen kunt beheersen. Dat dit mogelijk is, is met behulp van wetenschappelijke experimenten aangetoond.

De religie heeft weliswaar een minder geleerde methode, maar hij is even effectief gebleken. Vijfduizend jaar lang hebben priesters opvattingen in de mensheid geplanteerd en daardoor kun je je nu niet volledig aan seks overgeven. Want op het moment dat je zover bent, komen de priesters met hun vastgeroeste meningen in je op en word je van een totale seksbeleving af gehouden.
De priester laat niet toe, dat jij de schoonheid, de bevrijding en de vreugde van seks ervaart.
En in gedachten ben je daar dus alsmaar mee bezig. Want in je mind verlang je naar de ervaring. Het is een natuurlijk verlangen dat vervuld wil worden.
En omdat je er niet totaal in op gaat, raak je teleurgesteld. En door die teleurstelling, wil je steeds meer seks. Op die manier zul je er nooit aan voorbij komen. Er aan voorbij komen is alleen mogelijk als je een totale beleving hebt en in gaat zien hoe vluchtig die in feite is.

“Seks moet je leren”, zegt Osho.” Want seks is niet iets dierlijks, maar het is een kunst. Maar er is niemand om je die kunst te leren. Niemand mag jou de juiste weg naar seks wijzen. Maar iedereen mag je wel door giftige opvattingen tegen seks maken.”

Als je mediteert, kun je deze plezier bedervende opvattingen langzaam maar zeker uitroeien. En, je kunt ook anderen van jouw maagdelijke inzichten laten mee profiteren. Want als het zaadje bij jou is gezaaid, kan dat zodanig uitgroeien dat je ook anderen bereikt.
“One seeds makes the whole earth green” oftewel: Door een zaadje kan de hele aarde gaan bloeien.
Er was een jongen die op vierjarige leeftijd op een onbewoond eiland was terechtgekomen en die daar jaren lang alleen leefde, totdat op een dag toen hij eenentwintig werd, er een prachtige blonde jonge vrouw aanspoelde.
Ze ontmoetten elkaar en ze zei: “Wie ben jij?” En de jongen zei: “Ik ben een bewoner van dit eiland.” Waarop zij zei: “Wat doe je zo al de hele dag?” Hij zei: “Ik ben aan het jagen, ik vis en ik zit vaak boven op die rots en dan slinger ik steentjes de zee in” “Wel” zei zij “doe je ook aan seks?” Hij zei: “Seks? Wat is dat: seks?”. En dus begon zij hem daar, op die plek, meteen te laten zien wat seks is. Toen het afgelopen was, vroeg ze: ” Nou, wat vind je daar wel van?”
Hij zei: “Wel, het is echt hartstikke leuk, maar kijk eens wat je met mijn steentjesslinger hebt gedaan!”

Hierop concludeert Osho: “De mens moet alles geleerd worden. Want hij is niet geworteld in instincten en daarom is alles mogelijk. En als je niet de juiste aanwijzingen krijgt, zul je in het duister blijven tasten”

Oneindig veel meer dan dit wordt ons door Osho in “Sex Matters” geleerd. En ik kan het boek dan ook van harte aanbevelen; en natuurlijk ook het klassieke “From Sex to Superconsciousness.”
Want er is een gedeeltelijke overlap, maar niet totaal. Dus dit vroege Meesterwerkje kunt je natuurlijk ook niet missen, vooral nu het zo schitterend nieuw is uitgevoerd en de inhoud alleen maar Osho’s oorspronkelijke woorden bevat.