Keys to a New Life


Keys to New Life

Talks from 1975, released in 2016

“What are the keys for the radical transformation of the soul? The first key, the first thing, is that people are not acquainted with their inner soul. How can we change that which we are not acquainted with? How can we become acquainted with our inner soul? You will be amazed to know that it is a very simple key through which you can become acquainted with the inner soul, by which you can know, recognize and see yourself. That key is silence.

We don’t have time to know what is inside us

“We are constantly so occupied within ourselves; we are so constantly entangled and involved in doing so many things. Because of that entanglement and because of that activity, we don’t have time to know what is inside us.

“When someone’s house is on fire and someone goes and tells him, he runs from the market toward his house. If I meet him on the way and greet him, do you think he will be able to stop and say hello? Tomorrow if I say to him, “I met you on the road yesterday and said hello, but you didn’t see me and didn’t stop to talk,” he would say, “At that time my mind was so restless and occupied that I was just unable to see anything.”

WHEN THE MIND IS OCCUPIED…

“When the mind is occupied within, it loses the ability to see and it is unable to rise beyond it. It is so absorbed in its own entanglement that it cannot see anything beyond that entanglement. We all are so tied up and so busy that there is not a break of even a split second at the mind level, there is no silence and no rest at the level of mind. Then how can we see ourselves?

“To see oneself, one needs to have a relaxed mind, and mind only relaxes when it becomes silent, when it becomes quiet. But we never become quiet. Either we go on talking to someone the whole day or we go on talking within ourselves. At night, we talk in dreams. This talking continues on and on. Our hands and feet become tired and they rest at night, but it is only the body that sleeps; the mind goes on working. The body takes a rest, but the mind cannot relax and slowly, slowly it becomes so busy and entangled that it does not have any ability, any energy to see what lies beyond that entanglement.

THE FIRST KEY IS TRANSFORMATION

“Hence the first key toward self – transformation is silence – to turn one’s eyes toward silence, to take a few steps toward silence. And how will you take a few steps toward silence? If you can understand it, then it is very easy. There is nothing easier than this. In twenty – four hours of running around, you can find a few moments, a few seconds for it. You can find a small corner where you can let go of your mind in silence and peace in every way, where you can give it an opportunity and a chance to become silent.

“And I say to you that mind wants to become silent, the whole desire of the mind is to go into silence.” Osho

Na tientallen jaren in het Engels beschikbaar: Keys to a New Life

Dit boek is pas in 2016 in het Engels verschenen. Het was tot dan toe nog niet uit het Hindi vertaald en pas tientallen later voor Engels lezend publiek beschikbaar geworden.
Keys to a New Life De talks dateren uit 1975 maar ze zijn zo actueel als maar zijn kan: zoekers van nu hebben dezelfde vragen als degenen die toentertijd bij Osho kwamen.
Als motto voor dit boek heeft Osho: “Niemand kan tegen waarheid zijn, maar men kan tegen theorieën en doctrines zijn. Niemand kan tegen waarheid zijn, maar men kan tegen geschriften zijn. Ik spreek tegen jullie over die waarheid, over die vorm van religieus zijn die een eenheid is en die alleen maar eenheid kan zijn.”
Osho wijst erop in hoeveel leugens we leven waaraan mensen halsstarrig blijven vasthouden en dit geldt vooral voor de gevestigde orde. Het is niet dat wij in ons leven nieuwe leugens verzinnen, maar we nemen ze eenvoudig over van vorige generaties zonder ze op waarheid te onderzoeken.
Bij het poneren van zijn inzichten gebruikt Osho korte spirituele verhalen en grappige voorvallen waardoor deze nog beter binnenkomen.
Hij heeft het over de verhouding tussen ‘iets laten vallen’ en ‘iets nieuws vinden’. Daarin zitten vele subtiele nuances waarin mensen door de jaren heen regelmatig dubieuze beslissingen genomen hebben.
‘Droppen’ kun je niet nastreven, het behoort vanzelf plaats te vinden. In dit hoofdstuk staat het prachtige verhaal over de veena speler die op straffe van de dood wilde dat zijn toehoorders het hoofd absoluut stil hielden. Deze geschiedenis krijgt een hele speciale wending.
Verdere topics in dit boek zijn: ‘Seek en search with open eyes’, ‘Seeing the Goodness in Life’, ‘Keys to a New life’, ‘There is no lock on the door of Truth’.

Het boek zal verkrijgbaar worden via internet.

Keys to a New Life

Osho reikt in het boek Keys to a New Life een aantal sleutels aan om tot een Nieuw leven te komen.

Deze sleutels zijn de volgende:

*Bevrijd je van je teugels

*Laat vooroordelen van je afglijden

*Het bereiken van een egoloze individualiteit

*Laat liefde je pad naar binnen zijn

fullsizeoutput_9a1De sleutels worden door hem in het boek nader uitgewerkt met behulp van voorbeelden.

In deze talks gaat Osho direct naar de essentie van leven. Hij bespreekt de betekenis van waarheid waarbij hij stap-voor-stap sleutels geeft om je innerlijke en uiterlijke leven te transformeren. Meditatie is het middel, conditionering kan uitgewist worden. Osho is een meester uit de Oosterse traditie van verhalen vertellen en hij heeft een rijke voorraad aan parabels en verhalen, waarmee hij klassieke wijsheid laat leven voor een modern gehoor. Hij onthult een pad dat begint met de essentiële zelfontdekking van de innerlijke zoektocht.

“Wanneer iemand in zichzelf gaat, is hij de eigenaar van een schat die nooit verdwijnt. Hij wordt ondergedompeld in een ervaring van geluk die de dankbaarheid van het leven is, de zegen van het leven, hetKeys to New Life bereiken van het leven en de betekenis van het leven.” Osho

Over Osho

Osho valt in een categorie die geheel eigen is en daarin is hij zichzelf en zoals hij vaststelt: “Ik ben niemand. Ik behoor niet tot een natie, ik behoor niet tot een religie, ik behoor niet tot een politieke partij. Ik ben eenvoudig een individu op de manier waarop het bestaan mij gecreëerd heeft. Ik heb mezelf absoluut niet laten beïnvloeden door enige idiote ideologie – religieus, politiek, sociaal of financieel. En het wonder is dat omdat ik niet belast ben met al deze brillen voor mijn ogen, ik helder kan zien.”

Impression of Keys to a New Life

In these talks Osho goes directly to the essentials of living. He discusses the meaning of truth, giving step-by-step keys to transforming your inner and outer life. Meditation is the means, and if you see yourself as you really are, conditioning can be swept away. Osho is a master of the Eastern tradition of storytelling  and draws on a rich storehouse of parables and stories, bringing ancient wisdom alive for a modern audience. He uncovers a path that begins with the essential self-discovery of the inner search.

“Whenever someone goes within himself, he is the owner of a treasure that never vanishes. He drowned in an experience of bliss that is the gratitude of life, the blessedness of life, the attainment of life and the meaning of life.” Osho