Keys to a New Life


Na tientallen jaren in het Engels beschikbaar: Keys to a New Life

Dit boek is pas in 2016 in het Engels verschenen. Het was tot dan toe nog niet uit het Hindi vertaald en pas tientallen later voor Engels lezend publiek beschikbaar geworden.
Keys to a New Life De talks dateren uit 1975 maar ze zijn zo actueel als maar zijn kan: zoekers van nu hebben dezelfde vragen als degenen die toentertijd bij Osho kwamen.
Als motto voor dit boek heeft Osho: “Niemand kan tegen waarheid zijn, maar men kan tegen theorieën en doctrines zijn. Niemand kan tegen waarheid zijn, maar men kan tegen geschriften zijn. Ik spreek tegen jullie over die waarheid, over die vorm van religieus zijn die een eenheid is en die alleen maar eenheid kan zijn.”
Osho wijst erop in hoeveel leugens we leven waaraan mensen halsstarrig blijven vasthouden en dit geldt vooral voor de gevestigde orde. Het is niet dat wij in ons leven nieuwe leugens verzinnen, maar we nemen ze eenvoudig over van vorige generaties zonder ze op waarheid te onderzoeken.
Bij het poneren van zijn inzichten gebruikt Osho korte spirituele verhalen en grappige voorvallen waardoor deze nog beter binnenkomen.
Hij heeft het over de verhouding tussen ‘iets laten vallen’ en ‘iets nieuws vinden’. Daarin zitten vele subtiele nuances waarin mensen door de jaren heen regelmatig dubieuze beslissingen genomen hebben.
‘Droppen’ kun je niet nastreven, het behoort vanzelf plaats te vinden. In dit hoofdstuk staat het prachtige verhaal over de veena speler die op straffe van de dood wilde dat zijn toehoorders het hoofd absoluut stil hielden. Deze geschiedenis krijgt een hele speciale wending.
Verdere topics in dit boek zijn: ‘Seek en search with open eyes’, ‘Seeing the Goodness in Life’, ‘Keys to a New life’, ‘There is no lock on the door of Truth’.

Het boek zal verkrijgbaar worden via internet.

Keys to a New Life

Osho reikt in het boek Keys to a New Life een aantal sleutels aan om tot een Nieuw leven te komen.

Deze sleutels zijn de volgende:

*Bevrijd je van je teugels

*Laat vooroordelen van je afglijden

*Het bereiken van een egoloze individualiteit

*Laat liefde je pad naar binnen zijn

fullsizeoutput_9a1De sleutels worden door hem in het boek nader uitgewerkt met behulp van voorbeelden.

In deze talks gaat Osho direct naar de essentie van leven. Hij bespreekt de betekenis van waarheid waarbij hij stap-voor-stap sleutels geeft om je innerlijke en uiterlijke leven te transformeren. Meditatie is het middel, conditionering kan uitgewist worden. Osho is een meester uit de Oosterse traditie van verhalen vertellen en hij heeft een rijke voorraad aan parabels en verhalen, waarmee hij klassieke wijsheid laat leven voor een modern gehoor. Hij onthult een pad dat begint met de essentiële zelfontdekking van de innerlijke zoektocht.

“Wanneer iemand in zichzelf gaat, is hij de eigenaar van een schat die nooit verdwijnt. Hij wordt ondergedompeld in een ervaring van geluk die de dankbaarheid van het leven is, de zegen van het leven, hetKeys to New Life bereiken van het leven en de betekenis van het leven.” Osho

Over Osho

Osho valt in een categorie die geheel eigen is en daarin is hij zichzelf en zoals hij vaststelt: “Ik ben niemand. Ik behoor niet tot een natie, ik behoor niet tot een religie, ik behoor niet tot een politieke partij. Ik ben eenvoudig een individu op de manier waarop het bestaan mij gecreëerd heeft. Ik heb mezelf absoluut niet laten beïnvloeden door enige idiote ideologie – religieus, politiek, sociaal of financieel. En het wonder is dat omdat ik niet belast ben met al deze brillen voor mijn ogen, ik helder kan zien.”

Impression of Keys to a New Life

In these talks Osho goes directly to the essentials of living. He discusses the meaning of truth, giving step-by-step keys to transforming your inner and outer life. Meditation is the means, and if you see yourself as you really are, conditioning can be swept away. Osho is a master of the Eastern tradition of storytelling  and draws on a rich storehouse of parables and stories, bringing ancient wisdom alive for a modern audience. He uncovers a path that begins with the essential self-discovery of the inner search.

“Whenever someone goes within himself, he is the owner of a treasure that never vanishes. He drowned in an experience of bliss that is the gratitude of life, the blessedness of life, the attainment of life and the meaning of life.” Osho