Intelligence


The Creative Response to Now

Het boek ‘Intelligence’ maakt onderdeel uit van de serie ‘Insights for a new way of Living.
Osho gaat in dit boek in op het fundamentele verschil tussen intelligentie en intellect.
In opvoeding en onderwijs wordt teveel nadruk gelegd op het intellect en te weinig op de intelligentie.
IntelligenceDat brengt een ervaring van onbalans teweeg. Intellect is ontleend aan anderen, het is kunstmatig.
Intelligentie is van onszelf, zij heeft niets te maken met kennis, maar meer met meditatie.
Onze intelligentie stelt ons in staat om creatief om te gaan met de veranderingen in de wereld.

Het boek Intelligence is verkrijgbaar bij de Boekhandel.

Review van Intelligence

Intelligentie, het creatieve antwoord op wat zich nu aan je voordoet

Over intelligentie bestaan veel oude concepten; we houden er tamelijk vastgeroeste ideeën op na ten aanzien van deze kwaliteit..
Maar al te vaak worden hoge opleidingen en boekenwijsheid als intelligentie bestempeld.
Niets is minder waar, is je conclusie nadat je bij Osho’s inzichten te rade bent gegaan.
In de serie “Insights for a new way” of living is het deeltje intelligentie verschenen. In deze serie boeken wordt het inzicht van Osho weergegeven dat ons helpt onze oude opvattingen op te blazen en zodoende dichter bij onze ware natuur te komen.
We kunnen dan voortaan van daaruit leven en een fris begin van ons bestaan inluiden.
“Het gebeurde eens dat…
een vrouw probeerde om een blikje open te maken en het lukte haar niet om dit voor elkaar te krijgen. Daarom liep ze naar haar kamer met boeken en begon in haar kookboek te bladeren. Maar voordat zij iets over het onderwerp kon vinden. Had haar butler het blikje al geopend. Ze kwam terug in de keuken en was stomverbaasd.”Hoe heb je dat gefikst?”riep ze verbaasd tegen haar butler uit.
De man zei:”Dame, als je niet kunt lezen, moet je je intelligentie gebruiken.”Dat is een zeer leerzaam grapje.
We vertrouwen op de boeken en denken de wijsheid daar in te kunnen vinden. En daarom hoeven we onze eigen wijsheid, onze eigen intelligentie niet te gebruiken.Het is hetzelfde als dat mensen hun vermogen om duidelijk te schrijven verliezen, als ze eenmaal kunnen typen: kijk hoe het handschrift van mensen eruit ziet! 
En wie kan er nog hoofdrekenen? De rekenmachine staat immers voor je klaar.
Zelfs dreigt het in de huidige tijd al zo te worden, dat iedereen zijn computer bij zich draagt en daarin staat dan het antwoord op alle vragen. Het is niet meer nodig om je eigen intelligentie aan te boren.
Intelligentie staat dus niet gelijk aan dat wat geschreven staat. Integendeel, vaak heeft deze zogenaamde wijsheid onze intelligentie bedorven.
En dan is er meditatie nodig om ons te ontdoen van de schade die door de heersende maatschappelijke opvattingen is aangericht.
Meditatie is in die zin negatief, zo legt Osho ons uit. Meditatie doet de schade teniet, het verdrijft de ziekte gewoon. En als dit eenmaal voor elkaar is, ontstaat er vanzelf een gevoel van welzijn.
Uit bovenstaande blijkt dat het huidige onderwijs kinderen ook niet intelligent maakt, maar ze er eerder van berooft. Gelukkig wordt er op allerlei onderwijsplekken voor gezorgd, dat kinderen de dingen zelf opzoeken. Maar dat wat ze opzoeken, bepalen wij en dat borrelt niet op vanuit hun wezen.Intelligence

De intelligentie die zich vanuit het wezen manifesteert,
Zie ik weergegeven in de schildering van Osho zelf die op dit boek staat afgebeeld.

Impressie van het boek Intelligence

In Intelligence, Osho challenges the common conception that the best way to promote intelligence is to train the intellect. Intellect is logical, he says; intelligence is paradoxical. Intellect takes things apart to see how they work; intelligence puts things together to see the functioning of the whole. Osho posits that when our education systems put too much emphasis on developing intellect, an imbalance is created and both the individual and the society suffer. It is only through intelligence that we can respond creatively to the challenges of a changing world.The Insights for a New Way of Living series aims to shine light on beliefs and attitudes that prevent individuals from being their true selves. The text is an artful mix of compassion and humor, and readers are encouraged to confront what they would most like to avoid, which in turn provides the key to true insight and power.By exploring the distinction between intellect and intelligence, Intelligence encourages readers to be more aware of how they approach problems—logical, emotional, and practical—and how they solve them.

