Zen: The Special Transmission


Speciale Zen serie, Zen: The Special Transmission

De serie toespraken “Zen: The Special Transmission” geeft een prachtige, levendige introductie van Zen: the Special Transmissionhet echte fenomeen Zen. Het betreft hierbij de traditionele Zen verhalen waaraan een tijdloze wijsheid onlosmakelijk verbonden is. In deze verhalen wordt de tijd van Zen beschreven als een tijdperk waarin eenvoud van leven een culturele realiteit was. In deze tijd is de mens gevangen in de dwaze complexiteit van de mind. Daarom is er als nooit tevoren een dringende behoefte aan de eenvoud en de onschuld van Zen.
Osho zegt hierover: “Zen is een radicale transformatie in bewustzijn. Zij reinigt je totaal en haar reinigingsmethode is uniek; dit is nooit eerder geprobeerd. Het is de grootste bijdrage aan het menselijk bewustzijn.”
Naast zijn uiteenzettingen gaat Osho in op een veelheid aan gevarieerde onderwerpen, zoals daar bijvoorbeeld zijn:Zen: the Special Transmission

  • Kan een vrouw een man werkelijk gek maken?
  • Waarom wordt u de seksgoeroe genoemd?
  • Ik zie geen enkel doel in meditatie
  • Ik ben een huichelaar…wat moet ik doen?
  • Waarom ben ik zo bang voor verveling? en nog veel meer

Osho legt uit:
“Kijk eens naar het verkeer in je mind en dan zul je verrast zijn: geen enkel moment is er sprake van ruimte tussen je gedachten. En wanneer er maar een tussenruimte is, beleef je de smaak van Tao. De verre roep van een koekoek … en gedurende een moment vergeet je al je gedachten. De roep is zo mooi, zo indringend; zij gaat als een pijl je hart binnen. Een moment lang stopt alles …en plotseling heb je de smaak van Tao…”

Zen: the Special TransmissionHet boek Zen: The Special Transmission is hier als audioboek te bestellen en ook hier.

Impression of the book Zen: The Special Transmission

This series of talks provides a wonderful, living introduction to the true phenomenon of Zen as Osho brings to life the inherent and timeless wisdom of traditional Zen stories – describing the time of Zen as an era when simplicity of life was a cultural reality. Today, humanity is caught up in the mad complexity of the mind, and as never before, there is an urgent need to rediscover simplicity and innocence of Zen.
Osho says of it: “Zen is a radical transformation of consciousness. It cleanses you totally and its method of cleansing is unique; it has never been tried before. It is the greatest contribution to human consciousness.”
In alternate talks Osho also answers questions which touch a variety of subjects, such as: “Can a woman really drive a man mad?” “Why are you called the sex guru?” “I don′t see any purpose in meditation…?” “I am a hypocrite. What should I do?” “Why am I so afraid of boredom?” and much more.

Excerpt from: Zen: The Special Transmission, Chapter 1

“What is the ordinary mind? When there is nothing in the mind when you are not desiring anything, when you are not asking for anything, when there are no questions in your mind, no queries, no curiosities, when there are no dreams stirring in your mind, no thoughts, no memories, no projections,Zen the Special Transmission no past, no future…then the mind is absolutely ordinary.

“In that ordinary mind you will experience Tao because you will experience the isness. It is because of your desires, dreams and your drunkenness with your dreams that you go on missing that which is always available, that which is always confronting you, that which is without and within, that which you have never lost for a single moment even, that which even if you want to lose you cannot lose – it is your very intrinsic nature. But so many thoughts in the mind create a cloud around you, and the traffic is always there.

“Watch the traffic of the mind and you will be surprised: not for a single moment there is a gap. And whenever there is a gap there is a taste of Tao. A distant call of the cuckoo… and for a moment you forget all your thoughts. The call of the cuckoo is so beautiful, so penetrating; it goes like an arrow into your heart. For a moment everything stops…and suddenly you have a taste of Tao. You call it beauty because you don’t know what it is. Yes, beauty is one of its aspects. A sunset, and the clouds are all gold and the sun is just to drop into the ocean, and the whole ocean has become red, and even your breathing stops for a moment. The awe of it is such! You call it awe because you don’t know what it is; that is another aspect of Tao. You see a beautiful woman or a beautiful man, and for a moment you forget everything else. Your eyes remain focused, unblinking; you forget even blinking. You may call it physical beauty, form, proportion – all are aspects of Tao. This night full of stars, you Lying down on the grass looking at the sky, struck by the splendor of it – you call it splendor – that is another aspect of Tao.

“Listening to music, something stirs very deep in your being; a synchronicity happens. You have become attuned with the music, a subtle dance arises in you. You call it music? You call it poetry? It is Tao, another aspect of Tao.

“Tao has multidimensional reality. Tao is the richest experience in the world. The person who knows Tao is the richest man in the world; he has the greatest inexhaustible treasure. Even Alexanders are beggars compared to him. Knowing all the aspects of Tao one becomes Tao himself, because when you become acquainted with these aspects of Tao, slowly slowly you become acquainted with yourself – because that too is the inner dimension of Tao. The sunset is part of the outer dimension, the music is the part of outer dimension. And the witnessing, the watchfulness, the experience of awe, beauty, wonder, joy, love, they are aspects of the inner dimension. Then there is only isness.” Osho