Learning to Silence the Mind


Learning Happiness

The mind, says Osho, has the potential to be enormously creative in dealing with the challenges of everyday life, and the problems of the world in which we live.

The difficulty, however, is that instead of using the mind as a helpful servant we have largely allowed it to become the master of our lives. Its ambitions, belief systems, and interpretations rule our days and our nights—bringing us into conflict with minds that are different from ours, keeping us awake at night rehashing those conflicts or planning the conflicts of tomorrow, and disturbing our sleep and our dreams. If only there was a way to switch it off and give it a rest! Finding the switch that can silence the mind—not by force or performing some exotic ritual, but through understanding, watchfulness, and a healthy sense of humor—is meditation. A sharper, more relaxed and creative mind—one that can function at the peak of its unique intelligence—is the potential.

Wellness through Meditation

Learning to Silence the Mind is een relatief nieuw meditatieboek. Het is speciaal voor hen die zich wat meer willen verdiepen in Osho’s visie ten aanzien van meditatie. In eerdere fasen werden we aangemoedigd om de mind te negeren, eraan voorbij te gaan. In dit boek geeft Osho deLearning to Silence the Mindkwaliteiten van de mind weer.

Osho’s visie voor wat betreft  de mind is, zoals bekend, dat we deze zoveel mogelijk dienen te negeren. Als er gedachten opkomen, is het beter om deze niet te
interpreteren, er ook niet mee te vechten, maar ze te laten komen en gaan. Osho heeft het er dan over dat het het belangrijk is om ‘voorbij de mind’ te komen.
Niet voor niets eindigt de Avond Meditatie die hij als laatste methode heeft meegegeven telkens met een door hem zelf geleide No Mind.
In dit boek ‘Learning to Silence the Mind’ wordt door Osho op de kwaliteiten van de mind gewezen. Met de mind kunnen we zaken plannen, dingen berekenen, voor- en nadelen van
iets benoemen etc. Het punt is dat in het leven van de mens de mind het helemaal overgenomen heeft. We worden bestuurd door de mind.
Daarom is het nodig dat de mind zijn geëigende plaats terugkrijgt. Hiervoor dient het hele scala aan (actieve) meditaties dat Osho in de wereld gebracht heeft. Learning to Silence the Mind
De mind is bruikbaar in de positie van dienstknecht en niet van meester. Maar we hebben de mind de plaats van meester in laten nemen.
Als de mind via intensieve meditatie weer daar is waar zij ons goed kan dienen, kunnen we ook de mind verheffen.
Osho geelt aan dat de mind het potentieel heeft om met de dagelijkse uitdagingen van het leven om te gaan en met de problemen van de wereld waarin we leven.
Als de mind de overhand krijgt, dienen we de aan – en uitknop te gebruiken en de mind rust te geven. De uitknop is niet zo gemakkelijk te vinden.
Doorgaande (actieve) meditatie is hiervoor het geëigende middel. Verder zijn inzicht, getuige zijn en een gezond gevoel voor humor hier op hun plaats.
Iets forceren op dit gebied, gaat totaal niet werken, maar eerder een geduldige alerte houding.
Daarnaast zijn er methodes en die worden in het boek gepresenteerd, om een scherpere, creatievere en meer relaxte mind te krijgen.

Als je die volgt, ga je op de top van je eigen unieke intelligentie functioneren. 
Binnen dit kader wordt in het boek onder andere naar de uitvoerige uitleg over de structuur en de inhoud van de Osho Nadabrahma meditatie verwezen. Thema’s uit dit boek zijn bijvoorbeeld: ‘De Psychologie van de Boeddha’s’ en ‘Self-Awareness, not Self-Consciousness.


“Learning to Silence the Mind” is te bestellen in de Nederlandse boekhandel

Impressie van Learning to Silence the Mind

Wellness through meditation

The mind, says Osho, has the potential to be enormously creative in dealing with the challenges of everyday life, and the problems of the world in which we live. Learning to Silence the Mind

The difficulty, however, is that instead of using the mind as a helpful servant we have largely allowed it to become the master of our lives. Its ambitions, belief systems, and interpretations rule our days and our nights—bringing us into conflict with minds that are different from ours, keeping us awake at night rehashing those conflicts or planning the conflicts of tomorrow, and disturbing our sleep and our dreams. If only there was a way to switch it off and give it a rest! Finding the switch that can silence the mind—not by force or performing some exotic ritual, but through understanding, watchfulness, and a healthy sense of humor—is meditation. A sharper, more relaxed and creative mind—one that can function at the peak of its unique intelligence—is the potential.
The book includes tutorials on OSHO Nadabrahma Meditation.

Osho: What is Meditation?

TO SAY SOMETHING ABOUT MEDITATION is a contradiction in terms. It is something which you can have, which you can be, but by its very nature you cannot say what it is. Still, efforts have been made to convey it in some way. Even if only a fragmentary, partial understanding arises out of it, that is more than one can expect. But even that partial understanding of meditation can become a seed. Much depends on how you listen. If you only hear, then even a fragment cannot be conveyed to you, but if you listen…. Try to understand the difference between the two.

Hearing is mechanical. You have ears, you can hear. If you are getting deaf then a mechanical aid can help you to hear. Your ears are nothing but a certain mechanism to receive sounds. Hearing is very simple: animals hear, anybody who has ears is capable of hearing – but listening is a far higher stage.

Listening means: when you are hearing, you are only hearing and not doing anything else – no other thoughts in your mind, no clouds passing in your inner sky – so whatever is being said reaches you, as it is being said. There is no interference from your mind; it is not interpreted by you, by your prejudices; not clouded by anything that, right now, is passing within you – because all these are distortions.

Hearing and Listening

Ordinarily it is not difficult; you go on managing just by hearing, because the things you are hearing concern common objects. If I say something about the house, the door, the tree, the bird, there is no problem. These are common objects; there is no need of listening. But there is a need to listen when we are talking about something like meditation, which is not an object at all; it is a subjective state. We can only indicate it. You have to be very attentive and alert – then there is a possibility that some meaning reaches you.

Even if a little understanding arises in you, it is more than enough, because understanding has its own way of growing. If just a little bit of understanding falls in the right place, in the heart, it starts growing of its own accord. Osho From: Learning to Silence the Mind