Vrijheid


De Moed om Jezelf te zijn

De belangrijke themata in dit boek ‘Vrijheid’, de Moed om jezelf te zijn, zijn: Je bent geboren als vrijheid. Vrijheid is de hoogste levenservaring. Er bestaat niets hogers en in vrijheid bloeien vele bloemen.
Vrijheid betekent het vermogen om ‘ja’ te zeggen wanneer ‘ja’ nodig is, ‘nee’ te zeggen wanneer ‘nee’ nodig is. En soms te zwijgen wanneer niets nodig is, Vrijheid, de moed om jezelf te zijnstil zijn, niets zeggen. Wanneer al deze ten dienste staande dimensies beschikbaar zijn, is er vrijheid.
Het is tijd om onze angst om te zetten in de moed om onze kracht in onszelf te ontdekken. We hebben alle vrijheid daartoe. Daarbinnen is het goddelijke te vinden, dat ons de echte antwoorden zal geven, zo is in Vrijheid, de Moed om jezelf te zijn, te lezen.
Blijven we kleine benauwde mensjes of gaan we realiseren wat er in ons verborgen ligt, al eeuwen lang? Zover als de mens nu is, is hij niet meer dan een zaadje. Hij kent zijn eigen potentieel niet eens; wij kennen de grootsheid niet waartoe een mensheid kan uitgroeien. Zelfontdekking door meditatie is het antwoord, datgene wat werkelijk vrij maakt.

Het boek Vrijheid, de Moed om jezelf te zijn is ruim verkrijgbaar in de Boekhandel.

Review van Vrijheid de Moed om jezelf te zijn

HET ANTWOORD OP TERRORISTISCHE AANSLAGEN

een nieuwe kans voor meditatie

We leven in een wereld waarin terroristische aanslag zo langzamerhand een gegevenheid is. Ook in Nederland wordt wel eens het sein ‘onveilig afgegeven; er is dan een sprake van een dreiging en men dient op zijn hoede te zijn. Ook dat begin al weer een beetje gewoon te worden. Het hoorbij het leven van nu en je hebt het eenvoudigweg ingecalculeerd. Mar dat is natuurlijk allen theoretisch het geval. Een daadwerkelijke en geslaagde aanslag dichtbij behelst nog wel wat anders. Dat kun je je gewoon niet voorstellen.
Er wordt regelmatig gesteld dat we in een heel andere wereld leven dan enkele decennia geleden. Alles is nog meer technologisch geworden en de anonimiteit en de afstand van mensen tot elkaar alleen maar groter.
Maar zijn de grote problemen waar de wereld dertig jaar geleden mee te kampen had nu fundamenteel anders dan ze nu zijn? Financieel gezien was het de laatste vijf jaar heftiger dan voorheen. Maar het verschijnsel crisis heeft de wereld altijd gekend.
Mensen leefden, overleefden en gingen door met leven: dat is iets van alle tijden.
Maar overbevolking, milieuproblemen en onzichtbare armoede spelen al decennia lang in ons land. En dan hebben we het alleen nog maar over Nederland, wat in deze tijd in feite niet eens meer kan, namelijk om een land, afgezonderd van de rest van de wereld, te bekijken.
Het antwoord van de bestuurders op terroristische dreiging is: strengere controles bij de grenzen, verdachte personen blijven volgen en personen en objecten, die een doelwit kunnen vormen, extra beveiligen.
En dat zul je zeker niet moeten laten. Het is beneden elke menselijke waardigheid om je te laten afslachten; daartegen verzet je je instinctief en het is ook de verworvenheid van onze beschaving.
“De wereld is niet meer zoals hij was.” Ja, in zekere zin klopt die conclusie! Alles verandert, het leven verandert, dus ook de wereld. En wij veranderen mee, door angstiger en argwanender te worden en ons tot het uiterste te beschermen en beveiligen.
Maar is dat het enige antwoord dat er mogelijk is?
Veel wijsheid hieromtrent is te vinden in Osho’s boek “Vrijheid. De moed om jezelf te zijn, dat de volgende insteek heeft:

Je bent geboren als vrijheid. Vrijheid is de hoogste levenservaring. Er bestaat niets hogers en in vrijheid bloeien vele bloemen.

Vrijheid betekent het vermogen om ‘ja’ te zeggen wanneer ‘ja’ nodig is, ‘nee’ te zeggen wanneer ‘nee’ nodig is
En soms te zwijgen wanneer niets nodig is…stil zijn, niets zeggen.
Wanneer al deze ten dienste staande dimensies beschikbaar zijn, is er vrijheid.

Er is een antwoord dat veel fundamenteler is en dat ook vóór de terroristische dreigingen al gold. De situatie is nu zo, dat mensen veranderen, doordat er zaken van buitenaf veranderen.
Maar het is een natuurwet, dat mensen, de mensheid op zichzelf, ook verandert.
Maar daarvan word je je alleen bewust, als je ook je innerlijke leven exploreert, als je je niet alleen, als een robot, blijft richten op wat er van buiten op je afkomt en daarop een reactie geeft.
“In je eentje begin je niets tegen terrorisme”, is een veel gehoorde reactie. Nee en toch ook weer wel. We leven in een maatschappelijke structuur, maar die hebben we zelf gemaakt, die is door mensen in elkaar gezet; dus daar kunnen we ook vanaf.
En we hoeven daar zeker ons hele leven niet door te laten bepalen.
Er ligt een hele innerlijke wereld klaar om ons in te verdiepen en om van daaruit te groeien. Dat is een wezenlijk verandering en die blijft tot nu toe bij velen ongebruikt liggen. We kunnen ons lam laten leggen door de terroristische dreiging, die elk moment weer de kop opsteekt. En we kunnen, uit angst, schuil zoeken bij de autoriteiten en dat geeft dan nog geen garantie, zoals ook zijzelf aangeven.
De mens die in echt Hier en Nu wil leven, neemt zelf verantwoordelijkheid voor zijn bestaan en hij groeit uit tot een totale mens. Aan de overheid kunnen we ons niet vastklampen en ook aan een god in de hemel niet.

Het is tijd om onze angst om te zetten in de moed om onze kracht in onszelf te ontdekken.
En daar is het goddelijke wel te vinden, dat ons de echte antwoorden zal geven.
Die dreiging is er nu eenmaal en niemand kan ons uiterste veiligheid garanderen; dat is nooit het geval geweest, alleen is het nu meer zichtbaar geworden.
Blijven we kleine benauwde mensjes of gaan we realiseren wat er in ons verborgen ligt, al eeuwen lang?
Zover als de mens nu is, is hij niet meer dan een zaadje. Hij kent zijn eigen potentieel niet eens; wij kennen de grootsheid niet waarin een mensheid kan uitgroeien.
Zelfontdekking door meditatie is het antwoord, hetzelfde antwoord dat er ook vóór de actuele terroristische dreiging al was.

Als we de waarheid in onszelf vinden, zullen wij een veel fundamenteler antwoord krijgen.
“De wereld is niet meer hetzelfde.” Ja, maar de mensen hoeven dat niet willoos te accepteren, ze kunnen aan hun eigen potentieel werken. Een mens kan oneindig veel meer zijn dan hij nu is. Ondanks elke dreiging van buitenaf, is hij in zijn innerlijke wereld nog altijd vrij en die vrijheid kan niemand hem afnemen.
Het leven bestaat uit zoveel dimensies, het is tijd voor een fundamenteel nieuw inzicht.
Vrijheid, de moed om jezelf te zijn, ISBN 9789059801127

Fragment uit Vrijheid, de Moed om jezelf te zijn

Epiloog: Ware vrijheid is spiritueel

Ware vrijheid heeft niets te maken met de buitenwereld.
Ware vrijheid is niet politiek, is niet economisch, maar spiritueel. Politieke vrijheid kan elk moment weggenomen worden, economische vrijheid kan verdwijnen als een dauwdruppel in de vroege ochtendzon. Je hebt het niet in eigen hand. En dat wat je niet in je eigen hand hebt, kan geen ware vrijheid genoemd worden.

Wat is precies de meest innerlijke essentie van vrijheid? Dat je vrij bent van het verleden, dat je vrij bent van de toekomst. Je hebt geen herinneringen die je binden aan het verleden, die je altijd naar het verleden trekken – dat is in strijd met het bestaan, niets gaat terug naar het verleden. En vrijheid, is ook het vrij zijn van verbeelding, wensen, verlangens – die trekken je naar de toekomst.

Noch het verleden bestaat, noch de toekomst bestaat. Alles wat je in handen hebt, is het heden. En degene die in het heden leeft, onbelast door verleden en door toekomst, kent de smaak van vrijheid. Daar zijn geen ketenen – ketenen van herinneringen, ketenen van verlangens. Dit zijn de echte ketenen die je ziel aan banden leggen en je nooit toestaan het moment te beleven dat van jou is.
Wat mij betreft, zie ik niet in dat je ooit vrij kunt zijn zonder een meditatieve mind, Vrijheid, de moed om jezelf te zijn

Een oude man lag op sterven. Zijn vier zonen, die elk in hun eigen huis woonden, waren enorm rijke mensen. Toen ze hoorden dat hun vader op sterven lag, haastten ze zich naar hem toe.
De vader was stervende, ademde op het bed de laatste ademtochten, en terwijl ze gewoon naast het bed zaten, begonnen de zoons erover te discussiëren hoe ze zijn lichaam naar het kerkhof zouden brengen. Hun zorg was niet de vader – nog een paar minuten en hij zou heengegaan zijn, voor altijd; er was geen kans dat ze elkaar weer zouden ontmoeten of erkentelijkheid betuigen… maar dat was niet hun zorg. Hun zorg was: ‘Wanneer hij sterft, hoe transporteren we dan zijn lichaam?’ Vrijheid, de Moed om jezelf te zijn.

De jongste zoon opperde: ‘Hij heeft altijd een Rolls Royce willen hebben. En hij heeft geld genoeg, wij hebben geld genoeg, dus hoeft hij er niet over in te zitten, en een onschuldig verlangen onderdrukken. Dus huren we ten minste een Rolls Royce om zijn lichaam naar het kerkhof te brengen. In zijn leven is hij dat misgelopen, maar bij zijn dood krijgt hij dan in ieder geval de Rolls Royce.’
De tweede zoon zei: ‘Je bent nog te jong, en hebt nog geen verstand van geld. Het is je reinste verspilling. Hij is dood – of je hem in een Rolls Royce meeneemt of in een vrachtwagen maakt voor hem niet uit. Hij kan er geen weet van hebben, dus waarom geld verspillen?’ En het was ook niet veel geld, alleen maar een Rolls Royce huren. Het ging er niet om een te kopen. Verder zei hij: ‘Mijn voorstel is dat een goedkope vrachtwagen even doelmatig is als een Rolls Royce – voor de dode maakt het geen verschil.’
De derde zoon zei: ‘Jij bent ook nog steeds onvolwassen. Waarom je druk maken over een vrachtwagen, als de stadsreiniging elke bedelaar die sterft kosteloos meeneemt? Leg hem gewoon buiten op straat! In de ochtend neemt de gemeentelijke vrachtwagen hem dan met allerlei vuilnis gratis mee. Geef hem een gratis ritje! En wat maakt het voor een dode uit of het een gemeentelijke vrachtwagen is of een gehuurde vrachtwagen of een Rolls Royce?’

Precies op dat moment opende de oude man zijn ogen en zei: ‘Waar zijn mijn schoenen?’ Ze waren verbluft: ‘Wat ga je met schoenen doen? Je gaat dood.’
Waarop hij zei: ‘Ik leef nog steeds en ik heb misschien nog een paar ademtochten. Breng mijn schoenen maar, ik loop wel naar het kerkhof. Dat is de goedkoopste en gezondste manier. Jullie zijn allemaal buitensporige verkwisters.’ Vrijheid, de Moed om jezelf te zijn.

Mensen kunnen geld hebben, en geld wordt dan hun keten. Mensen kunnen aanzien hebben, en aanzien wordt dan hun keten. Het lijkt wel of het hele verleden van de mensheid zich alsmaar overtroffen heeft in hoe je betere ketenen kunt maken; maar zelfs als een keten van goud is, is het nog altijd een keten. Vrijheid van buiten, is alleen maar de voortdurende misleiding van de hele mensheid, door de politicus.

Op het moment dat je vrij bent van verleden en toekomst, ga dan gewoon bij een boom zitten, fluister iets naar de boom, en al gauw ervaar je dat hij respons geeft. Natuurlijk is zijn respons niet in woorden, misschien strooit hij bloemen over je uit, misschien danst hij in de wind. En als je heel dichtbij zit, met je rug tegen de boom, ga je een bepaald nieuw gevoel ervaren dat je nooit eerder hebt gevoeld. De boom trilt van liefde voor je.

En het is niet een kwestie van de dingen die je ongelukkig maken geleidelijk te laten vallen.
Vrijheid komt niet in delen, noch verdwijnt slavernij in delen. Heb je het niet gezien wanneer je licht in een donkere kamer brengt? Verdwijnt de duisternis in delen – een klein deel, dan nog een deel, een rij vormend terwijl ze de kamer uitgaat? Of verschijnt het licht in delen – een beetje licht, dan meer, dan nog meer? Nee, op het moment dat je licht maakt, is er geen duisternis.

Alleen al door te begrijpen wat vrijheid is… ben je vrij. Het is geen kwestie van tijd, van geleidelijkheid.

Er is geen ander manier dan je ketenen allemaal tegelijkertijd te laten vallen. Al die ketenen heb je jezelf in je prilste jeugd aangelegd. Misschien in de naam van gehoorzaamheid, in de naam van je liefde voor je ouders, in de naam van het vertrouwen in je priesters, in de naam van het respect voor je leraren – alles heel prijzenswaardig. Verwijder altijd het etiket en kijk wat vanbinnen de inhoud is, en je zult verbaasd staan: elk kind krijgt slavernij verkocht met prachtige etiketten. Het is dan moeilijk voor je dat te laten vallen, tenzij je inziet dat het niet de slavernij was waaraan je gehecht was, het was het etiket dat eraan was gegeven.

Heb je kinderen gezien als ze geboren worden? Hun handjes zijn gesloten. Een gesloten hand, een vuist is een mysterie: je weet nooit wat erin verborgen zit. En heb je doden gezien? Wanneer iemand sterft… heb je ooit een dode gezien met een vuist? Het is onmogelijk. Een dood mens sterft met open handen, leeg, verbruikt. Dit zijn enkel metaforen. Wat ik zeg is dat een kind vol mogelijkheden wordt geboren – hij hoeft op niemand jaloers te zijn.

Als je voorbij het onechte zelf gaat, ontdek je plotseling een hemel die geen grenzen kent. Enkelen hebben dit het goddelijke genoemd, enkelen hebben dit Brahma genoemd, maar de beste benaming is gebruikt door Mahavira en Gautama Boeddha: zij hebben het moksha genoemd. Moksha betekent ‘totale vrijheid’ – vrij zijn van alles wat je aan banden legt, vrij zijn van alles dat gaat sterven. En als je vrij wordt van alles dat onecht is en sterfelijk, openen zich de deuren naar onsterfelijkheid onmiddellijk voor je.

Ik hoop dat niemand van jullie die dans, dat lied, die eeuwige muziek zal mislopen.