Engelse Osho Boeken 10


In Alfabetische VolgordeOsho-Handtekening17

korte informatie met ‘lees meer’ mogelijkheid

 

The True Sage

Engelse Osho Boeken 10Ondanks alle starheid en rechtlijnigheid van de voortrekkers in gevestigde religies, heeft zich toch af en toe een fris stroompje kunnen ontwikkelen. In het joodse geloof is dat het Hassidisme geworden.
In die stroming kon gelachen worden en dat merken we maar al te goed als we dit boek gaan lezen.
Veel vragen worden er in dit boek beantwoord. lees meer

 

The Ultimate Alchemy I

Engelse Osho Boeken IOsho spreekt over de Oosterse wijsheid, die de Atma Pooja Upanishad genoemd wordt. Zoekers naar waarheid worden uitgenodigd om dieper door te dringen in hun diepste wezen. Zo wordt onder andere behandeld wat ‘getuige zijn’ aan bloei oplevert en van Osho’s verfijnde aroma voorzien.
Ook wordt het verschil tussen wil en overgave uitgelegd. lees meer

 

The Ultimate Alchemy II

Engelse Osho Boeken IIEen van de soetra’s luidt: To be established in the sun of awareness, is the only lamp. De uitleg die hierbij gegeven wordt, is deze. De zon is een belangrijke energiebron in het leven. We kunnen ons leven letterlijk en figuurlijk lichter voelen worden doordat de zon weer regelmatig schijnt. Er komt een andere stemming te hangen op de plaatsen waar we ons ophouden, als er sprake is van wat zonneschijn. lees meer

 

THE TRUE NAME

Engelse boeken 10Dit zijn toespraken van Osho over Japuji Sahib, in het Engels vertaald is dit: The True name. Het boek gaat over Nanak, de grondleer van de godsdienst van de Sikhs. Osho zegt dat Nanak een en al muziek, feestelijkheid en viering is: dat is zijn deur naar het goddelijke. Het hele bestaan is vol muziek en iedereen, alleen wij zijn doof. lees meer


TRUST, Living spontaneously and Embracing life

Het boek “Trust Living Spontaneously”, verschenen in 2017, gaat over het vertrouwen dat in deze tijd meer dan ooit lijkt te ontbreken bij mensen. Gezien de heftige en indringende gebeurtenissen die plaatsgevonden heen en plaatsvinden, lijkt dat niet echt verwonderlijk.
Toch zegt Osho: “Waarom kun je geen vertrouwen hebben? Het hele bestaan verkeert in vertrouwen. Bomen worden nooit neurotisch, vogels en andere dieren raken niet psychotisch.” lees meer

 

Unio Mystica I en II

Engelse Osho Boeken 10Engelse Osho Boeken 10De twee delen bevatten het verhaal rond de dichter en mysticus Hakim Sanai, voor wie Osho meermalen zijn groot respect heeft uitgesproken. “Hakim Sanai’s werk bevat de wezenlijke sfeer van het Pad van Liefde” aldus Osho “Geen enkele ander Sufi is het gelukt om tot zo’n niveau te komen en zo diep te gaan.” Heel mooi is het om te lezen, hoe Hakim Sanai door de wild levende Lai-Kur geraakt wordt en dan op pelgrims tocht gaat. lees meer

 

Vedanta

Engelse Osho Boeken 10Seven Steps to Samadhi “Soms gebeurt het dat datgene wat heel vlakbij is, wat heel dicht om je heen zit, zo overduidelijk is, dat je er niet meer aan denkt. Wat vlak om je heen zit, daar kun je niet naar kijken, want zelfs om er naar te kijken, daarvoor is afstand nodig.” Osho in Vedanta Seven Steps to Samadhi. lees meer

 

The Voice of Silence

Engelse Osho Boeken 10Tijdens het meditatiecamp in dit boek leidt Osho zijn mensen naar de dynamische meditatie, die hij ook toelicht in zijn verschillende onderdelen. En voordat men in deze meditatie gaat, houdt hij lezingen uit het kleine boekje van Mabel Collins: Light on the Path. Deze lezingen zijn speciaal gericht op discipelen. Waarom is dit zo, waarom zijn ze speciaal bedoeld voor discipelen? lees meer

 

Walk without feet, fly without wings and think without mind

Engelse Osho Boeken 10Dit klassiek Osho boek was lange tijd niet verkrijgbaar omdat het een Pune I uitgave is. Het is nu in een eigentijdse versie herdrukt. In een periode van 10 dagen heeft Osho deze talks gehouden, naar aanleiding van vragen van zoekers. Er wordt een grote variatie aan basale onderwerpen uit het menselijk leven behandeld. Overal wordt liefdevol, met wijsheid, voorzien van veel humor, op ingegaan. lees meer

 

Walking in Zen Sitting in Zen

Walking in ZenHet boek betreft een serie lichtvoetige Zentoespraken van Osho die het commentaar vormen op Zen meester Yoka. Uitgelegd wordt dat meditatie geen dagelijkse discipline is, maar een levenslange liefdesaffaire. Ook worden er vragen beantwoord van zoekers die gaan over zelf-acceptatie, moed, het verlangen naar het goddelijke, chaos, seks en het spirituele ontwaken.
 lees meer

The Way Beyond Anyway

Engelse Osho Boeken 10 Over de Sarvasar Upanishad. Osho legt ons in dit boek uit, dat we ons niet snel aan een paar wijsheden moeten vastklampen en vervolgens onze weg gaan, want dat is geen spirituele zoektocht. Het gaat om transformatie. Je kunt pas tot weten, tot inzicht komen als je getransformeerd bent. Voor die tijd loop je als een slaapwandelaar door het leven en denk je er met een paar treffende waarheden wel te komen. lees meer

 

The Way of  Tao

The Way of Tao I en II      The Way of TaoThe Way of Tao I en II bevatten Osho’s onnavolgbare commentaren op de Tao te Ching van Lao Tse. Osho zegt in het boek dat hij zichzelf als Lao Tse ervaart. Ze betreffen de waarheid die niet in taal uit te drukken is. Lees meer  

 

When the Shoe Fits

Engelse Osho Boeken 10Het boek ‘When the Shoe Fits’ gaat over Chuang Tzu die de stroming Tao vertegenwoordigt. ‘Chuang Tzu’ is een zeldzame bloem, zegt Osho. Chuang Tzu is er voor om geen inspanning te doen. Veel kan tot stand gebracht worden door inspanning, maar nog meer zonder inspanning. En veel kan bereikt worden door de wil, maar er kan nog meer bereikt worden zonder wil. lees meer

 

The White Lotus

Discourses on Fragmentary Notes of Bodhidharma’s Four Disciples

Engelse boeken 10De Witte Lotus is een prachtig symbool. Wit vertegenwoordigt multidimensionaal zijn, omdat wit alle kleuren van het spectrum omvat. Wit vertegenwoordigt de ultieme synthese en harmonie. Verder staat de lotus voor ‘in de wereld zijn’ maar niet ‘van de wereld’ zijn, in het waarnemend getuige zijn.  lees meer

 

The Wild Geese and the Water

The Wild Geese and the WaterOsho gebruikt in “The Wild Geese and the Water”een metafoor om duidelijk te maken hoe je in een materiële wereld kunt leven en toch je reflecterende bewustzijn kunt gebruiken. Het boek bevat en serie vragen en antwoorden die allemaal draaien om het thema: Hoe in de wereld te zijn zonder van de wereld te zijn. En hij dringt er op aan om onze dagelijkse ervaringen in de gewone wereld voor onze transformatie te gebruiken. lees meer

 

The Wisdom of the Sands

Engelse Osho Boeken 10Het boek gaat over de wereld van de Soefi’s. Aan de hand van indringende verhalen wordt ons hun wijsheid duidelijk gemaakt. Vertrouwen, vanuit het hart leven en “let go” zijn hierbij de kernachtige onderdelen. De cover afbeelding geeft weer, dat er ontzettend zoveel tot ons komt. Het is echter de kunst om om in het zand de goudkorrels te vinden. lees meer

3 Steps to Awakening

3 Staps to Awakening“3 Steps to Awakening” is een boek dat in 2016 geheel nieuw uitgebracht is. Het is onlangs vanuit het Hindi in het Engels vertaald en betreft een van de vroege werken van Osho die nu voor het eerst voor 3 Steps to Awakening een groter publiek toegankelijk is. “Er zijn maar drie stappen: vrijheid van bewustzijn, eenvoud van denken en een lege mind. Degene die zijn vrijheid aanscherpt, zijn eenvoud en zijn leegte, zal verlichting bereiken.”  lees meer

 

Woman and Rebellion        

“Men and Women are completely different and unique. There is so much difference that until now no man has ever fathomed the complete depths of a woman, nor has any woman understood the man. And the chances of his being understood in the future are very remote. They are so unique and different.” Osho, Woman & Rebellion 
read more

 

 

Words from a Man of No Words

Words from a manWords from a man of No Words. Dit Osho boek is lange tijd niet verkrijgbaar geweest. Karakteristiek is de titel. Osho geeft immers aan dat ondanks alle woorden die hij tot ons richt, de wezenlijke overdracht via Silence plaats vindt. Het boek heeft een radicaal andere benadering van het leven en van tegen de wereld aankijken. Korte fragmenten van Osho zijn geselecteerd om te inspireren, ons uit te dagen en zelf-reflectie op gang te brengen die tot verandering leidt. lees meer

 

Work is Love made Visible

Engelse Osho Boeken 10De titel is veelzeggend. Het gaat hier over een heel andere kwaliteit dan de manier waarop werk meestal verricht wordt. “Als je met enige moed in bepaald werk stapt, kan het niet anders dan succes opleveren.” Het boek bevat lezingen uit de tijd vlak nadat Osho zijn baan als professor aan de universiteit opgaf. Hij begon toen zijn werk ten behoeve van het verhogen van het menselijk bewustzijn in de wereld. lees meer

 

YAA-HOO! The Mystic Rose

Engelse Osho Boeken 10Osho heeft het naar aanleiding van vragen over het vinden van de Mystieke Roos, ons diepste innerlijk, ons wezen. Het hart is de voedingsbodem voor de Mystieke Roos en vertrouwen is het klimaat. Als die er zijn, gaat je wezen open en komt jouw essentie vrij. Je bent niet meer in slaap, maar je bent volledig ontwaakt. Alle blaadjes van je wezen hebben zich geopend. lees meer

 

Yoga a New Direction

Yoga a New DirectionHet boek “Yoga a New Direction” van Osho is deel 5 van de oorspronkelijke 12-delige serie Yoga the Science of the Soul. het is in 2015 opnieuw uitgegeven in een eigentijdse versie. De inhoud betreft de Yoga sutra’s van Patanjali, een befaamde klassieker. Stap voor stap legt Osho uit wat hij “de centrale teaching van Patanjali” noemt – een pad van acht stappen dat uiteindelijk tot transformatie leidt. Er zijn geen regels die gevolgd moeten worden: dit is geen nieuw geloofssysteem of een nieuwe religie. lees meer

 

Yoga the Alpha and The Omega

Engelse Osho Boeken 8Yoga is op verschillende manieren te definieren. De beste omschrijving is: het stoppen van de mind.
De mind kan de bron van gebondenheid en de bron van vrijheid zijn. De mind wordt de toegang tot deze wereld. Het kan ook de uitgang worden. De mind kan je naar de hel leiden, maar ook naar de hemel.
Als je hem juist gebruikt, kom je bij meditatie. lees meer

 

Yoga, the Science of the Soul

Engelse Osho Boeken 10Osho legt bij deze sutra uit, dat we in diepe illusies leven. We kunnen niet in het heden leven; we zijn altijd met het verleden of de toekomst bezig. Zelfs op klaarlichte dag zijn we nog aan het dromen. De mind heeft leugens nodig, dromen, illusies; de mind kan niet in de werkelijkheid bestaan. De mind heeft dan ook geen toegang tot het pad van yoga. Want yoga wil de werkelijkheid ontvouwen. lees meer

 

Yoga the Mystery Beyond Mind

Engelse Osho Boeken 10Van de oorspronkelijke reeks werken over Osho’s reflectie op Patanjali’s Yoga Sutra’s zijn inmiddels een paar prachtige herdrukken verschenen. In het deel ‘Yoga the Mystery beyond Mind’ worden technieken aangereikt om te mediteren op wat tijdens de slaap bij je bovenkomt, aangezien we tenslotte heel wat uren in ons leven slapen. Ook een manier om te mediteren op pijn komt aan de orde. lees meer 

 

Yoga The Path of Liberation

Engelse Osho Boeken 10Osho geeft in dit boek aan, dat het leven niets anders dan een uitdrukking van Stilte is. We komen uit Stilte voort en daarna raken we het spoor bijster. Om deze Stilte weer te ervaren en tot bevrijding te komen, moeten we de weg die teruggaat naar ons wezen vinden. Alleen dan ontstaat er een complete cyclus. En zo kunnen we komen tot de staat van kaivalya. lees meer

 

Yoga introduction to Science of the Soul

Engelse Osho Boeken 10Dit boek geeft een een inleiding tot Yoga the Science of the Soul. Het gaat hier bij Yoga niet om een set lichaamshoudingen. Omdat lichaam en ziel diep met elkaar verbonden zijn,kan lichaamshouding belangrijk zijn. Het is mogelijk om door een bepaalde lichaamshouding een kalme staat van Zijn te bevorderen. Maar het is niet zo, dat een lichaamshouding het hele werk tot stand kan brengen. lees meer

 

Yakusan straight to the point of Enlightenment

Straight to the Point of EnlightenmentDit boek is benadrukt Osho Zen als een directe benadering van het Bestaan. Het bevat de serie lezingen die Osho in januari 1989 heeft gehouden. Hij waarschuwt dat Verlichting niet alleen positieve gevolgen heeft. Iedereen zal tegen je zijn. Jouw Verlichting kwetst het ego van de mensen. Want je bent een mens net als zij zijn. Maar jij hebt het niveau van Verlichting bereikt en zij niet. lees meer