When the Shoe Fits


When the Shoe Fits
Living without effort because everything moves on its own

“Only that which is attained through effortlessness will never be a burden to you.” That is the message of the renowned Indian philosopher Osho, one of the 10 people (others include Gandhi, Nehru, and Buddha) said to have changed the very destiny of his nation. This previously little-known study—a true classic of interpretation—presents his distinctive and highly illuminating exploration of Taoism. Osho offers penetrating commentary on the stories of Chinese philosopher Chuang Tzu, the tradition’s founder, as well as inspirational anecdotes on the quest for love, spiritual understanding, and true happiness. The powerful combination of Taoist wisdom and Osho’s insightful interpretation make this a true gem, appropriate for the growing audience interested in Eastern thought.

Commentaries on the stories of the Taoist mystic Chuang Tzu

Het boek ‘When the Shoe Fits’ gaat over Chuang Tzu die de stroming Tao vertegenwoordigt. ‘Chuang Tzu’ is een zeldzame bloem, zegt Osho. Chuang Tzu is er voor om geen inspanning te doen. Veel kan tot stand gebracht worden door inspanning, maar nog meer zonder inspanning. En veel kan bereikt worden door de wil, When the Shoe Fitsmaar er kan nog meer bereikt worden zonder wil. Wat je door de wil tot stand brengt, zal je altijd belasten. Het zal een conflict in je brengen, een innerlijke spanning veroorzaken, omdat je het elke moment kunt verliezen. Je moet het continue zien te handhaven en dat kost je veel energie, het gaat ten kost van jezelf.
Alleen dat wat je zonder inspanning hebt verkregen, zal je nooit belasten en alleen dat wat geen last voor je betekent, kan eeuwig blijven bestaan.
Want slechts datgene wat op geen enkele manier onnatuurlijk is, kanWhen the Shoe Fits voor eeuwig en altijd blijven.

Het boek When the Shoe Fits is verkrijgbaar bij de Boekhandel of via internet.

Innerlijke Stem

Door de jaren heen is dit boek met veel verschillende covers verschenen. De huidige, met de 2 vissen, is gericht op een breed lezerspubliek. De subtitel geeft dan ook heel in ’t kort iets van de inhoud weer, namelijk: ‘Living without effort because everything moves on its own.’
Het boek bevat Taoïstische verhalen, onder andere over Chuang Tzu met wie Osho een duidelijke affiniteit heeft. Deze verhalen zijn pittig van aard en wijzen ons er bijvoorbeeld op
hoe onnatuurlijk we nog altijd zijn. Dat komt doordat we het contact met onze innerlijke stem kwijt geraakt zijn.
Osho geeft over de ‘innerlijke stem’ aan: ‘Ieder kind wordt ermee geboren, iedere boom wordt ermee geboren en ieder vogel leeft ermee.’
‘Als je eenmaal je stem kunt voelen, zijn er geen regels nodig, je bent zelf een bestuurder geworden. En hoe duidelijker de stem is, des te meer je stappen in de juiste richting gaan.
Het wordt een alsmaar sterker wordende kracht; iedere stap leidt je dichter naar je bestemming toe en je voelt je meer op je gemak. Je zult een diepe tevredenheid voelen dat er niets verkeerd is
en je kunt een zegen worden en gezegend worden door allen.’

Strijd van het Individu tegen de Massa

Osho vervolgt echter dat je hierin alleen staat, het pad alleen moet gaan, dat je rebellie moet voeren tegen de mensen die het zo goed bedoelen, rebellie tegen de weldoeners en de wereldverbeteraars.
Daarom is het de grootste rebellie die er bestaat. Het is de rebellie van het individu tegen de massa.
De massa heeft veel macht en ze kan je verpletteren en dat is al voor een groot deel gebeurd. When the Shoe FitsHet wordt je niet toegestaan om je eigen pad te volgen en daarom heeft men
je kreupel gemaakt en gemangeld. Er is je van alles opgelegd dat niet overeenkomstig je innerlijke stem is.
Je bent in zo’n slechte conditie omdat je het zoveel mensen naar de zin moest maken. En het gevolg is dat je zelf onvervuld bleef.
De zoektocht naar je innerlijke zelf is nodig, zodat je gaat luisteren naar je innerlijke stem. ‘Luister daarnaar en niet naar iemand anders.’ zegt Osho. Hij geeft aan dat de zoektocht moeizaam is, maar dat je zo wel je authentieke zelf wordt.

Humor: grap over Mulla Nasruddin

Ook een dag ging Mulla Nasruddin naar de psychiater. Hij had een vilten hoed op, droeg een losse kiel en had een fladderende baard. De psychiater vroeg: ‘Bent u een kunstenaar?’ Nasruddin zei:’Nee,
absoluut niet!’. De psychiater zei: ‘Waarom dan deze hoed, kiel en baard?’
Nasruddin zei: Daarom ben ik hier, om uit te zoeken: Waarom? Ik wilde dit nooit. Dit is mijn vader, hij wilde dat ik een schilder werd, een groot kunstenaar. Daarom ben ik hier: om dit te onderzoeken.’

Review van When the Shoe Fits

Het boek ‘When the Shoe Fits’ gaat over Chuang Tzu die de stroming Tao vertegenwoordigt. “Chuang Tzu” is een zeldzame bloem, zegt Osho, “hij is zeldzamer dan Jezus of Boeddha.” Waarom is dat zo? Wel, Jezus en Boeddha zijn voor het verrichten van inspanning. En Chuang Tzu is er voor om geen inspanning te doen.
Veel kan tot stand gebracht worden door inspanning, maar nog meer zonder inspanning. En veel kan bereikt worden door de wil, maar er kan nog meer bereikt worden zonder wil.
Wat je door de wil tot stand brengt, zal je altijd belasten. Het zal een conflict in je brengen, een innerlijke spanning veroorzaken, omdat je het elke moment kunt verliezen. Je moet het continue zien te handhaven en dat kost je veel energie, het gaat ten kost van jezelf.

Zonder Inspanning

Alleen dat wat je zonder inspanning hebt verkregen, zal je nooit belasten en alleen dat wat geen last voor je betekent, kan eeuwig blijven bestaan. Want slechts datgene wat op geen enkele manier onnatuurlijk is, kan voor eeuwig en altijd blijven.

Chuang Tzu zegt, dat het waarachtige, het goddelijke, de existentie verkregen kan
worden door er volledig in op te gaan.

Zelfs de moeite die je doet om het te verkrijgen wordt een drempel, want daardoor
kun je jezelf niet volledig verliezen. En zelfs de inspanning om jezelf te verliezen vormt een hindernis.

En dit komt allemaal door het ego. Het doen van inspanningen ontstaat uit het ego en dat maakt ook nog eens het ego sterker. Dus, het ego is het probleem. Het ego is goed in de wereld van de materie. Daar heeft When the Shoe Fitshet groot succes. Maar het ego is waardeloos op het gebied van de allerhoogste waarheid. Het ego kent zijn eigen grenzen niet; het denkt zelfs de natuur naar zijn hand te kunnen zetten en haar te kunnen verbeteren.

Maar dat gaat lijnrecht tegen de opvatting van Chuang Tzu in. Chuang Tzu zegt: “Wees natuurlijk. Alles wat niet natuurlijk is, moet je uit de weg gaan. Doe niets dat tegen de natuur in gaat. De natuur is toereikend, je kunt haar eenvoudig weg niet verbeteren.” ‘When the Shoe fits’

Mens boven Natuur

Het ego gaat ervan uit, dat dat wel kan, de natuur verbeteren en zo ontstaat cultuur. Men doet een poging om het natuurlijke te cultiveren en dat is gewoon ziek, is Osho’s visie. Hoe beschaafder een mens is, des te gevaarlijker is hij ook. Het volgende verhaaltje illustreert dit.

Een Europese jager raakte eens verdwaald in een woud, ergens in Afrika. Plotseling stuitte hij op een paar hutten. Hij had nooit gehoord, dat er in dat dichte bos ook een dorp was; het stond nergens op de kaart. Dus ging hij op de baas van het dorp af en zei: “Dat is toch echt jammer, dat de beschaving aan jullie voor bij is gegaan.” De baas zei: “Nee, dat is niet jammer. Het is een gelukje! We zijn altijd bang geweest om ontdekt te worden, want als de beschaving eenmaal over ons komt, dan zijn we pas verloren.”
Chuang Tzu zegt, dat de natuur het allerhoogste is en die allerhoogste natuur noemt hij Tao. Tao kan niet verbeterd worden en als je dat toch probeert, dan maak je alles kreupel.

Zo zijn we bezig om ieder kind hulpbehoevend te maken. Elk kind wordt in Tao geboren en daarna maken wij hem kreupel door hem de maatschappij, de beschaving, de cultuur, de moraal en de religie op te dringen. We perken het kind aan alle kanten in. En zo leeft hij dan, maar hij is niet echt vol leven.

Wijsheid van Kinderen

Een klein meisje bezocht een party, op de verjaardag van een vriendinnetje. Ze was nog erg jong, nog maar vier jaar. En ze vroeg haar moeder: “Had je ook al zulke partijtjes en dansen,in de tijd dat jij (nog) leefde?”
Zoveel mensen leven zogenaamd, maar ze liggen in feite al jaren in hun graf.
Chuang Tzu is een ware rebel. Hij zegt: ‘Je hoeft niets te doen. Kijk naar een roos, zij staat in volle bloei en ze doet er niets voor: het gebeurt gewoon.’
Dus, dat kan met mensen ook zo zijn. Wees natuurlijk en je zult tot bloei komen. Maar dat moet dan wel laag na laag na laag doordringen, dat natuurlijk zijn. Oppervlakkig gezien zijn we af en toe best natuurlijk, maar dan dient de onderliggende laag zich aan, en: vast zitten we weer in de oude serieuze patronen.

Chuang Tzu gaat uit van inzicht, hij gaat niet uit van meditatie. En Osho deelt dat inzicht. Ook als hij ons aanraadt om te mediteren is dat, omdat inzicht hebben, het echt op diep niveau begrijpen, zo moeilijk voor mensen is. Hij zegt: ‘Meditatie zal je uiteindelijk niet tot de waarheid brengen, want geen enkele methode kan dat. Daarvoor bestaat geen methode of techniek. Meditatie zal je alleen helpen om te begrijpen. Zij zal je helpen om de mind te vernietigen, zodat als er waarheid te ontdekken is, je daar dan vrij voor bent en je die kunt ontdekken.’

When the Shoe Fits: de titel

Chuang Tzu heeft het over de tekenaar Ch’i die uit de losse hand mooiere cirkels kon maken dan met behulp van een kompas. Waarom heb je een kompas nodig als de hele natuur vol is van ronde vormen? Die cirkel kun je van nature maken, alleen niet als je bang (gemaakt) bent of op een dwaalspoor wordt gebracht door een zogenaamde wijze, een filosoof.
En dan volgt het schitterende verhaal over de duizendpoot die in de war wordt gebracht door de wijsneuzige kikker. En er staan zoveel anekdotes en grappige verhalen in dit boek; daarom is het extra juicy.
When the shoe fits, Als de schoen past Vanwaar deze titel, vraag je je misschien af.

Welnu, dat heeft te maken met het valse zelfbewustzijn waaraan wij lijden. We zijn ons voortdurend bewust van ons ego, alsof we iemand zijn. Als je bewustzijn gezond is, is er geen ego, dan weet je helemaal niets over jezelf. Dan ben je ontspannen en je bestaat gewoon.
Vandaar: als de schoen past, denk je niet meer aan je voet. Dan is alles natuurlijk en in orde.

Eenheid van de Natuur

En Chang Tzu gaat verder: als het hart in orde is, ben je niet meer bezig met ‘voors’ en ’tegens’. Maak geen onderscheid, want dat zal je gespleten maken. En iemand die gespleten is, kan niet natuurlijk zijn. De natuur is een eenheid, zij is een diepe harmonie, zonder enig conflict. De natuur accepteert alles- er worden geen keuzes gemaakt, het is een let-go zonder keuzes. Kies dus niet.En dan gaat er een wonder gebeuren. Als je niet kiest en bijvoorbeeld gewoon boos bent, als je dat zo voelt. Je bent boos en je hebt er later ook geen spijt van. Je voelt boosheid, wat kun jij daaraan doen?

When the Shoe fitsAls je dit doet, zonder de keuze te maken, raakt je energie steeds meer onverdeeld. Uiteindelijk wordt je energie zo sterk, dat boosheid eenvoudig weg onmogelijk wordt.Boosheid is namelijk onderdeel van zwak zijn. Hoe zwakker je bent, des te bozer je ook bent.
En zo zijn er meer gevoelens die je energie aanvankelijk verdelen, maar die je kunt transformeren.
Probeer de weg die Chuang Tzu aangeeft, je zult er niet slechter van worden. Accepteer de dingen zoals ze komen en ga er in mee. Ga op in seks als je dat voelt net zoals je gaat eten als je je hongerig voelt. Het is allemaal onderdeel van de natuur.
En het devies hierbij is, ‘Dat wat gemakkelijk gaat, is juist’ oftewel: Easy is right.’When the Shoe fits’