The Independent Mind


The Independent Mind: learning to live a life in Freedom

Het boek The Independent Mind is in 2015 voor ’t eerst in het Engels uitgebracht. De Hindi versie bestond al in 1979 maar al die jaren was het er niet van gekomen om het te vertalen.
The Independent MindHet boek bevat toespraken van Osho tijdens een meditatiekamp.

Dag in dag uit is ieders mind vol met gedachten. Maar waar komen ze vandaan?Zijn het onafhankelijke gedachten of zijn het opvattingen en leerstellingen die aan andere mensen ontleend zijn?
Zijn ze aangenomen van ouders of leraren? Van religieuze of politieke leiders?
In deze serie toespraken die Osho tijdens een meditatiekamp gegeven heeft, beschrijft Osho wat ‘denken’ werkelijk betekent: de vrijheid om een onafhankelijk leven te leiden, bewust en met vertrouwen in de eigen ervaring.

“Iemand die gedachten verzamelt, zal een geleerde worden. Iemand die denken doet ontstaan – het vermogen om te denken geboren laat worden, vragen stelt, zijn bewustzijn uitdaagt en dan op het antwoord wacht – in het leven van zo iemand is weten geboren. Het is niet door gedachten dat je tot weten komt maar door denken. Niet door gedachten te verzamelen, maar door het denken geboren te laten worden.”

Hoe staat het met de onafhankelijkheid van mensen? Osho geeft aan: “Het lichaam is volkomen afhankelijk en kan niet onafhankelijk worden. De mind is ook afhankelijk, maar kan wel onafhankelijk worden.”
Vervolgens legt hij uit dat wij mensen op duizend en een manieren zijn voorbereid om afhankelijke wezens te worden. Hiervan dienen we ons bewust te zijn en in te zien dat het tot een leven van volkomen futiliteit leidt als ons denken afhankelijk is.

Gedurende duizenden jaren, zo betoogt Osho, is de mensheid bezig geweest om gedachten te voeden. Het zijn heel oude gasten, onze gedachten, ze verblijven sinds lange tijd in ons huis. Daarom kunnen door maar even te mediteren de gedachten niet verdwijnen. Ze blijven komen en gaan. Maar we kunnen wel een begin maken met ze verder te laten gaan.

Het boek zal te zijner tijd verkrijgbaar zijn via internet.

Osho introduces us to an understanding that our minds run on are running on malware programs – and he introduces meditation as an antivirus to clean our minds of the conditionings and indoctrinations that are preventing us from realising our full potential and to be happy. That understanding  of conditioning is an essential part of meditation and understanding our minds.

Osho valt in een categorie die geheel eigen is en daarin is hij zichzelf en zoals hij vaststelt: “Ik ben niemand. Ik behoor niet tot een natie, ik behoor niet tot een religie, ik behoor niet tot een politieke partij. Ik ben eenvoudig een individu op de manier waarop het bestaan mij gecreëerd heeft. Ik heb mezelf absoluut niet laten beïnvloeden door enige idiote ideologie – religieus, politiek, sociaal of financieel. En het wonder is dat omdat ik niet belast ben met al deze brillen voor mijn ogen, ik helder kan zien.”