The Independent Mind


The Independent Mind

Learning to live a life in Freedom

Day in day out, everyone’s mind is full of thoughts. But where do they come from? Are they independent thoughts or are they concepts and doctrines borrowed from other people? Have they been assimilated from parents or teachers? From religious or political leaders? In this series of talks given at a meditation camp, Osho describes what “thinking” really means: the freedom to live an independent life, consciously, and with trust in one’s own experience.

“A person who accumulates thoughts will become a scholar. A person who gives birth to thinking – gives birth to the ability to think, asks questions and challenges his consciousness and then waits for the answer – in his life, knowing is born. It is not through thoughts that you attain knowing but through thinking. Not by collecting thoughts, but by giving birth to thinking.” 
Osho

The Independent Mind: learning to live a life in Freedom

Het boek The Independent Mind is in 2015 voor ’t eerst in het Engels uitgebracht. De Hindi versie bestond al in 1979 maar al die jaren was het er niet van gekomen om het te vertalen.
The Independent MindHet boek bevat toespraken van Osho tijdens een meditatiekamp.

Dag in dag uit is ieders mind vol met gedachten. Maar waar komen ze vandaan?Zijn het onafhankelijke gedachten of zijn het opvattingen en leerstellingen die aan andere mensen ontleend zijn?
Zijn ze aangenomen van ouders of leraren? Van religieuze of politieke leiders?
In deze serie toespraken die Osho tijdens een meditatiekamp gegeven heeft, beschrijft Osho wat ‘denken’ werkelijk betekent: de vrijheid om een onafhankelijk leven te leiden, bewust en met vertrouwen in de eigen ervaring.

“Iemand die gedachten verzamelt, zal een geleerde worden. Iemand die denken doet ontstaan – het vermogen om te denken geboren laat worden, vragen stelt, zijn bewustzijn uitdaagt en dan op het antwoord wacht – in het leven van zo iemand is weten geboren. Het is niet door gedachten dat je tot weten komt maar door denken. Niet door gedachten te verzamelen, maar door het denken geboren te laten worden.”

Hoe staat het met de onafhankelijkheid van mensen? Osho geeft aan: “Het lichaam is volkomen afhankelijk en kan niet onafhankelijk worden. De mind is ook afhankelijk, maar kan wel onafhankelijk worden.”
Vervolgens legt hij uit dat wij mensen op duizend en een manieren zijn voorbereid om afhankelijke wezens te worden. Hiervan dienen we ons bewust te zijn en in te zien dat het tot een leven van volkomen futiliteit leidt als ons denken afhankelijk is.

Gedurende duizenden jaren, zo betoogt Osho, is de mensheid bezig geweest om gedachten te voeden. Het zijn heel oude gasten, onze gedachten, ze verblijven sinds lange tijd in ons huis. Daarom kunnen door maar even te mediteren de gedachten niet verdwijnen. Ze blijven komen en gaan. Maar we kunnen wel een begin maken met ze verder te laten gaan.

Het boek is te bestellen in de Nederlandse Boekhandel en verkrijgbaar via internet.

Osho introduces us to an understanding that our minds run on are running on malware programs – and he introduces meditation as an antivirus to clean our minds of the conditionings and indoctrinations that are preventing us from realising our full potential and to be happy. That understanding  of conditioning is an essential part of meditation and understanding our minds.

Osho valt in een categorie die geheel eigen is en daarin is hij zichzelf en zoals hij vaststelt: “Ik ben niemand. Ik behoor niet tot een natie, ik behoor niet tot een religie, ik behoor niet tot een politieke partij. Ik ben eenvoudig een individu op de manier waarop het bestaan mij gecreëerd heeft. Ik heb mezelf absoluut niet laten beïnvloeden door enige idiote ideologie – religieus, politiek, sociaal of financieel. En het wonder is dat omdat ik niet belast ben met al deze brillen voor mijn ogen, ik helder kan zien.” 

“The is utterly dependent, there is no freedom there. Is there anything within us which is beyond the body, which transcends the body? Certainly: the mind – and we get a few glimpses of it. Every man is aware that he has a mind. He can hear the footsteps of his thoughts. When in contemplation thoughts arise, he gets some indication that the mind exists.” Osho

“The body is, as I said, unavoidably dependent, but the mind isn’t. The mind can become independent, but ordinarily, the mind is also dependent. At the level of the mind too there is no freedom in our life. At the level of the mind, we are also dependent. At the level of the body, desires and instincts have gripped us. At the level of mind, we are gripped by beliefs; at the level of mind, words, scriptures, doctrines have caught hold of us. The mind is also a slave. The mind walks and moves on the path of dependency; there is no freedom there.” Osho

“But the mind can become independent. That is the difference between the body and the mind. The body is dependent and cannot become independent; the mind is also dependent, but it can become independent. And there is an element beyond all this which is called the soul – you can also give it other names. I will talk about it; we will work toward it. The soul is independent and it cannot be dependent. These are the three levels of life: the body which is dependent and cannot become independent; the mind which is dependent but can become independent; the soul which is independent and is incapable of becoming dependent.” Osho

“Only a mind that is independent is capable of knowing the soul – which without a doubt is free and alive, which is immortal, which knows no birth and no death. If the mind is dependent, it won’t be able to know anything other than the body. A dependent mind cannot look beyond the dependent body. As long as our mind is dependent, we will feel that we are nothing other than the body. But if the mind is independent, it will raise its eyes toward the soul that is free, alive.” Osho

“Therefore it is neither a question of the body nor of the soul. While meditating, the whole question is centered around the mind: are our minds independent or are they dependent? If the mind is dependent, life cannot rise beyond the body. Then life will take you to death. But if the mind is independent, then life’s eyes can begin to look toward immortality.” Osho