Philosophia Perennis II


Talks on Pythagoras the Philosopher and the Mystic

“My message to humanity is a New Man. Less than that won’t do. Not something modified, not something continuous with the past but utterly discontinuous.” Osho

Dit is het tweede deel van de serie over de filosoof en mysticus Pythagoras, Philosophia Perennis II , een zeer fraaie herdruk. Pythagoras kennen we als mathematicus.
Het lijkt tegenstrijdig dat de combinatie met mystiek mogelijk is, maar er was sprake van een opmerkelijke synthese. En die uitte zich in de mysterieschool van Pythagoras waar het geen saaie gang van zaken was, maar waar muziek, dans en vieringen een wezenlijk onderdeel vormden.
Bij Pythagoras gaat het niet om geleerdheid, maar om wijsheid. De thema’s die in dit boek aan de orde komen, zijn: psychoanalyse, opvoeding, sex,
revolutie en religie. Er wacht de lezer een boeiend betoog.
Osho ziet in het commentaar leveren op de geschriften van Pythagoras een goede mogelijkheid om zijn eigen visie te ventileren. Met nadruk stelt hij, dat bij hem ‘de nieuwe mens’ centraal staat en niets minder dan dat. Philosophia Perennis IIHet gaat hem er niet om, dat er hier en daar veranderingen bij mensen optreden, want dan zal er bij hen nog altijd het verband met het verleden zijn. En de nieuwe mens is een wezen dat volkomen losstaat van het verleden.

De Nieuwe Mens volgens Osho

De nieuwe mens is bij iedereen in potentie aanwezig, er is in feite sprake van een evolutionair proces. Hij kan zich echter door alle conditioneringen die van de ene generatie aan de ander doorgegeven worden niet spontaan uit de oude mens ontwikkelen. Daarom beoogt Osho om de hindernissen voor het ontstaan van de nieuwe mens weg te nemen. Hij doet dit door zijn talloze lezingen te geven in telkens weer andere series en door alle mogelijke methodes die hij ontwikkeld heeft, zoals de revolutionaire actieve meditaties. Hierdoor is het mogelijk, dat mensen wakker geschud worden en tot bewustzijn komen, waardoor ze de blokkades die totale vernieuwing tegenhouden kunnen laten vallen.
“Er dient niemand tussen het individu en de existentie in te staan. Geen enkele vorm van gebed, geen priester, want jij bent zelf voldoende in staat om de opkomst van de zon te ervaren. En verder is er niemand nodig om te verklaren wat een prachtige zonsopgang dit toch is”, stelt Osho.

Het boek Philosophia Perennis II is verkrijgbaar bij de Boekhandel of via internet.

Impression of Philosophia perennis II

My message to humanity is a new man. Less than that won’t do. Not something modified, not something continuous with the past but utterly discontinuous.’ Osho Far from being a dry, academic centre of learning, the mystery school of Pythagoras was alive with music, dance, celebration andPhilosophia Perennis I meditation. Osho named Pythagoras ‘a seeker of truth par excellence’.
In this second collection of talks on the timeless laws of existence (Philosophia Perennis), Osho talks about how the combination of these seemingly polar opposites creates a unique meeting of religion and science. With the wisdom of Pythagoras, Osho blends in his insight to topics that include psychoanalysis, education, politics, revolution, sex and religion, making this book an extraordinary read.