It is All about Change


De grootste uitdaging om een Gouden Toekomst voor de mensheid te scheppen

It is All about Change, Deze nieuw uitgekomen herdruk Van The Greatest Challenge, the Golden Future staat in het teken van een duidelijk motto van Osho: “We have to teach the new generation not to live the same way we have lived.” De crisis die we de laatste jaren hebben ervaren, hangt al veel langer in de lucht. En dat geldt in principe voor iedere mens, onafhankelijk van de nationaliteit, religie of politieke inzichten die men heeft.

It is All about ChangeOsho wijst er in It is All about Change op, dat over de gehele aardbol al decennia lang beleefd is hoe het voortbestaan van de wereld bedreigd wordt. De uitingen die we er nu van zien, zijn slechts de symptomen. En de politiek doet niets anders dan daarop ingaan en neemt niet de kans waar om de onderliggende oorzaken op een positieve en constructieve manier te benaderen.
Er dient, aldus Osho, begrepen te worden dat de huidige crisis een bewustzijnscrisis is. Tenzij er een radicale verandering in het menselijk bewustzijn plaatsvindt , zullen de sociale, politieke, economische en ecologische crises gewoon voortduren, omdat ze alle onderling met elkaar samenhangen. In het boek geeft Osho aanbevelingen om de crisis om te buigen naar een creatieve kans op verandering. Hij presenteert zijn visie op een ‘gouden toekomst’ voor de mensheid en hoe we die het beste kunnen realiseren.

Het boek is It is All About Change verkrijgbaar in de Boekhandel of via internet.

Impression of “It is All about Change”

Everyone, regardless of nationality, religion, or political beliefs, has a sense of the current crisis of planet Earth. The environmental movement has support around the globe, while politicians — lagging behind reality — are still fighting over whether global warming exists. Decision-makers in government and in the private sector are dealing with the symptoms of this crisis, rather than addressing the It's all about Changeunderlying causes in a positive and constructive way.

Osho points in It is All about Changeout that the current world crisis is a crisis of consciousness. Until there is a radical change in human consciousness, the interrelated social, political, economic, and ecological crises we face will continue. Osho’s radical vision of change addresses how we can turn the present crisis into an opportunity, and what we must do in order to steer our course toward a “golden future” for all humankind and away from what he calls a “global suicide.”
Topics addressed in the book include the crisis of human values, the ecological crisis, the population challenge, the end of nations and religions, creative science, education, and human rights.

Review van It is All About Change

Dit boek It is All about Change is in eerdere versie uitgekomen onder wat nu als subtitel weergegeven staat, namelijk: the Greatest Challenge the Golden Future. Ook in het Nederlands is het toen verschenen, met als titel: Manifest voor een Gouden Toekomst. Het biedt verschillende aspecten van Osho’s radicale visie voor de toekomst. En de reden is niet, dat hij zo nodig radicaal moet zijn, maar dat overeenkomstig zijn inzichten het volgende het geval is: geen toekomst of een totale verandering die dan meteen een gouden toekomst inluidt.
Iedereen weet in feite dat het ‘ver heen’ is met onze planeet. De kort geleden overleden ruimtevaarder, ruimtedeskundige en hoogleraar Wubbo Ockels heeft hier ook telkens op gewezen. Hij gaf aan vanuit de ruimte een veel royaler perspectief te krijgen. De aarde deed zich als ‘een Geheel’ aan hem voor en niet als een verzameling deeltjes die mensen zich toegeëigend hebben en waartussen voortdurend, om futiele redenen, sprake is van strijd.

(It’s All About Change)

Wubbo Ockels noemde ook het punt van de overbevolking. Het drong, vanuit zijn bredere kijk op de dingen, tot hem door dat een land als Indonesië kapot gaat aan overbevolking en de negatieve effecten van het toerisme. Maar juist omdat er zoveel mensen wonen die gevoed moeten worden, zijn de inkomsten die uit het toerisme voortkomen ook weer absoluut noodzakelijk. En zo ontstaat de vicieuze cirkel.
Osho heeft in het boek “It Is All About Change” ook over de noodzaak om de aarde ‘als eenheid’ te benaderen, wil men de problemen op kunnen lossen. Een wereldregering van ontwikkelde mensen zou de hele aarde moeten besturen. Dan wordt er niet meer langs elkaar heen of tegen elkaar in gewerkt of erger nog: tegen elkaar gestreden. Op deze manier kan men de wens die nu ook bij elk menselijk wezen, onderliggend, aanwezig is, meer realiseren, namelijk: het in vrede en geluk met elkaar samenleven.

Waarom zou je ‘landje pikken’ als de aarde gewoon van iedereen is? Dan heb je wel betere dingen te doen, zoals bijvoorbeeld: zoveel mogelijk in harmonie met de natuur leven, creatief zijn en alles uit jezelf halen wat er in je zit. Wie maalt er om kruisraketten en zelfs moderner oorlogstuig?
Toen ik in Groningen op het Hbo lesgaf, was er op de nieuw te ontwikkelen opleiding een zeer speciaal contact tussen docenten en studenten. Professionaliteit stond voorop, want we wilden ons als nieuwe Hbo-instelling als zodanig profileren. Maar de vriendschappelijk contacten die er tussen de verschillende niveau’s op deze Hbo-in ontwikkeling ontstonden, stonden dit niet on de weg. Integendeel: de vriendschappelijke verbanden boden meer mogelijkheden dan waar bij afstandelijkheid sprake van kon zijn.
Toen ik na 8 jaar vertrok, om meer het meditatieve te zoeken en me daarin met Osho te verbinden, was er een diepgaand afscheid. Ook het onderwijs-ondersteunend personeel kwam me het goede wensen. Ze begrepen helemaal niet wat me toch bezielde om ‘het spirituele in te gaan’, want dat hoefde voor henzelf gewoon niet. Maar ze zeiden wel: “Voor ons was je een laiverd”. En ‘lief’ ben ik zeker niet altijd geweest, vooral als ik vond dat er andere prioriteiten gesteld moesten worden dan zij op het oog hadden. Wat bedoel wordt, is, dat we respectvol met elkaar omgingen, in oprechtheid: dat had men steeds weten te waarderen.
Van de studenten kreeg ik voor mijn verjaardag een poster, met de volgende tekst: “Gesteld: het wordt oorlog….en niemand gaat ernaar toe”. Zo simpel is het niet en tegelijkertijd is het WEL zo simpel. Osho zegt: als mensen meer bewust worden en daardoor creatief kunnen zijn en genieten, dan zijn ze niet meer geïnteresseerd in oorlog voeren. Dus: in die situatie gaat er daarom ook niemand meer naartoe.
‘In tune’ met de natuur leven en deze geen geweld aandoen, is een van de topics in dit boek. Op een gegeven moment zijn mensen in plaats van met de natuur te leven, zich gaan inzetten om deze te beheersen. En dat komt dan maar al te vaak neer op: deze volledige naar je hand willen zetten, met als gevolg de uitputting van de aarde.
Heel interessant is ook hoe Osho het onderwijs georganiseerd wil zien. Er moet ruimte in het lesprogramma komen voor meditatie en liefde als schoolvakken. Deze zullen het verwerken van alle andere lesstof absoluut ten goede komen. Centraal staat: het respectvol behandelen van medemensen, dieren en de hele aarde. Deze houding past bij het concept van de ‘Nieuwe Mens’ zoals Osho dat hanteert.
De Nieuwe Mens is rebels, dat wil zeggen: hij/zij leeft vanuit de eigen individualiteit en laat zich door geen enkel systeem dicteren.
Osho geeft in It is All about Change uitgebreid aanwijzingen over hoe dit ‘nieuwe onderwijs’ eruit moet zien. Hij werkt hierbij de 5 dimensies uit waar het lesprogramma door gekenmerkt dient te worden.
De nieuwe mens verzet zich tegen alle conditioneringen die hem tot slaaf maken, hem onderdrukken en uitbuiten. Hij/zij wenst niet geëxploiteerd te worden doordat hem valse hoop geboden wordt, een zogenaamde hemel en evenmin gechanteerd te worden met een verzonnen verschijnsel als de hel.
Heel nadrukkelijk stelt Osho dat de Nieuwe Mens geen verbetering van de oude mens is. Het gaat hier niet om een continu verschijnsel van verandering en verfijning. Het gaat om de ontdekking dat het oude voorbij is, afgestorven en de aankondiging van een fenomeen dat totaal nieuw is, helemaal fris. De Nieuwe Mens behoort tot geen enkele natie of religie. Hij/zij is vrij van elke conditionering en maakt geen onderscheid tussen de geslachten, noch tussen blank en zwart en niet tussen oost,west, zuid en noord. De Nieuwe Mens is de manifestatie van de mensheid als ‘een Geheel’. Hij/zij is daarom de grootste revolutie die ooit heeft plaatsgevonden.
En die kan gebeuren aan mensen met een jeugdiger elan dan wat doorgaans het geval is. Maar het wil niet zeggen dat het alleen om jonge mensen gaat. Jong zijn betekent niet automatisch ook jong van hart en van inzicht zijn. Een jong persoon kan volledig in de greep van conditioneringen leven. En een ouder persoon kan, vooral door meditatie, een open hart en een jeugdige spirit hebben. De Nieuwe Mens gaat de categorie mannen en vrouwen worden die een jeugdig elan levendig weten te houden en die dus spiritueel jong zijn.
“In feite zijn spirituele zoekers die meditatie als voortdurende leidraad kennen al ‘zwanger’ van de nieuwe mens”, geeft Osho aan. Het kan niet anders of de geboorte ervan gaat zich vroeg of laat bij je aankondigen.
De Nieuwe Mens is niet iemand die van een andere planeet komt. Flitsen van de nieuwe mens zijn merkbaar It is All AboutChangein je stiltes, in de frisheid die je hebt en die je daardoor ten toon kunt spreiden en in de diepte van je meditaties.
Je kunt stellen: als oprecht zoeker ben je al op het Pad van de Nieuwe Mens. Wat als religie gebracht wordt, is niets meer dan overleefde tempels, heilige geschriften en goden: het leeft niet. De enige heilige schrift die er voor je is, is jouw eigen leven en niemand anders kan die voor je schrijven, want je krijgt de kans om dat geheel zelf te doen. Je kun je eigen leven creëren, zo mooi, glorieus en bloeiend als jij dat zelf wilt. En als jij zo leeft, brengt dat ook bloemen en vruchten voor anderen. It is All about Change.

Je vindt elkaar en wakkert deze manier van leven bij elkaar aan. Dat is VERANDERIING zoals Osho die voorstaat en die een Revolutie voor de totale mensheid inluidt.
Het is zeer inspirerend om te lezen hoe Osho de radicale verandering zich concreet voorstelt. Er staat in te lezen wat je ooit al voelde en inzag, maar dan gaat het nog veel verder. Het boek “It Is All About Change” wordt je bij deze van harte aanbevolen om te lezen. En het boek is inmiddels al een bestseller.

Twee jongens fantaseerden erover om van huis weg te lopen. “Maar” zei de ene jongen “als jouw vader of de mijne ons te pakken heeft, krijgen we er beiden flink van langs.” “Nou” zei de andere jongen “dan slaan we hen toch gewoon terug.”
“Dat kunnen we gewoon niet doen!” reageerde de eerste jongen “want de bijbel leert ons dit: Eert uw vader en uw moeder…..”
“Okay, dat klopt. Maar dan sla jij mijn vader en ik de jouwe. Opgelost!” It is All about Change

ISBN 9781938755934