From Personality to Individuality


Unieke herdruk sinds het jaar 1985: ‘From Personality to Individuality’

Persoonlijkheid is wat bij ons door de cultuur en maatschappij is aangekweekt; het is niet ons ware zijn, want dat komt tot uiting in onze individualiteit.
In dit boek, From Personality to Individuality, is een van de opmerkelijkste dingen dat Osho de capaciteit From Personality to Individualityheeft om populair vaststaande concepten vanuit een compleet ander perspectief te bekijken – hij keert ze binnenste buiten om de echte werking ervan te openbaren en toont het effect dat zulke “aangenomen wijsheid” heeft op mensen en hun levens.
Bijvoorbeeld het geloof dat de Christen heeft in God de Vader eenvoudig omdat hij daarmee is grootgebracht of de overtuiging van de Hindoe dat God met het universum speelt en dat de mens toch serieus eredienst moet bedrijven. Of Osho neemt het gezegde “Macht corrumpeert” en onthult dat in feite mensen die corrupt zijn tot macht gedreven worden om dat corrupte te kunnen uitleven. De goede mens heeft macht niet nodig omdat goedheid zich er zonder kan manifesteren en zo is de energie vrij om zich op creativiteit te richten.
Het boek is rijk voorzien van lachwekkende persoonlijke herinneringen wat de tekst erg aangenaam leesbaar maakt. Er komt een veelheid aan thema’s aan bod in het boek die allemaal verwijzen naar de titel, namelijk het je bewust worden van hoe je tot persoonlijkheid gemaakt bent. Vandaar uit kan dan de weg naar ‘individu worden’ ingeslagen worden.
Osho licht hiertoe het gezin door zoals dat in de huidige wereld functioneert en laat zijn kritische geluid ten aanzien van deze institutie horen. Verder heeft hij het over de plaats die mystiek binnen zijn Communes innemen. Hij spreekt over de overeenkomst die er bestaat tussen gekte en verlichting enFrom Personality to Individuality over het essentiële verschil tussen deze twee. Osho ventileert zijn mening over Krishnamurti en over de onfeilbaarheid van de paus. Ook geeft hij een intiem en vriendelijk spottend verslag van zijn eigen dagelijkse routine. Deze toespraken maken het duidelijk waarom Osho de aartsvijand werd van de gevestigde godsdiensten en de politieke hiërarchen over de hele wereld.
Dit boek is een blauwdruk voor een nieuwe en gelukkiger mensheid; een waarvan iedere mens het leven viert terwijl hij een is met zijn innerlijk wezen. en daardoor met alles wat hem omringt. Osho’s bijzondere vermogen om een radicaal nieuwe visie te verschaffen aan de lezer doet het allemaal heel simpel lijken – je zult jezelf herkend weten in wat je vanbinnen altijd hebt gevoeld maar nooit eerder tot uitdrukking gebracht hoorde.

Het boek is verkrijgbaar als audiobook en als ebook via internet en als hardcover boek via internet

Review van ‘From Personality to Individuality’

Richly embroidered with hilarious personal reminiscences, this volume uncovers the family, the place of mysticism in Osho’s religion and the function of his commune.
Osho talks about the similarities of madness and enlightenment, and the essential difference between the two. He tells us his opinion of Krishnamurti, and the infallibility of the pope. And he gives an intimate and gently funny account of his own daily routines. These discourses make it clear why Osho became the nemesis of established religious and political hierarchies all over the world.

Excerpt from: From Personality to Individuality Chapter 7

“Skepticism is condemned by all the religions.
“In reality, skepticism is the beginning of a really religious man.

“Skepticism means enquiry.
“Skepticism means: whatsoever you have told me I cannot accept unless I experience it.From Personality to Individuality

“But it is inconvenient. You will have to travel a long way, and you never know whether you will reach to the point where you find the answer on your own.

“Most people, the greater mass, want convenience, comfort, ready-made things, ready-made answers. It is understandable. It is an ugly fact about human beings, that even for truth they are not ready to take a little trouble.

“Even truth people want cheap.
“And because you want truth cheap, there are peddlars who are selling it cheap.

“Not only cheap, they are selling it without taking anything from you. Not only that, they are rewarding you: if you purchase their truth they are going to reward you. The Christians will call you a saint, the Hindus will call you a mahatma, a sage. Without any effort, without paying anything you gain so much respectability. All that you have to do is to pretend, to be a hypocrite.

“The whole human society is pretending. “What do you know about Christ′s experience?

“Without having some taste of it, you are a Christian? “If this is not hypocrisy, then what is hypocrisy?

“Knowing nothing about God, you believe in God. “If this is not dishonesty….

“Then what else can dishonesty be? “You are not even honest towards God.

“An honest, sincere person will start from skepticism. He will enquire. He will put a question mark on every aspect of conditioning that his parents and his society have burdened him with.

“But it is understandable about the general masses; they can be forgiven. But how to forgive a man who has attained enlightenment? His enlightenment means he has done away with all the conditions, conditionings, all the programs. He is a deprogrammed man, he is a dehypnotized man. But for an enlightened man to still say that he is Christian is unforgivable, yet this has been happening all through history.

“Only very rarely have a few people simply declared their aloneness.

“They have taken a small footpath of their own and they have left the super-highway where everybody is moving – of course comfortably. And when you leave the super-highway you will have to create a path just by walking. There is no path ready-made, available to you.

“That′s why I say truth is costly. “You will have to pay for it.” Osho